Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

oath nedir?

oath : n. Yemin

Hippocratic oath : See: Oath of hippocrates.


oath of Hippocrates. : Tıp okulundan mezun olan hekimlerin yaptıkları, Hipokrat'a atfedilen yemin, hekimlik yemini, Hipokrat yemini.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerous : a. Kanserli.


botryoid : a. Üzüm salkımı şeklinde, üzüm salkımını andırır şekilde küçük yuvarlak tanecik kümesi gösteren.


cholecystopathy : n. Safra kesesi hastalıkalrı.


chymorrhea : n. Barsak yoluyla dışkıya karışmış olarak kimüs çıkışı.


cranioscopy : n. Kafatasının bilimsel incelenmesi.


cremation : n. Cesedi yakarak kül haline getirme, ölü yakma.


dogmatist : n. 1. Araştırmadan ziyade itiraz edilmeksizin kabul edilen katı prensiplere dayalı eski tıp öğretilerinden biri (Hipokrat'tan sonra kurulan tıp ekollerinden biridir).


emmetropia : n. Gözün görüş yeteneğinin normal halde bulunmas4.


endocystitis : n. İrar torbası mukozasının iltihabı, endosistit.


erythrosis : n. Deri ve mukozalnarın kırmızımtırak mor renk alışı (Polisitemi rubra'da görülür).


phrenology : n. Zeka istidatlarını kafa biçiminden tanıma bilimi, kafa kemiği şeklinin akli melekelere alamet olması nazariyesi, frenoloji.


hepatalgia : n. Karaciğer ağrısı, hepatalji.


hypoergasia : n. Çalışma gücünün ileri derecede azalması, vücutta veya herhangi bir organda çalışma temposunun ileri derecede azalışı.


kephir : n. Mayalanma sonucu ekşitilmiş süt, ekşi süt.


malariologist : n. Malaryoloji mütehassısı.


metroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet, uterusu muayene aleti, metroskop.


neurotonia : n. Vejetatif sinir sitemi tonusunun muvazenesinin bozukluğu, nevrotoni.


nonviability : n. Yaşama yeteneğinin olmayışı.


pneumocystography : n. Hava zerkedildikten sonra mesanenin röntgenle muayenesi.


rachiodynia : n. Omurgada hissedilen ağrı, omurga ağrısı.