Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nosotherapy nedir?

nosotherapy : n. Bir hastalığı diğer bir hastalıkla tedavi etme usulü, nozoterapi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.


endonasal : a. Burun içi(ne ait).


expectorative : a. Balgam söktürücü.


ganglionitis : n. Gangliyon iltihabı, gangliyonit.


phthisical : a. Verem hastalığına ait.


gravidic : a. 1. Gebelikle ilgili, gebe kadınla ilgiil, 2. Gebelik esnasında oluşan gebelikte görülen.


hartmann's solution : n. Elekrolit kaybının telafisi için kullanılan bir çözelti.


hyperpepsinia : n. Aşırı pepsin salgısı.


indiscriminate : a. Rastgele yerleşen, vücut kısımlarını gelişigüzel tutan.


lash : n. 1. Kirpik; 2. Hareketli uzantı, kamçı (bazı mikroorganizmalarda).


lipocardiac : a. Kalbin yağ dejenerasyonuna ait.


neonatus : n. Yenidoğmuş bebek. See: Neonate.


odontochirurgic(al) : a. Diş ameliyatına ait.


organopexy : n. Bir organın cerrahi tesbiti.


orthotopic : a. Normal yerinde olan.


otalgia : n. Kulak ağrısı, otalji.


perceive : v. 1. Farkına varmak, duyu organları aracılığıyla herhangi bir şeyin veya değişikliğin farkına varmak; 2. Anlamak, sezmek, idrak etmek.


pest : n. Veba.


plasmocytoma : n. Özellikle kemik iliğindeki plazma hücreleri (plazmosit'ler)'den gelişen kötü huylu bir tümör; plazmositom.


radium : n. biochem. Pa sembolü ile bilinen, atom no: 88 ve atom ağırlığı: 226.05 olan kimyasal element, radyum.