Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

oasis nedir?

oasis : n. (pl. oases). Hastalıklı bir bölgede bulunan sağlam doku adacığı veya noktası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavitis : n. Vena cava (anatoplardamar) iltihabı.


dimple : n. 1. Küçük çukur, deri üzerindeki ufak çukurluk (Yanak, çene v.s. derisi üzerinde); 2. Küçük çukur veya çukurluklar oluşturmak, çukurluğa sebep olmak.


euphoric : a. Öfori gösteren.


external : a. Dış, dışyan, harici.


hyperadenosis : n. Guddelerin büyümesi, bez büyümesi, hiperadenoz.


invagination : n. Barsağın bir parçasının diğer parçasının içine eldiven parmağı gibi girmesi, invaginatio.


lymphadenomatosis : n. See: Lymphomatosis.


micronutrients : n. Vücutta çok az miktarda bulunmalarına rağmen organizma için mutlak gerekli bir kısım maddeler (bazı minareller, vitaminler v.s.).


murine : a. Fare veya sıçana ait.


neuronitis : n. Sinir hücresi iltihabı, nevronit.


oropharyngeal : a. Orofarenks'le ilgili.


penicillin : n. Küf (penicillium notatum)'ten çıkarılan bir antibiyotik olup gram-positive bakterilerin üremesini meneder, penisilin.


pyelocaliectasis : n. Böbrek pelvisi ve kalikslerin genişlemeis.


regulation : n. 1. Düzenleme, ayarlama, bir olayın seyir veya gelişimini kontrol altında tutma; 2. Vücudun değişen çevre şartlarına kendisini uydurması, adaptasyon; 3. Kural, kaide, kanun.


resonator : n. 1. Sesi aksettirici alet veya cisim; 2. Bir devredeki belrili frekanstaki titreşimleri diğer bir devreye geçiren alet.


rhinosalpingitis : n. Burun mukozası ve Eustachi borusunun iltihabı.


scirrho- : pref. 1. Sert, katı anlamına önek; 2. Sert kıvam gösteren kanser anlamına önek.


scotomization : n. Skotom meydana gelmesi.


scutiform : a. Kalkan şeklinde, kalkansı.


softener : n. Yumuşatıcı madde (Sert suyu yumuşatan kimyasal madde gibi).