Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

nyctophonia nedir?

nyctophonia : n. Gündüzün sesi çıkmama, niktofoni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


brachiocyrtosis : n. See: Brachiocyllosis.


catastalsis : n. Yukardan aşağıya doğru, dalga şeklinde ilerleyen kontraksiyon hareketi, bu tarz kontraksiyon dalgası ile belirgin peristaltik hareket şekli.


crystalbumin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir albümin.


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


extract : n. 1. Öz, hülasa; 2. Ham maddelerdeki cevherin su, alkol, eter gibi maddelerle eritilerek elde edilmesi (bu eritici madde sonradan uçurularak cevher saf halde meydana çıkarılır).


forsa : n. (pl. fossae). Çukur (özellikle kemikte), kemki üzerinde girinti halinde çukur.


hoof-bound : a. & a. Tırnağı sıkışmış, sakat tırnaklı.


introspection : n. Kend idüşünce ve hislerini inceleme, iç gözlem.


merogenesis : n. Bölünme suretile çoğalma (Döllenmiş ovum'un blastomer adı verilen küçük hücreleri meydana getirmek üzere birbiri arkasına bölünmesi gibi).


metrocolpocele : n. Vaginanın düşmesi ile uterusun fıtığı, metrokolposel.


microphallus : n. Penisin normalden küçük olması, kamış küçüklüğü.


mucopolysaccharidosis : n. Vücutta aşırı miktarda mukopolisakkarit depolanmasıyla belrigin doğuştan ağır metabolizma hastalığı, mukopolisakkaridoz.


myogenic : a. Kas yolu ile olan, miyojen.


naphthalen (e) : n. biochem. Kömür katrnı yağından çıkarılan bir hidrokarbon olup, antiseptik olarak kullanılır, naftalin.


oleaginous : a. Yaşlı, oleosus.


osetoplasty : n. Kusurlu kemiği düzeltme veya sağlam kemikle değiştirme ameliyatı, osteoplasti.


paralogia : n. Muhakeme bozukluğu, paraloji.


radiodiagnosis : n. Röntgen teşhisi.


refine : v. Tasfiye etmek, saf hale koymak,temizlemek.