Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

oarialgia nedir?

oarialgia : n. Yumurtalık ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellemia : n. Brucella cinsi bakterilerin kanda bulunuşu.


chondric : a. Kıkıdaksı, kıkırdağa ait.


coagulase : n. Kanda pıhtı oluşmasını kolaylaştıran enzim, özellikle patojen stafilokoklar tarafından salgılanan kanın pıhtılaşmasınasebep olan bir enzim.


concave : n. Konkav, içbükey, concavus.


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


hemokonia : n. Eritrositlerin parçalanması ile meydanag elen parçacıklardan her biri, parçalanmış eritrosit artığı.


hexagon : n. Willis'in arter altıgeni (enkefalonda).


hypochlorization : n. Günlük yiyeceklerden tuzun azaltılması, tuz sınırlaması (Böbrek hastalıkları v.s. durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemi).


immunifacient : a. Bağışıklık meydana getiren, bağışıklılaştıran, imünnojenik.


karyomitome : n. Hücre çekirdeğinde kromatin iplikçiklerinin oluşturduğu ağ, kromatin ağı.


lithuresis : n. Kum işeme.


macropodoia : n. Büyük ayaklılık, ayakların aşırı büyüklüğü, makropodi.


malarious : n. Sıtma gösteren, sıtmalı hastalarla dolu (bölge hakkında).


metaphysial : a. Metafiz'le ilgili.


microflora : n. Belli bir bölgede yetişen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen bitkiciklerin tümü.


nephrology : n. Böbreğin bilimsel incelenmesi, nefroloji.


pareunia : n. Birleşme, cinsel ilişki.a. 1. Hafif felç ile ilgili; 2. Hafif felç gösteren, hafif felçli; 3. Dementia paralytica ile ilgili; 4. Dementia paralytic gösteren.


periodontoclasia : n. Dişi saran çevre doku ve oluşumlar (periodon-iltihaplanma ile belirgin durum, butium)'da dejeneratif değişiklikler ve nitelikte periodontium hastalığı.


plasmagene : n. Muhemelen nükleoproteinlerden terekküp eden ve hücredeki metabolik faaliyetlere katılan plazma kısmı.


radiomimetic : n. Radyoterapi ile alınan neticelere benzer sonuç veren.