Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

neurohumoral nedir?

neurohumoral : a. Sinir ucunda açığa çıkan madde ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calenture : n. 1. Sıcak memleketlere mahsus şiddetli humma; 2. Güneş çarpamıs


carotic : a. 1. Arteria carotis communis ile ilglii,boyun arterine ait; 2. Ağır uyku hali gösteren, d algın.


continuity : n. Devamlılık.


carinopuncture : n. Keşif maksadı ile beyini delme ameliyesi.


grouping : n. Benzer ve müşterek özellikler göz önüne alınarak gruplama, gruplara ayırma, sınıflandırma.


homosexual : n. & a. 1. Aynı cinse karşı cinsel arzu taşıyan kimse, Homoseksüel; 2. Homoseksüelliğe ait.


hypermnesia : n. Çok kuvvetli hafıza.


irritable : a. Hafif uyartılara şiddetle cevap veren, hassas, taharrüşe müsait.


mucoenteritis : n. Barsak mukozasının iltihabı.


nettle : n. Ürtiker: mide-barsak, akciğer, idrar yolları mukozasının tahrişinden odğan ve deir üzerinde birden bire beliren kaşıntılı beyaz kabarcıklarla belil olan deri hastalığı.


nosogeny : n. See: Pathogenesis.


ototomy : n. Kulak disseksiyonu veya anatomisi, ototomi.


pharmacopsychosis : n. Alkol, ilaç veya zehir sebebiyle meydanag elen akıl hastalığı.


phonasthenia : n. Yorgunluk dolayısiyle sesin zayıflaması, fonasteni.


pithecoid : a. Maymuna benzer, maymunsu.


specialism : n. Belli bir konu üzerinde yoğunlaşma, belli bir tıp dalı üzerinde uzmanlaşma.


stomatitis : n. Ağız mukozasının iltihabı, stomatit.


syphilology : n. Frengi bilgisi, sifiloloji.


teloblast : n. Bir germinatif şeridin ucunda bulunan ve bölünmeyi sağlayan kürecik.


thelothism : n. Meme başının dikleşmesi, telotizm.