Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

oath nedir?

oath : n. Yemin

Hippocratic oath : See: Oath of hippocrates.


oath of Hippocrates. : Tıp okulundan mezun olan hekimlerin yaptıkları, Hipokrat'a atfedilen yemin, hekimlik yemini, Hipokrat yemini.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

criterium : n. Mihenk, kriteryom. Bir olayı inceleyebilmek ve mukayese edebilmek için elde evvelce mevcut standart bilgiler.


dilatability : n. Açılma kabiliyeti, dilatabilite.


encephalameia : n. Beyine kan hücumu, beyin konjesyonu.


enchondroma : n. Kıkırdak dokusunda olan tümör.


galactagogue : a. & n. 1. Süt getirici; 2. Süt ifrazını çoğaltan ilaç (faktör).


gelatin(e) : n. biochem. deri ve diğer bağ dokusu elementlerinin kısmi hidrolizinden elde olunan madde, tutkal hülasası.


gynecologic (al) : a. Jinekolojiye ait.


hematosepsis : n. Mikrobun kan dolaşımına geçmesi, septisemi.


Jacksonia epjlepsy : n. See: epilepsy.


lymphogranulomatosis : n. See: Lymphogranuloma.


masticate : v. Çiğnemek.


merogony : n. Yumurtanın sadece bir kısmının gelişmesi.


metrophlebitis : n. Uterus venlerinin iltihabı, metroflebit.


nephrelcosis : n. Böbreğin ülserli hali.


osmo- : pref. Kokularla ilgili, kokuya ati.


ostempyesis : n. Kemik içinin cerahatlanması.


otic : a. Kulağa ait,oticus.


palatoschisis : n. Damak yarığı, yarık damak.


ppalpebritis : n. Göz kapağı iltihabı, palpebrit.


procyclidine : n. Benzehexol etkisin benzer etkide bir spazm çözücü ilaç.