Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

oaric nedir?

oaric : a. Yumurtalığa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitelock : n. Protez'in damak üzerine gelen kısmına ağıza uyacak tarzda şekil veren dişçi aleti.


bronchoscope : n. Bronşların içini muayeneye mahsus alet, bronkoskop.


circumnuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


curarization : n. Hastaya kürar vererek kaslarda ileri derecede gevşeme meydana getirme.


excitant : n. Uyarıcı ilaç.


fevered : a. Harareti olan, ateşli.


gastrospasm : n. Mide spazmı.


gonadotherapy : n. Gonad hücreleri ile yapılan tedavi.


phylaxin : n. Hastalığa karşı bağışıklık sağlayan ve protein yapısında olan koruyucu madde.


hyperglycorrhachia : n. Beyin omurilik sıvısında fazla şeker bulunması.


kinotoxin : n. biochem. Yorgunluktan meydana gelen bir toksin.


lubrication : n. Kaygan hale getirme, yağ, krem v.b. bir madde sürerek herhangi bir yüzey veya oluşumu kaygan hale getirme.


magma : n. Yumuşak macun halinde madeni veya nebati bir katışık.


nanosomia : n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.


osteoarticular : a. Kemik ve eklemlere ait.


osteoclasia : n. Kemik dokusunun eriyip yokolması, osteoklazi.


oxytocin : n. Hipofzi arka lob hormonlarından biri.


pandiculation : n. Esneme ve gerinme hareketi, pandikülasoyn.


perversion : n. Sapınç, sapkınlık, sapıklık, normal yönden şaşma.


pneumothorax : n. 1. Plevra boşluğunda hava veya gaz toplanması, pnömotoraks; 2. Ciğer söndürme, hava verme.