Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

oasis nedir?

oasis : n. (pl. oases). Hastalıklı bir bölgede bulunan sağlam doku adacığı veya noktası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosity, callus : n. 1. Nasır; 2. Kemik izi, kırıklardan sonra meydana gelen yeni doku.


cariogenicity : n. Herhangi bir faktörün diş veya kemikte çürük yapabilme kudreti, çürütme yeteneği.


depilation : n. Kıl dökme (düşürme).


drivelling : n.1.Ağızdan salya akması, salya akışı; 2. Çocukca konuşma,budalaca konuşma.


episplenitis : n. dalak kapsülünün iltihabı, episplenit.


evolution : n. Tekamül, evrim, tekamül nazariyesi.


feebleminded : a. Geri zekalı, budala.


hemigeusia : n. Dilin tek tarafında tat alma duyusu yokluğu.


hemocytoblast : n. Henüz olgunlaşmamış eritrosit, genç eritrosit.


heterolysis : n. 1. Hücre veya dokunun kendisi dışında herhangi bir etken (toksin v.s.) sebebiyle erimesi; 2. Hayvan serumundaki eritrositlerin farklı türden diğer birhayvan eritrositleri tarafından eritilmesi, heteroliz.


invert sugar : n. biochem. Dekstroz ile levüloz karışımı.


knife : n. Bıçak.


leukoblastosis : n. Gelişmemiş lökositlerin çoğalması.


lipophilia : n. Yağ tutulması, yağ emilmesi, lipofili.


lipaciduria : n. İdrarda yağ asitlerinin bulunması, yağ asidi işeme, lipasidüri.


mecanote : n. biochem. Mekanik asidin tuzu, mekanot.


medullitis : n. 1. See: Myelitis; 2. See: Osteomyelitis.


pallidum : n. Beyinde nucleus lenticulare'de bulunan globus pallidus.


pentosuric : a. 1. Pentozüri ile ilgili; 2. Pentozüri gösteren.


pleurotyphoid : n. Tifo ile ihtilat yapmış olan had plörezi.