Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

neuroepitelial nedir?

neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicovaginitis : n. Uterus serviksi ve vagina'nın beraber iltihabı.


colpocystosyrinx : n. Mesane ile vagina arasında oluşan patolojik geçit, vezikovaginal fistül.


decidual : a. 1. Desidüa ile ilgili; 2. Desidüa'a benzeyen.


ergasiomania : n. Marazi çalışma arzusu.


erythromycin : n. Penisilin'e benzer etkiye sahip bir antibiyotik, eritromisin.


francium : n. biochem. Fr sembolü ile bilinen, atom no: 87 ve atom ağırlığı: 223 olan kimyasal element, fransiyum.


holodiastolic : a. bütün diyastolü işgal eden.


karyometry : n. Hücre nüvesinin ölçülmesi, hücre nüvesini ölçme bilimi, karyometri.


kinetic : a. Hareketle ilgili, veya hareket meydana getiren.


lobectomy : n. Akciğer, beyin veya karaciğer lopunun ameliyatla çıkarılması, lobektomi.


lousicide : n. Bitleri öldürücü ilaç.


mastoidea : n. Şakak kemiğinin mastoid çıkıntısı.


megalopenis : n. Penisin anormal büyüklüğü.


osteophage : n. See: osteoclast.


ovoplasm : n. Dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nin protoplazması.


oxaluria : n. İdrarda bol miktarda oksalat çıkarılması, oksalüri.


pharyngopathy : n. Yutak hastalığı.


pilosis : n. Kılların anormal derecede büyümesi.


ptyalogenic : a. Tükrükten oluşmuş, ptiyalojen.


pyopoiesis : n. Cerahat oluşması, cerahatlanma.