Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

oari- nedir?

oari- : pref. Yumurtalık (ovarium) anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

casuistics : n. Bir hastalığa ait vak'aların toplanıp incelenmesi.


embryoma : n. Embriyonlu elementler ihtiva eden bir tümör.


epiploitis : n. Eiplon iltihabı, epiploit.


epitympanum : n. timpanın üst tarafı (kısmı).


grimace : n. Yüz ekşitme, surat buruşturma.


gyrectomy : n. Beyin kıvrımının ameliyatla çıkarılması.


hemomediastinum : n. See: Hematomediastinum.


hyperchromatosis : n. See: hyperchromatism.


leukoencephalitis : n. Beynin beyaz cevherinin iltihabı, lökoensefalit.


migrate : v. Bir yerden diğer yere gitmek, bir yerden diğer yere geçmek, yer değiştirmek.


mineralization : n. Madenleştirme.


monogenesis : n. 1.Monojenez: Bütün varlıkların tek bir hücreden meydana geldiği nazariyesi; 2. Metamorfoz olmadan büyüme.


neuroepithelioma : n. Kötü tabiatlı bir beyin tümörü, nöroepitelyoma.


neurofibril : n. Sinir hücrelerinde sitolazmayı her yönde kat eden ince lifler.


pancreato- : pref. Pankreas anlamına önek.


pelage : n. 1. Meleli hayvanların üzerini örten kıllı deri, kürk; 2. İnsan vücudunun saç ve kıllarla örtülü kısımları.


plica : n. (pl. Plicae). Plika; 1. Büklüm (deri), kıvrım; 2. Polonyaya mahsus saçları hasır haline koyan bir deri hastalığı.


polymicrobic : a. Çok sayıda mikroba ait olan.


prolabium : n. Dudağın görülen kısmı.


pulicicide : n. Pireleri yok eden faktör (ilaç).