Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

oaritis nedir?

oaritis : n. Yumurtalık iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorie : n. biochem. Hararet ölçüsü, kalori.


chondorgenesis : n. Kıkırdak oluşumu, kıkırdak dokunun oluşması.


duodenopancreatectomy : n. Pankreas başı kanserlerinde, duodenum ile pankreasın bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılması.


exodontist : n. Diş çekimi üzerinde uzmanlaşmış kimse, eksodonti uzmanı.


falcular : a. see: falcate.


heterosexual : a. Karşıt cinse ilgi duyan8.


histoid : a. Aynı dokudan gelişen.


hypoglossitis : n. Dilaltı dokularının iltihabı, hipoglosit.


idioplasm : n. Plazmanın organizmanın niteliğini tayin eden kısmı, idyoplazma.


indicanemia : n. Kanda indikan bulunuşu.


histerical letha : 1. Bazı histeri vakalarında zaman zaman görülen letarji hali; 2. Kişide hipnoz ile meydana getirilen uyku hali;


metamorphosis : n. Canlıların veya dokuların yapılarının veya şekillerinin değişmesi, metamorfoz.


multinodualr : a. Çok nodüllü.


osmesthesia : n. 1. Koku hassasiyeti; 2. Kokuları ayırdedebilme yeteneği.


paresthetic : a. 1. Parestezi ile ilgili; 2. Parestezi gösteren, parestezi ile belirgin.


parovarium : n. See: Epoophoron.


parasternal : a. 1. Sternum yakınında, sternum'a komşu, sternum'a bitişik; 2. Parasternal çizgi ile ilgili, parasternal çizgiden geçen.


picrotoxin : n. biochem. Anamiria cacculus tohumundan çıkarılan acı, zehirli ve billuri bir cevher olup, barbitürat zehrilenmesinde uyarıcı antidot olarak kullanılır (C30H34O13).


polychroma : n. Renk oluşumunun çoğalması, polikromi.


postanaesthetic : a. Anesteziden sonra, anestezi sonrasına ait.