Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

oari- nedir?

oari- : pref. Yumurtalık (ovarium) anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchitis : n. Bronş mukozasının iltihabı, bronşit.


cephalodidymus : n. Göğüs, pelvis, kol ve ayak kısımları tek vücut halinde bitişmiş olmasına rağmen başları ayrı yapışık ikizler.


enostosis : n. Kemiğin ilik kanalı içine doğru cereyan eden yeni doku büyümesi.


vaccinizaiton : Mükerrer aşılama.


helminth : n. Barsak paraziti (solucanı).


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


hyperergasia : n. Aşırı fonksiyonel faaliyet.


lalonosis. : n. 1. Konuşulanları anlama veya anlayabilme; 2. Konuşma bozuklukları gösterenlerin konuşmalarını anlama, bu konu ile ilgili bilim dalı.


nanoid : a. 1. Cüce gibi, bodurca; 2. Vücudu anormal derecede küçük olan, cüce.


nystagmograph : n. Nistagmus halinde gözküresinin hareketlerini kaydeden alet, nistagmograf.


oligoleukocythemia : n. Kanda lökosit sayısının ileri derecede azalışı, oligolökositemi.


orthodontology : n. See: orthodontia.


phacoglaucoma : n. Göz merceğini ilgilendiren glokom.


phoresis : n. Elektrik akımı tesiriyle iyonların dokulara girmesi.


polymeria : n. Vücut kısımlarının aded itibariyle normalden fazla oluşu, polimeri.


premenstrual : a. Adet (aybaşı) ten önce olan.


psychosexual : a. Cinsel içgüdünün ruhi kısmına ait.


sanitarium : n. (pl. sanitaria). Havadar yerlerde yapılan ve hastaların özellikle hava ve güneş ve maden suları ile teadvilerini sağlayan kır hasatnesi, sanatoryum.


scalene : n. Kenarları birbirine eşitlik göstermeyen üç köşeli şekil, bu nitelikte üçgen.