Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

neuroepitelial nedir?

neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiomyotomy : n. Heller ameliyatı.


cementification : n. 1. Diş kökü çevresinde sement tabakasının oluşması; 2. Bir doku veya oluşumu teşkil eden hücrelerin, metaplazi sonucu sement haline dönüşmesi, sementleşme.


chokes : n. Yüksek basınçtan ani olarak normal atmosfer basıncına geçildiği zaman görülen sternum'un altında yanma hissi, öksürük nöbeti, solunum sayısının artışı gibi gösterilerle belirgin durum.


dorsum : n. (p. dorsa). Sırt.


fracture : n. Kırık, fraktür.


gluside : n. See: Saccharin.


phylogenic : a. See: Phylogenetic.


gymnocyte : n. Duvarsız hücre, jimnosit.


hyperhydremia : n. Kanda su miktarının aşırı artışı.


infecundity : n. Doğurma yeteneğinin olmayışı hali, kadın kısırlığı.


inoculator : n. Aşı yapmada kullanılan araç (şırınga v.s.).


intervalvular : n. Valvüllerarası.


levigate : v. Bir maddeiy henüz nemli iken ezip toz haline getirmek, düz etmek.


mentulagra : n. Penis'in uzun süre ağrılı ereksiyon hali gösterişi, pripizm.


neo : pref. Yeni.


occipitobregmatic : a. Artkafa ve bregmaya ait.


osteotabes : n. Çocuklarda görülen ve hücrelerin tahribi ile müterafık olan bir kemik iliği hastalığı.


pancreatotomy : n. See: Pancreatomy.


periglottic : a. Dil derisine ait, periglottik.


periprostatic : n. Prostatı saran, prostat etrafında.