Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

oasis nedir?

oasis : n. (pl. oases). Hastalıklı bir bölgede bulunan sağlam doku adacığı veya noktası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).


chemistry : n. biochem Kimya


contraception : n. Cinsel birleşimi takiben erkek ve dişi cinsiyet hücrelerinin birleşmesini önleme, gebeliğin önlenmesi, antikonsepsiyon, kontrasepsiyon.


depurator : n. 1. Temizleyici madde; 2. Boşaltım organı, metabolizma artıklarının vücuttan atılışına hizmet eden herhangi bir orgna; 2. Deri üzerinde menfi tazyik oluşturarak ter yoluyla ıtrahı uyaran alet.


ergasia : n. 1. Kişinin zihni ve bedensel işlevlerinin tümü, 2. Hücre çalışmasını uyardığı kabul edilen teorik bir madde.


ferrotherapy : n. Demir ve demir bileşimleri ile yapılan tedavi, ferroterapi.


fossette : n. 1.Foset:Çukurcuk; 2. Gamze; 3. Küçük ve derin kornea ülseri.


glycerin : n. biochem. Tatlı merhem, gliserin (C3H8O3).


terramycin : n. biochem. Oksitetrasiklinin ticari adı, teramisin.


hyperaphrodisia : n. Cinsel arzuların çok artması.


intracanalicular : a. Birkanalikül içinde.


isolator : n. Hasta bakımının veya bir ameliyatın içinde gerçekleştirilebileceği kadar büyük olan plastikten yapılı, oda şeklindeki torba.


kinescope : n. Göz refraksiyonu ölçme aleti.


laryngoxerosis : n. Gırtlak kuruluğu, larenksin kuruması.


lux : n. (pl. luxes or luces). 1. Işık ölçüsünün birimi; 2. Işık, ziya.


maidism : n. See: Pellagra.


methaemoglobin : n. Bir globin ile oksitlenmiş bir haem grubunun meydana etirdikleri demir iyonu ihtiva eden bileşik.


molilalia : n. Herhagni bir çeşit konuşma bozukluğu.


perityphlic : a. Çekum çevresinde, çekum'u çevreleyen.


prokaryocyte : n. Çekirdekil genç eritrosit.