Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

neurohumoral nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

neurohumoral : a. Sinir ucunda açığa çıkan madde ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrology : n. See: chondrography.


febrifacient : a. Ateş veren, sıcaklık verici.


frustration : n. Herhangi bir arzuyu tatmin edememenin veya gayret gösterdiği halde amaca ulaşamamanın sebep olduğu ruhsalg erilim hali.


gemmate : a. Tomurcuklanan, tomurcuklar vasıtasiyle yeni filiz veren


gibbus : n. Kambur


heptose : n. biochem. Molekülünde 7 karbon atom ihtiva eden bir şeker maddesi.


hemicephalia : n. Kafatasının doğuştan yarım olması, hemisefali.


holosystolic : a. Bütün sistolü işgal eden.


liposoluble : a. Yağda erir veya eritileilir.


malignancy : n. Habaset.


myoclonus : n. Bir kas veya bir grup kasın kronik spazmı, miyoklonus.


obex : n. Obeks.


odontotripsis : n. Dişlerin yıpranması, dişlerin aşınması.


ophthalmodynia : n. Göz ağrısı (romatizması), oftalmodini, oftalmalji.


pentaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının beş katına sahip olşu, pentaploidi.


pharyngoxerosis : n. Y utak kuruması, yutağın kuru hali.


pseudomania : n. 1. Yalandan, taklitle meydana getirilen delilik hali, yalancı mani; 2. Yalan söyleme dürtüsü, özellikle akıl hastalarında görülen yalan söyleme eğilimi, 3. Hastanın kendini suçlaması ile belirgin psikoz hali, kişinin gerçekte ilgisiz olmaksızın cinayet v.b. ağır bir suç işlediğini iddia etmei ile belirgin akıl hastalığı.


pupillometry : n. Pupillometre aracılığıyla gözbebeği çapının ölçülmesi.


rachi : pref. Omurga anlamına önek.


sassafras : n. Amerikaya mahsus "Sasafras" ağacı kökünden çıkarılan ve ilaç olarak kullanılan bir yağ.