Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

nephrolytic nedir?

nephrolytic : a. Böbrek dokusunu eritici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinoid : n. Barsak bezlerindeki argentaffin hücrelerden gelişen tümör, argantaffinoma.


cobalt : n. biochem. Co sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 58.94 olan kimyasal element, kobalt.


dahilite : n. biochem. Dişlerin esas inorganik maddesi.


diathermic : a. 1. Hararet geçiricilik hassası olan; 2. Elektrikle vücuda hararet verme usulüne ait, diyatermik.


fecaluria : n. İdrarda feçes bulunması, fekalüri.


feminization : n. Dişilik vasıflarının gelişimi, kadınlaşma, dişileşme.


galeophobia : n. Kedilere karşı duyulan marazi korku.


glomerulosclerosis : n. İltihab sonucu olarak gelişen böbrek glomeruluslarının fibrosisi.


hematocelia : n. Periton boşluğunda kan toplanması, hematoseli.


hypomenorrea : n. Adetin eksik olarak görülmesi, aybaşı kanı noksanlığı.


inoculate : v.&a. 1. Aşılamak; 2. Aşılanmış, aşılı.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


macrosomatia : n. See:Macrosomia.


meloncus : n. Yanaktan gelişmiş tümör, yanak tümörü.


mucopolysaccharide : n. Protein ve polisakkarit karışımından oluşan bileşik, mukopolisakkarid.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


parvicellular : a. Hücreciklerden oluşmuş.


pluri : pref. Çok, birçok.


selfwise : a. Embriyonik bir dokudan çıkarılıp başka bir dokuya aşılandığında, aşının ilk çıkarıldığı yerdeki niteliklerine göre büyüyüp gelişmesi.


sonne dysentery : n. Shigella sonnei tarafından meydana getirilen absilli dizanteri.