Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

oath nedir?

oath : n. Yemin

Hippocratic oath : See: Oath of hippocrates.


oath of Hippocrates. : Tıp okulundan mezun olan hekimlerin yaptıkları, Hipokrat'a atfedilen yemin, hekimlik yemini, Hipokrat yemini.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clavicle : n. Köprücük kemik,klavikula, clavicula.


clubhand : n. Yumru el.


dacryops : n. 1. Kanalın tıkanması sonucu gözyaşı birikimine bağlı olarak gelişen kistik oluşum, gözyaşı bezi kisti; 2. Aşırı miktarda gözyaşı gelişi.


duct : n. Özellikle guddelerden sıvı maddeleri nakleden damar, bezlerin salgısını akıtan kanal, boru, ductus.


fetid : a. Fena kokan, pis kokulu.


hemoglobin : n. Kana renk veren madde, hemoglobin, hemokrom.


heterochromous : a. Heterokromi gösteren.


hyperestrogenism : n. Aşırı östrojen salgılanması, vücutta aşırı östrojen salgılanmasının sebep olduğu durum.


lymphoplasm : n. See:Spongioplasm.


mesocolic : a. Kolon mezenteri ile ligili.


miticide : n. Parazitleri yokeden ilaç, mitisid.


mons : n. (p. montes). Dağ, tepe, yükseklik.


musophobia : n. Marazi fare korkusu.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


nyxis : n. 1. Delme; 2. Ponksiyon yapma.


oligoplasmia : n. Kanda plazma miktarının azalması.


perfrication : n. Merhem veya sıvı ile oğma.


posterosuperior : a. Arka-üstyan.


radiable : a. X ışınlarını geçirebilir.


relation : n. İlgi, ilişki, münasebet.