Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

nephrotome nedir?

nephrotome : n. Embriyo'da kendisinden böbrek ve idrar yollarının gelişeceği doku kitlesi, nefrotom (Sısarısyal pronephros, mesonephros ve metanephros halinde gelişir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

central : a. Merkezi, merkezde bulunan, santral, centralis.


colpohyperplasia : n. Vagina mukozasının kalınlaşması, vagina hiperplazisi.


cricotracheotomy : n. Krikoid kıkırdak aracılığıyla trakea'ya kesit yapma, krikoid kıkırdak üzeirnden geçrekleştirilen trakeotomi.


cruor : n. Pıhtılaşmış kan.


dermatic : a. Deriye ait, cildi.


dietician : n. Diyet uzmanı.


esophagoptosis : n. Özofagusun düşmesi (sarkması), özofagoptoz.


femorotibial : a. Femur ve tibyaya ait.


fulminant : a. Yıldırım gibi birdeng elen (hastalık).


gastrodiaphanoscopy : n. mide duvarlarını arkadan ışık vererek aydınlatmak suretiyle yapılan mide muayenesi. gastrodiyasfanoskopi.


gastrolysis : n. Mide ile komşu oluşumlar arasındaki yapışıklıkların ameliyatla ayrılası.


glicogenosis : n. Gierke hastalığı, glikojenoz.


gustometer : n. Tat duyumunun keskinlik derecesini taiyn eden alet.


kanamycin : n. Neomisine benzeyen bir antibiotik.


mamillar : a. Memeciğe ait.


morphogenetic : a. Morfogenez'le ilgili.


neutrophilic : a. 1. Nötr boyalarla boyanabilen; 2. Reaksiyonu asit veya bazik olmayan.


oligometallic : a. Az miktarda maden ihtiva eden.


oophorectomy : n. Yumurtalıkları çıkarma ameliyesi, ooforektomi.


paracyesis : n. Dış gebelik.