Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

oarium nedir?

oarium : n. See: Ovary.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcipenia : n. Vücutta kalsiymu eksikliği, dokularda ve vücut sıvılarında kalsiyum seviyesinin ileri derecede düşük oluşu.


cholesteatoma : n. Kese içinde bulunan ve kolesterol ihtiva eden selim bir tümör.


colpoperineorraphy : n. Vaginada doğumlara bağlı gevşemenin ve perine yırtıklarının cerrahi olarak tamir edilmesi.


gingivoglossitis : n. Dişeti ve idlin iltihabı, jinjivoglosit.


globulicidal : a. Kanın alyuvarlarını yok eden.


hydrencephalitis : n. Hidrosefalus'ta kafatası içinde toplanan sıvının, beyin zarlarıyla beraber iltihabı.


hygienist : n. 1. Hijyen uzmanı; 2. Sağlık memuru.


ichthyoid : a. Balıksı, balığa benzer.


intralobar : a. Lob içi, lob içinde.


kali : n. biochem. See: Potash.


laminitis : n. Lamina iltihabı.


lymphadenosis : n. Lenf dokusu çoğalmaıs ile ileri gelen lenf kansızlığı.


macrofauna : n. Belli bir bölgede yaşayan gözle görülebilen hayvanların tümü.


paraplegic : a. 1. Parapleji ile ilgili; 2. Parapleji niteliğinde; 3. Parapleji gösteren, parapleji'li kimse.


perodactylia : n. Parmakların doğuştan yetersiz gelişme veya şekil bozukluğu göstermesi hali.


pink disease : n. Acrodynia, çocuklarda görülen ve civa zehirlenmesine bağlı olduğu sanılan bir hastalık.


polymorph : n. Çok ş ekilli veya değişik safhalı organizma veya böyle bir organizmanın şekillerinden biri, polimorf.


preclavicular : a. Köprücük kemiği (clavicula) önünde.


prolymphocyte : n. Lenfoblast ile lenfosit arasındaki kademelerde bulunan hücrlere verilen genel ad, prolenfosit.


sclerostomy : n. Skleranın drenajlı ameliyatı.