Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

neuroepitelial nedir?

neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorie : n. biochem. Hararet ölçüsü, kalori.


cainotobhobia : n. Yenilik korkusu, yeni fikirlere veya yeni çıkmış şeylere karşı aşırı derecede korku ve ürküntü gösterme.


carmine : n. Koyu kırmızı bir boya maddesi, kırmızıdan şapla çökeltme suretiyle elde edilen kırmızı pigment.


chimera : n. Bir insanın kendi vücudunda başka bir insana ait maddeleri barındırması, kimera.


cicatricial : a. Sikatrise ait.


dimpling : n. Deri üzerinde ufak çukur veya çukurlukların oluşması, deri üzerinde ufak çukurlaşmalar oluşmasıyla belirgin durum. (Meme kanserinde meme derisi üzerinde görüldüğü gibi).


enterectasis : n. Barsakların genişlemesi.


gastroptosis : n. Mide düşüklüğü.


heteropyknotic : a. 1. Heteropiknoz ile ilgili; 2. Heteropiknoz gösteren.


hyponychial : a. Tırnak altında.


lupus : n. Kronik gidişli deri tüberkülozu, lupus.


myotonus : n. See: Myotonia.


neurocranium : n. Kafatasının beyini içine alan kısmı.


opsonology : n. Opsonin ve opsonin tekniği bilgisi, opsonoloji.


pharyngomycosis : n. Yutağın mantarıl hastalığı.


postmalarial : a. Sıtma sonrası, sıtma nöbetini izleyen.


pyocolpocele : n. 1. Vagina'da gelişen içi cerahat dolu tümöral oluşum, piyokolposel; 2. See: Pyocolpos.


sejunction : n. Zihni faaliyetlerde kopukluk, kişide zihinsel faaliyetlerin bütünlüğünü kaybetmesi.


separation : n. 1. Ayrılma, birbirinden uzaklaşma; 2. Ayırma, bibirinden uzaklaştırma.


therapist : n. Belli bir tedavi yöntemi üzerinde uzmanlaşmış kimse, terapist