Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

nyctophonia nedir?

nyctophonia : n. Gündüzün sesi çıkmama, niktofoni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cocontraction : n. Herhangi bir hareketin yapılışında birbirine zıt etki gösteren kaslar arasındaki uyumlu çalışma.


craniometry : n. Kafataslarını ölçme bilimi.


denture : n. Diş takımı, takım dişleri, takma diş.


dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


endospore : n. Yalnızca beslenme fonksiyonuna sahip olan bakteri sporu.


epiglottidectomy : n. Epiglotun ameliyatla çıkarılması, epiglotidektomi.


gill : n. Solungaç, suda yaşayan hayvanlarda açılıp kapanmak suretiyle solunum görevi yapan organ.


hemacytozoon : n. Kanda bulunan hücresel mikroparazitler, hemasitozoid.


hemopleura : n. See: Hemothorax


hydrothionemia : n. kanda hidrojen sülfat bulunması.


hyperextension : n. Aşırı tevessü, aşırı ekstansiyon hareketi yapabilme.


irrigator : n. İrigatör.


lochioschesis : n. Loşi birikmesi, rahim suyunun akmaması.


nonmetallic : a. 1. Metalle ilgili olmayan; 2. Metal olmayan, metal dışı bir maddeden yapılı.


osteosuture : n. See: Osteorrhaphy.


oxytetracycline : n.biochem.Antibiyotik ve antiprotozoid olarak kullanılan sarı, kokusuz, billuri toz (C22H24 N2O3.2H2O).


parotidectomy : n. Parotisin ameliyatla çıkarılmas,ı parotidektomi.


perineurium : n. Sinir liflerinin oluşturduğu demeti zar şeklinde saran bağ dokusu tabakası, sinir demeti kılıfı.


phenylketonuria : n. idrarda asit fenilpirüvik bulunması.


salpingolysis : n. Tubalardaki yapışıklıkların cerrahi olarak giderilmesi.