Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

nyctophonia nedir?

nyctophonia : n. Gündüzün sesi çıkmama, niktofoni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsule : n. Bir eklemi çevreleyen bağlar, kapsül, capsula.


cirrhogenous : a. Siroz gelişmesine sebep olan, siroz yapan.


corticospinal : a. Beyin korteksi ve omuriliğe ait.


crystallophobia : n. Camdan yapılı eşyalardan aşırı korkma, cam korkusu.


deutoplasm : n. Döllenmiş ovum'da embriyo'nun gelişmesi için gerekli gıda maddelerinin, sarı granüller halinde içinde bulunduğu oluşum, yolk.


dys- : pref. Güç, zahmetli, intizamsız, fena, dis.


dysentery : n. Kanlı ve sancılı ishal, kanlı basur, dizanteri.


empathy : n. Bir kimsenin kendisini başka birisi ile veya bu kimsenin davranıları ile yakın olarak görmesi.


ginglymus : n. Dirsek gibi tek eksenli mafsal, reze eklem (kapı rezesi şeklinde birbirinin içine girmiş oynak).


glutathione : n. biochem. Bitki ve hayvan dokularında oksijen taşıyıcı olarak rol oynayan bileşik cisim, Glütasyon, kanda kimyasal bir madde.


glycorrhachia : n. Beyin-omurilik sıvısında şeker miktarı.


subocular : a. Kısmen göze ait.


hydrosulphide : n. biochem. Sülfür asidinden çıkarılan bileşim, hidrosülfit.


immune : a. Bulaşıcı hastalıktan muaf (bağışık).


iridomotor : a. İrisin hareketlerine ait.


leukosis : n. Lökosit yapan dokuların çoğalması.


melanodermic : a. 1. Melanoderma ile ilgili; 2. Melanoderma gösteren.


neutrophilia : n. Kada nötrofil lökositlerin çoğalması hali, nötrofili.


noctalbuminuria : n. Geceleri idrarda albumin çıkması.


onchocerca : n. Filaria türü asalakların kurtçuk şekli.