Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

neurohumoral nedir?

neurohumoral : a. Sinir ucunda açığa çıkan madde ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalitis.


cephalonia : n. Bağ dokusu artımı sonucu beyinin büyümesi ve kafanın irileşmesiyle belirgin zeka geriliği.


cephalotomy : n. Kafatasını açma ameliyeis, sefalotomi.


chlordiazepoxide : n. Anksiyete ve ruhi gerginliğin giderilmesinde kullanılan bir ilaç, yan etkileri oldukça azdır.


decerebration : n. 1. Beyinin çıkarılması; 2. Omuriliğin beyin seviyesinde kesilmesi.


detrition : n. Sürtünme veya benzeri sebeplerle bir organ veya oluşum yüzeyinin yenmesi, yenme, aşınma.


diaper : n. Bebek bezi.


disease : n. Hastalık; illet, maraz.


disinfect : v. Dezenfekte etmek.


edeology : n. Üretim (jenital) organlnarı bilgisi.


enterotome : n. Barsağa kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


hyperephidrosis : n. Aşırı terleme.


lepromata : n. Cüzamda, görülen granülomatöz deri kabartıları.


leukotomy : n. Beynin ön lobunun beyaz maddesinin ameliyatı, lökotomi.


lichen : n. 1. Liken: Bir cins deri hastalığı grubu; 2. Bazı cins alg ve mantarların bir arada yaptıkları kitle.


lymphoblastoma : n. Lenfosit serisine ait hücreler ihtiva eden tümör, lenfoblastom.


odontonosolgy : n. Diş hastalıklarından bahseden tıp dalı, odontonozoloji.


platycoria : n. Gözbebeğinin genişlemiş hali.


pyopneumoperitonitis : n. Periton boşluğnuda cerahat ve gaz toplanmasının eşlik ettiği peritonit.


regeneration : n. 1. Yeniden doğma; 2. Harap olmuş bir dokunun tamiri veya yeniden meydana gelmesi, rejenerasyon.