Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

obdormition nedir?

obdormition : n. Sinir basıncından dolayı mevzii uyuşukluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dyschroa : n. Sarılıkta olduğu gibi cilt renginin değişmesi.


filaria : n. Omurgalı hayvanların kanında ve dokularında parazit olarak yaşayan kıl kurdu cinsi, filariasis'e sebep olan parazit grubu.


gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.


uveitic : a. 1. Uvea iltihabı ile ilgili; 2. Uvea iltihabı gösteren, uvea'da iltihapla belirgin.


granulose : n. biochem. Nişastanın eriyebilen kısmı.


hymenitis : n. Himen iltihabı, himenit.


kynophobia : n. Köpeklerden aşırı ürkme, özellikle köpekle temas sonucu dukuz olacağından aşırı korkma.


larviphagic : a. Larva yiyen, larva yiyerek beslenen.


lymphoidectomy : n. Lenf dokusunun ameliyatla çıkarılması, lenfoidektomi.


lyse : v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, parçalamak; 2.Erimek, çözülmek, parçalanmak.


mamma : n. (pl. mammae).Meme (kadın memesi).


maschaladenitis : n. Koltuk altı bezlerinin iltihabı.


oxalemia : n. Kanda oksalat çoğalması, oksalemi.


peritonsillitis : n. Bademciği saran dokuların iltihabı


pneumonocentesis : n. Teneffüs.


pruriginous : a. Prürigo tabiatında olan.


pulverization : n. 1. Toz haline getirme, sert bir cismi ezerek toz haline getirme; 2. Toz haline gelme.


quadridigitate : a. See: tetradactylous


rational : a. Mantıki, makul, akıllı.


reflexometer : n. Adale kasılması için gereken kuvveti ölçen alet, refleksometre.