Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

oaric nedir?

oaric : a. Yumurtalığa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalohemometer : n. Kafa içi kan basıncını ölçen alet.


cohere : v. 1. Birbirine yapışmak, birbirine tutunmak; 2. Birbirine uygun olmak, birbirini tutmak.


desquamation : n. Derinin epitelyal elemanlarının iri ve ufak parçalar halinde dökülmesi, deri soyulması, pul pul dökülme.


ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.


eleotherapy : n. Yağın tedavi maksadiyle kullanılışı.


epiglottidis : n. Epiglotis'in iltihabı


extramedullary : a. Medulla oblangata'nın dışında bulunan.


funicular : a. Fonikül (funiculus) e ait, foniküler.


physiologist : n. Fizyoloji bilgini, fizyolog.


hiatus : n. Yarık, hiyatus: Çatlak şeklinde oyuk veya yarık.


hypermetabolism : n. Metabolizmanın artması, metabolizma yüksekliği.


hysterotrismus : n. 1. Aniden gelişen ağrılı rahim kasılması, rahim spazmı; 2. Histeriye bağlı, kaslardaki spazm sonucu gelişen çene kilitlenmesi.


illutation : n. Hastalığın çamur banyosu ile tedavisi.


iodoxyl : n. biochem. Sodyum iyodometamat.


keratoconus : n. Korneanın koni şeklinde olması.


layer : n. Aynı nitelikte hücrelerin oluşturduğu her tarafnıda aynı kalınlığı gösteren hücre veya doku kitlesi, tabaka, kat;


microdose : n. İlacın çok küçük miktarı, çok küçük doz, mikrodoz.


neurofibrositis : n. Duygusal sinir liflerini içine alan kas liflerinin iltihabı, nörofibrozit.


obsolete : a. 1. Karışık, muğlak, belirsiz; 2. Artık kullanılmayan, modası geçmiş, metruk.


pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.