Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

nephrolytic nedir?

nephrolytic : a. Böbrek dokusunu eritici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cooling : n. Vücut ısısının düşürülmesi.


dearticulation : n. 1. Eklemi oluşturan kemiklerin yerinden oynaması, eklem çıkığı; 2. Kol veya abcak gibi bir organın eklem seviyesinden kesip çıkarılması, disartikülasyon.


decerebration : n. 1. Beyinin çıkarılması; 2. Omuriliğin beyin seviyesinde kesilmesi.


descendent : a. 1. İnen, aşağı inen; 2. Aynı kaynaktan doğan, aynı soydan gelen.


effectiveness : n. Etkililik, müessiriyet.


emmission : n. Dışarı verme, çıkarma, ihraç inzal: Özellikle uykuda semen (belsuyu)'in akması, emisyon.


ganglioglioma : n. Gangliyon hücreleri ihtiva eden gliyom.


granular : a. Tanecikli, granüler, granularis, granulosus.


hyposexuality : n. Cinsel gelişimde yetersizlik, cinsel organların ve cinsel özelliklerin yeterli gelişmemesi hali.


idioventricular : a. Yalnız kalp karıncığına ait, idyoventriküler.


inorganic : a. Organik olmayan, cansız, inorganik.


lochiorrhea : n. Aşırı miktarda loşi ifrazı.


lumbo-abdominal : a. Bel ve karın nahiyesine ait.


mesometritis : n. Mezometr (geniş bağ) iltihabı, mezometrit


nervine : a. & n. Sinirleri düzelten ve yatıştıran (ilaç).


neurocytolysis : n. Sinir hücrelerinin harabiyete uğraması, nörositoliz.


ophthalmencephalon : n. Retina görme siniri ve beyin görme cihazı.


palmitate : n. Palmitik asit'in tuzu.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).


phantom : n. 1. Organ modelleri, kadın pelvisi modeli ve özellikle doğum ameliyelerini öğrencilere öğretmek için kullanılır, fantom; 2. İnsan bedeni veya bedenin bir kısmının şekli.