Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

oath nedir?

oath : n. Yemin

Hippocratic oath : See: Oath of hippocrates.


oath of Hippocrates. : Tıp okulundan mezun olan hekimlerin yaptıkları, Hipokrat'a atfedilen yemin, hekimlik yemini, Hipokrat yemini.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celioscope : n. Karın duvarından sokularak karın boşluğu ve bu boşluktaki organları gözle muayenede kullanılan ucu ışıklı boru şeklinde alet, selyeskop.


clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


clinocephalism : n. Başın üst kısmının basık veya semer şeklinde çökük oluşu (Sfenoid ve paryetal kemiklerin erken kaynaşması nedneiyle).


desmotomy : n. Bağ diseksiyonu.


eradication : n. kökünden kazıma, kökünü kurutma, tatamen ortadan kaldırma.


gnathodynia : n. Çenede hissedilen ağrı, çene ağrısı.


phrenemophobia : n. Düşünmekten ürküntü duyma, düüşnmekten korkma.


hydroglossa : n. Dil altında gelişen kistik tümör, ranula.


hydrogymnastic : a. Sualtı idmanına ait.


hypomineralization : n. Kanda madeni elementlerin anormal derecede azalması.


ileum : n. ince barsağın son bölümü, ileum


lymphadenectasis : n.Lenf düğümü genişlemesi.


obsolescent : a. Eskimeket olan, nadir kullanılan (terim v.s.).


paracystitis : n. Mesane çevresindeki abğ dokusu ve diğer komşu oluşumların iltihabı.


poisonous : a. Zehirli, toksik.


pselaphesia : n. Dokunma duyusu.


semeiotic : a. 1. Hastalık arazına ait, semptoma ait; 2. See: Pathognomonic.


splanchneurysma : n. Barsakların gaz sebebiyle gergin oluşu, barsak şişkinliği.


strangles : n. At v.s.'ye mahsus bulaşıcı nezle.


tetranopsia : n. Görme sahasının dörtte birinde körlük olması.