Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

oarium nedir?

oarium : n. See: Ovary.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cainotobhobia : n. Yenilik korkusu, yeni fikirlere veya yeni çıkmış şeylere karşı aşırı derecede korku ve ürküntü gösterme.


clitorism : n. Klitorisin hipertrofisi.


dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


desmectasia : n. Herhangi bir bağın gerilmesi.


gonioscope : n. Gözde ön kamera açısını muayenede kullanılan alet, gonioskop.


uvula : n. (pl. uvulae). küçük dil, dilcik.


hypobaropathy : n. Düşük hava basıncına maruz kalış sonucu, vücuda giren oksijen miktarında azalmanın sebep olduğu bazı belirti ve bozukluklarla belirgin patolojik durum. Deniz seviyesinden oldukça yükseğe çıkıldığında gelişir.


intranuclear : a. Çekirdek içi, çekirdek içinde.


leukoprotease : n. biochem. Lökositlerde bulunan ve proteini parçalayan bir enzim.


lymphectasia : n. Lenfa şişme (gerilme).


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


orbit : n. Göz çukuru, oribta.


orchidotomy : n. Testis ameliyatı, orşidotomi.


phytopathology : n. 1. Bitki patolojisi; 2. Bakterilerden ileri gelen hastalıkların patolojisi.


proctoperineoplasty : n. Rektum ve perine (apışarası)'nın plastik tamiri.


professional : a. 1. Meslekle ilgili; 2. mesleki uğraşıya bağlı, mesleki çalışma sonucu oluşan.


raynaud's disease : n. İdiyopatik trophoneurosis.


rhinomanometer : n. Burun yollarındaik tıkanıklığın derecesini ölçen alet, rinomanometre.


salpingion : n. Kaya kemiği zirvesined alt yüzde bulunan bir çıkıntı.