Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nyctophonia nedir?

nyctophonia : n. Gündüzün sesi çıkmama, niktofoni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cachet : n. Nişastadan yapılan yassı bir kapsül kaşe.


cardiotonic : a. Kalb üzerine uyarıcı etki gösteren, kalbi kuvvetlendirici.


cleidomastoid : a. Klavikula ve mastoide ait.


drug : n. İlaç, ecza, drog.


enomania : n. 1. Alkollü içkilere aşırı istek gösterme, alkol düşkünlüğü; 2. See: Delirium Tremens.


filamentous : a. 1. İplik gibi, kıl gibi; 2. İplik şeklinde ince uzun oluşumlardan ibaret.


glymidine : n. Ağız yoluyla kullanılan antidiabetik bir ilaç.


hepatotoxemia : n. Karaciğerden kaynak alan kan zehirlenmesi, hepatotoksemi.


hermaphroditic(al) : a. 1. Hem erkek hem dişiliğe ait; 2. Hem erkek hem dişi olan, hünsa.


hemianacusia : n. Tek kulağın işitmemesi, tek kulak sağırlığı.


hydrosalpinx : n. Salpenkste seröz sıvının toplanması.


hyperchroma : n. Eritrositlerdei hemoglabin miktarının artması.


intramuscular : a. Adale (kas) içi, entramüsküler.


intubation : n. 1. Boğazı tıkayan hastalıklarda boğaza tüp salma ameliyesi; 2. Mideyelastik boru sokulması, tübaj.


mucinogen : n. Müsin öncüsü madde, müsinojen.


ophthalmecchymosis : n. Konjunkitva'da kan toplanması.


papaverine : n. Opium'dan elde edilen düz kasların spazmını çözücü etkiye sahip bir alkaloid, papaverin hidroklorid.


reanimatology : n. Canlandırma bilimi.


self-preservative : a. Kendi kendini koruyucu.


sialaporia : n. Az miktarda tükürük salgılanması, tükürük azlığı.