Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

obcecation nedir?

obcecation : n. Kısmi (yarım) körlük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotoxin : n. biochem. Canlı dokudan çıkarılan toksin.


blennoid : a. Mukus gibi, mukus'a benzer.


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


diphasic : a. İki devre gösteren, iki devrede oluşan, iki devreli.


equilibration : n. İki şey arasında denge sağlama, dengeleme.


hebetude : n. 1. Zihin körlüğü; 2. Sıkıntı.


hemoglobinemia : n. Kan plazmasında anormal hemoglobin bulunması.


heteroxanthine : n. biochem. İdrarda bulunan lökomain (metilksantin).


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


hypercausia : n. İşitme yeteneğinin anormal şekilde artması, hiperakuzi.


indirect : a. Dolaylı, aracılı, indirekt.


intervillous : a.Villüs'lararası, vilüs'lar arasında.


lamina : n. (pl. laminae) Yaprak, ince ve düz kemik yaprağı, lam.


metra : n. rahim, uterus. ratoni.


myelin : n. Sinir iplikleri ile Schwann zarı arasında eyr almış lipoid terkibindeki madde, miyelin.


myopachynsis : n. kas hipertrofisi.


pachyblepharosis : n. Kronik blefarit, pakiblefarit.


perflation : n. Salgıları dışarıya çıkarmak için bir boşluğu hava verme.


photogen : n. 1. Işıldama niteliği gösteren bakteri de bu parıltıyı yapan madde; 2. Parıltı veren bakteri, fotobakteri.


sacrococcygeal : n. Sakrum ve koksikse ait.