Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nyctophonia nedir?

nyctophonia : n. Gündüzün sesi çıkmama, niktofoni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


enzymatic : a. 1. Enzim'le ilgili; 2. Enzim'e bağlı, enzim'in sebep olduğu.


exopathic : a. Vücudun dışından kaynaklanan, eksopatik.


faciocervical : a. yüze ve boyuna ait, fasyoservikal


fossette : n. 1.Foset:Çukurcuk; 2. Gamze; 3. Küçük ve derin kornea ülseri.


gelatinoid : a. Jelatin'e benzeyen, jelatin gibi.


genyantralgia : n. Üstçene sinüs ağrısı.


granulomatosis : n. Multipl granülomların oluşumu, granülomatoz.


subencephalon : n. Varol köprüsü, soğanilik, bacaklar ve corpora quadrigemina


hematocytosis : n. Kanın hücresel elementlerinin çoğalması, hematositoz.


hypochlorite : n. Hipoklorik asidin tuzlarına verilen isim.


hysterurysis : n. Rahim ağzı ve servikal kanalın genişletilmesi.


masticatory : a.&n. 1. Çiğnemeye ait; 2. Çiğnenen şey, sakız.


oxyhydrogen : n. biochem. Oksijen ile hidrojen eriyiği.


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


perhexiline : n. Anjin tedavisinde kullanılan bi rilaç.


predator : n. Kendisi için gerekli maddeleri diğer tür canlıları yemeleri suretiyle temin eden canlı.


psychotic : a. 1. Psikoz'la ilgili, psikoz'a bağlı; 2. Psikoz gösteren, psikoz'la belirgin.


sclerose : v. 1. Katılaşmak, sertleşmek; 2. Katılaştırmak, sertleştirmek.


sedan : n. Sedye, tahtıravan.