Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

oasis nedir?

oasis : n. (pl. oases). Hastalıklı bir bölgede bulunan sağlam doku adacığı veya noktası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchorrhagia : n. Bronşlardan kan gelmesi, bronş kanaması.


castrated : a. Testis ve overleri çıkarılmış veya röntgen v.s. bir metodla cinsiyet bezleri görev görmez hale getirilmiş, kastre edilmiş.


cavum : n. (pl. Cava). Boşluk, kovuk, oyuk, çukur.


cerebrum : n. (pl. Cerebra).


dermographia : n. Cilt üzeri bir kalem veya iğne ile çizildikten sonra meydana gelen bir çeşit ürtiker.


emulsifier : n. Emülsiyon yapıcı madde.


endotoxoid : n. biochem. Endotoksinden hazırlanan bir toksoid.


galactoschesia : n. süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.


hypergenitalism : n. Genital bezlerin fazla çalışmasına bağlı olarak erken bülug ve sinsiyet organlarında fazla gelişme tablosu, hiperjenitalizm.


isolation : n. Tecrit, izolasyon (karantina).


karyogenic : a. 1. Hücre nüvesini oluşturarn; 2. Karyojeneze ait.


keratoacanthoma : n. Derinin hariçle temasta olan bölgelerinde sür'atle gelişen ortası keratin kitlesiyle dolu küçük yumru, keratoakantom (Genellikle yüz derisi üzerinde görülür).


ketone : n. biochem. Organik bir madde, keton.


lupous : a. Lupusa ait.


lymphatism : n. Lenf organlarının hiperplazisi.


metastable : a. Kararsız, istikrarsız.


misopedia : n. Çocuksevmeme, çocuklardan nefret, çocuk düşmanlığı, mizopedi.


parasitososis : n. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık, parazitoz.


pyopoiesis : n. Cerahat oluşması, cerahatlanma.


repellent : a.&n. 1. Şiş v.s.'yi giderici (ilaç); 2. Haşaratı defedici (ilaç).