Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

oari- nedir?

oari- : pref. Yumurtalık (ovarium) anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cisterna : n. Bir vücut sıvısı için depo ödevini gören kapılı boşluk.


electromyograph : n. Kasta gelişen elektrik potansiyellerinin kaydedilmesi, elektromiyograf.


exocolitis : n. Kolonun dış tabakasının iltihabı, eksokolit.


gliadin : n. biochem. Hububat glüteninden elde olunan sert bir protein.


interictal : a. Nöbet sırasında gelen, krizde olan.


lactation : n. 1. Laktasyon: Memede süt hasıl olması; 2. Sütün ifraz edildiği müddet; 3. Emzirme, emziklilik süresi, süt sekresyonu.


hypoglandular : a. Bez (hormon) faaliyetinin azalımı ile belirli.


ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


intra-arterial : a. Damar içinde hasıl olan, admariçi.


Jerk : n. Büzülme, burulma (kas).


laparotomy : n. Karnın açılması, karın duvarını kesme ameliyatı, laparatomi.


lepromatous : a. 1. Leprom ile ilgili; 2. Leprom görünümünde; 3. Leprom gösteren, leprom'lardan oluşan.


leydigarch : n. Erkekte gonad fonksiyonunu tesisi ve başlanıcı.


metroplasty : n. Uterus üzerinde uygulanan estetik ameliyat, uterus'taki şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla uygulanan ameliyat, metroplasti.


occipitobregmatic : a. Artkafa ve bregmaya ait.


occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.


osmotherapy : n. Damardan hipertonik eriyik (serum) verilerek yapılan tedavi, ozmoterapi.


palmaris : a. See: Palmar.


perirhinal : a. Burun etrafında, burnu saran.


poliomyelitis. : n. Omuriliğin gri maddesinin iltihabı, çocuk felci. Poliyomiyelit, Heine-Medin hastalığı.