Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

oasis nedir?

oasis : n. (pl. oases). Hastalıklı bir bölgede bulunan sağlam doku adacığı veya noktası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botfly : n. Larvaları insan ve bazı memeli hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan atsineği v.b. türlere ait herhangi bir sinek.


cervix : n. (pl. Cervices). Boyun.


cryopexy : n. Retina ayrılmalarında dondurmak suretiyle yapılan cerrahi tesbit.


emictory : a. n. İdrar söktürücü (ilaç).


glycogenolysis : n. Glikojen'in glukoz'a yıkılması.


heterotransplant : n. See: Heterografit.


hexylamine : n. biochem. Bira mayasından ve balıkyağından çıkarılan zehirli bir esas (C6H15N).


homologous : a. Yapı ve kaynak bakımından birbirine benzeyen.


infusion : n. 1. Enfüzyon, damarlara zerketme; 2. Müessir elementlerini elde etmek için bir maddenin kaynatılması; 3. Kaynatma ile elde edilen eriyik.


leukocytopoiesis : n. Lökosit oluşumu.


lipolytic : a. 1. Yağın erimesi ile ilgili; 2. Yağ eritici, yağı parçalayıcı.


lympho-adenoma : n. Rahim (uterus) tümörü, lenfoadenom.


nonproduction : n. Meydana gelmeme, oluşmama, yokluk.


phacolysin : n. Göz merceğinin elde edilen bir albümin.


prandial : a. Yemeğe ait.


psychotic : a. 1. Psikoz'la ilgili, psikoz'a bağlı; 2. Psikoz gösteren, psikoz'la belirgin.


reunion : n. Birbirinden ayrılmış parçaların birleşmesi.


round : a. Yuvarlak, rotundus.


stapedial mobilization : n. Otoskleroz nedeniyle sabitleşmiş olan stapesin serbest hale getirilmesi.


supracerebellar : a. Beyinciğin üst yüzeyinde bulunan.