Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

nephrocardiac nedir?

nephrocardiac : a. Böbrek ve kalbe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camera : n. Kamara.


buller's shield : n. Gözlerden biri enfekte olduğunda, diğerini korumak için kullanılan bir çevresi flasterle çevrili olan saat camı.


cavernitis : n. Penis'te corpus cavernosum'un iltihabı


cytocide : n. Hücreleri öldürücü medde.


cytoid : a. Hücreye benzeyen, hücrevi, hücresel.


dorsispinal : a. Sırt ve omurga ile ilgli, omurganın sırt tarafı ile ilgili.


epiphysitis : n. Epifiz iltihabı.


flumen : n. (pl. flumina). Doğrultu, parazit.


terato : pref. Ucube, teras.


granulosarcoma : n. see. Mycosis fungoides.


healing : a. Tedavi edici, xifa verici.


hemodromometry : n. Kan akımı hızının,hemodromometre aracılığıyla ölçülmesi.


lent : pref. Mercek anlamına önek.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


meso-ileum : n. İleum mezosu.


parieto-occipital : a. Parietal ve oksipital kemiklere veya bölgelere ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


pestiferous : n. Bulaşıcı, hastalık nakleden.


polyvinylprolidine : n. biochem. lazma hacmini takviye etmek için kullanılan ve formaldehidin polimerizasyonundan elde edilen bir madde.


postvagotomy diarrhoea : n. a) Geçici diyare. b) Günlük defekasyon sayısında artma.


reticulitis : n. Retikül iltihabı (geviş getiren hayvanlarda).