Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

obdormition nedir?

obdormition : n. Sinir basıncından dolayı mevzii uyuşukluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


dactylitis : n. El ve ayak parmaklarının iltihaplı hali, daktilit.


decalcified : a. Kalsiyum tuzları ihtiva etmeyen, kalsiyumsuz.


dialyzable : a. Diyaliz'e müsait, zardan geçebilen.


endorhachis : n. Omurilik çevresindeki dura mater.


fibrocarcinoma : n. Lifli elementler ihtiva eden karsinom, fibrokarsinom.


gonarthrotomy : n. Diz eklemini kesme ameliyesi.


intemperate : a. 1. Nefsine hakim olamayan, kendini kontrol edemeyen, itidalsiz; 2. İçkiye düşkün, aşırı içki içen (kişi).


hypamnion : n. Amnion sıvısının ileri derecede az oluşu, amnion sıvısı azlığı.


hypocondylar : a. Lokmaaltı.


keloidosis : n. Yara veya kesit bölgesinde çok sayıda keloid oluşması.


lupus : n. Kronik gidişli deri tüberkülozu, lupus.


manifest : a. Aşikar, gizli olmayan, manifest.


pulpitis : n.Pulpa iltihabı.


redislocation : n. Bir organ veya parçanın normal durumuna getirilişini takiben yeniden yerinden kayma veya çıkma göstermesi, redislokasyon.


sebiagogic : a. Yaşlı madde hasıl eden, yağ yapan.


sentimentalism : n. Düşünce ve hareketlerinde duygusal davranma, duygusallık.


sitio-sito : pref. yemek.


spinoneural : a. Omurilik ve periferik sinirlere ait.


sulfurated : a. biochem. Kükürtle karıştırılmış, kükürtlü.