Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

oath nedir?

oath : n. Yemin

Hippocratic oath : See: Oath of hippocrates.


oath of Hippocrates. : Tıp okulundan mezun olan hekimlerin yaptıkları, Hipokrat'a atfedilen yemin, hekimlik yemini, Hipokrat yemini.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caldwell-luc operation : n. Üst köpek dişinin üzerinde, drenaj amacı ile meydana getirilen ve maksiller antruma açılan delik.


blennophthalmia : n. Kataral konjuktivit-blennophthalmic, sıfat şekli.


endocervicitis : n. Endoserviksin iltihabı.


fimbria : n. (pl. fimbriae). Saçak.


fourchette : n. Labia majora (Büyük dudaklar) nın arka birleşeği.


glycogenolysis : n. Glikojen'in glukoz'a yıkılması.


tenontography : n. Kirişlerin yazılı tarifi.


hyaline : a. 1. biochem. Cam gibi, şeffaf, saydam, camsı; 2. nitrojenli bir bileşim, hiyalin.


implantation : n. dişlerin tekrar yerine konması, emplantasyon.


infraspinous : a. Diken şeklinde bir çıkıntının altında yer alan.


kalopsia : n. Maddelerin oldukalrından daha güzel göründükleri durum.


mesocardium : n. Embriyonik kalbi vücut dvarına bağlayan zar.


michel's clips : n. Yaranın kapatılmasında dikiş yerine kullanılan bir çeşit metal agraf.


ostium : n. (pl. ostia). Delik, ağız, orificium.


overalimentation : n. Fazlabeslenme, vücutta yağ depolanmasına uzanan aşırı beslenme.


palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.


periurethral : a. Uretrayı saran.


pseudogonorrhea : n. Gonokok dışı herhangi bir bakteri sebebiyle oluşan gonore'ye benzer akıntının eşlik ettiği uretra iltihabı, yalancı gonore.


pygodidymus : n. İkikalça ve iki pelvisli bir ucube.


rhodophane : n. Retina konilerinde bulunan kırmızı bir pigment.