Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

nosotherapy nedir?

nosotherapy : n. Bir hastalığı diğer bir hastalıkla tedavi etme usulü, nozoterapi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiophobia : n. Kalb hastalığı korkusu, kalb hastası olacağından aşırı korkma.


coryza : n. Burun nezlesi, koriza.


dysfunction : n. Herhangi bir organın veya vücut kısmının anormal olarak çalışması.


endemic : a. Muayyen bir bölgede kalan (hastalık) andemik.


hemoglobinometer : n. Kandaki hemoglobin yüzdesinin tesbit edilmesi için kullanılan bir aygıt.


hyolaryngeal : a. dil kemiği veg ırtlak'la ilgili.


iridencleisis : n. Bir göz ameliyatı.


iridoncus : n. İris tümörü.


lymphangiogram : n. Kontrast bir madde zerkedildikten sonra lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.


microgyria : n.Beyin kıvrımlarının normalden küçük olması, mikrogiri.


mind : n. 1. Akıl, dimağ; 2. Hafıza kuvveti; 3. Zeka; 4. Bilinç.


monogerminal : a. Tek hücreciğe (tohuma) veya yumurtaya ait.


oculospinal : a. Göz ve omurliiğe ait.


opaqueness : n. Donukluk.


orthosis : n. Bükülmüş veya eğrilmiş bir kısmın düzeltilmesi.


pachydermia : n. Deri kalınlaşma hastalığı, cilt hipertorfisi, pakidermi.


papula : n. See: Papule.


periduodenitis : n. Duodenum çevresi iltihabı.


photobacterium, : n. Photobacterium cinsi herhangi bir bakteri, fotobakteri.


postgeminum : a. Arka corpora quadrigemina.