Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

neuroepitelial nedir?

neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpus : n. Elbileği, karpus.


coarctation : n. Büzülme, kasılma, daralma, darlık.


corresponding : a. Ugyun gelen, karşılayan, yerini alan.


cytomegalovirus : n. Herpes simpleş ile aynı grupa dahil olan viruslar.


deafness : n. Sağırlık, surdite.


dispensing : n. Tarifine göre ilaç yapma veya hazırlama.


epidermoid : a. Epiderme benzer, epidermsi.


fascioliasis : n. Vücutta şeritlerin meydana getirdiği enfeksiyon.


formiciasis : n. Karınca ısırıklarından meydana gelen marazi durum.


phrenodynia : n. Diyafram ağrısı.


homonomous : a. 1. Seri halinde birbirine benzer diziliş göseren, birbirinin aynı yapı ve şekil gösteren; 2. Türe has normal gelişme gösteren, aynı gelişme kurallarına uyan.


induration : n. See: induratio.


inochondroma : n. See: Fibrochondroma.


logomania : n. Durmaksızın konuşma eğilimi, akıl hastalarında görülen konuşma hali (Hasta daldan dala atlayarak durmaksızın konuşur).


percolator : n. Süzen, süzücü, süzgeç.


perhexiline : n. Anjin tedavisinde kullanılan bi rilaç.


period : n. 1. Hastalık devresi, period; 2. Adet, aybaşı.


phase : n. 1. Safha, görünüş, faz phosis; 2. Heterojen bir sistemde mekanik usullerle birbirinden ayrılabline cisimlerin içinde bulundukları durum.


pia mater : n. Beyin ve omuriliği saran üç zardan en içteki, ince vasküler yapı gösterenzar.


psorospermosis : n. Myxorporidia takımı parazitlerin sebep olduğu hastaık.