Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

nephrotome nedir?

nephrotome : n. Embriyo'da kendisinden böbrek ve idrar yollarının gelişeceği doku kitlesi, nefrotom (Sısarısyal pronephros, mesonephros ve metanephros halinde gelişir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colporrphaphy : n. 1.Vagina'daki yırtık kenarlarının karşılıklı birleştirilerek dikilmesi; 2. Vagina ön veya arka duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak kesik kenarların tekrar dikilmesi.


cryptophthalmus : n. Üst ve alt göz kapaklarının doğuştan birbirine yapışık oluşu.


endoparasite : n. Konağın bünyesi içinde, iç organlarında yerleşen parazit, endoparasitic.


exsorption : n. Bir maddenin zar aracılığıyla dışarıya doğru hareketi.


gametocyte : n. 1. Kendisinden olgun cinsiyet hücresi (ovum veya spermatozoon)'nin oluştuğu öncü hücre (oosit veya spermatosit); 2. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan genç hücrelerden her biri, kendisinden olgun sıtma parazitinin geliştiği öncü hücre.


invertebrate : a. Belkemiği olmayan omurgasız vertebrasız.


irresponsible : a. 1.Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum; 2. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrumiyet sebebiyle hareketlerinden mesul olmayan kimse,sorumsuz kimse (Bazı akıl hastaları gibi).


lepraphobia : n. Lepra'dan aşırı korma, cüzzamlılarla temastan ve cüzam almaktan aşırı ürkme.


macromolecular : a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


malassimilation : n. Yemekleri hazımdan sonra vücutla birleştirmede bozukluk, iyi özümlenmeyiş.


menolipsis : n. Geçici menopoz.


odontoglyph : n. Dişleri kazıyarak temizleme aleti.


ooblast : n. Yumurtayı geliştiren hücre, yumurta hücresi.


pancreatoduodenectomy : n. Pankreas'ın tümünün veya sadece baş kısmının duodenum'la birlikte çıkarılması, bu amaçla yapılan ameliyat.


registration : n. 1. Kaydetme, kayıt, hasta künyesinin hastane defterine geçirilmesi; 2. Protez yapımı için iki çene arasındaki ilişkilerin kaydedilmesi.


sialitis : n. Tükürük bezi iltihabı.


spondylitis : n. Omur veya omurga iltihabı, spondilit.


stapedius : n. Üzengi kası, musculus stapedius.


stearin : n. biochem. Katı yağlarda bulunan ve katışıktan katı kısım olarak ayrılabilen stearik asidin gliserli esteri, stearin [C3H5O3(C17H35-CO)2].


stereoradiography : n. See: Stereoskiagraphy.