Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

oaric nedir?

oaric : a. Yumurtalığa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystic : a. Safra kesesine ait, kolesistik.


decalcified : a. Kalsiyum tuzları ihtiva etmeyen, kalsiyumsuz.


epidemic : a. & n. 1. Salgın; 2. Salgın hastalık.


esophagogram : n. Özofagografi yoluyla edilen yemek borusu filmi.


Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


friction : n. 1.Ovma, friksiyon; 2. Kuru plöritte duyulan ve karda yürürken ayağın çıkardığı sese benzeyen ses, frotman.


hepatocellular : a. Karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen.


hydatism : n. Herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvının dalgalanması sonucu oluşan ses, su sesi.


neurilemmitis : n. Nevrilem iltihabı, nevrilemit.


nomenclature : n. Bir bilim veya fen şubesine ait yahut bir şahıs veya zümre tarafından kullanılan terimler, terminoloi, nomenklatür.


oblique : a. Eğik, meyilli, mail.


opsogen : n. See: Opsinogen.


palatoplegia : n. Yumuşak damakm kaslarının felci, yumuşak damak felci, palatopleji.


parental : a. 1. Anne ve baba ile ilgili; 2. Anne ve babadan gelen, anne ve babadan alınan.


parotidic : a. Parotise ait, parotidcus, Ductus parotidicus stenonis.


pedion : n. Ayak tabanı


poikiloblast : n. Büyük ve nüveli kırmızı seri hücresi.


protanopia : n. Kırmızı renk körlüğü, kırmızıyı görememe.


retrovaccination : n. İnsandan alınan suçiçeği virüsü ile danayı aşıladıktan sorna, ondan elde edilen virüsle insanları aşılama.


schizonticide : n. Schizont'ları öldürücü ilaç.