Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

nephrocardiac nedir?

nephrocardiac : a. Böbrek ve kalbe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophthoria : n. Kurşun, arsenik, alkol zehirlenmeleri ve sifiliz sonucunda tohum hücrelerinin bozulması.


buccogingival : a. Yanak ve dişeti ile ilgili.


chap : n. Deri üzeirnde soğuk v.s. sebeple oluşan çatlak, yarık.


deviation : n. Sapma, sapınç, normal yerini değiştirme.


hepatalgic : a. Karaciğer ağrısı ile ilgili.


hydrops : n. Sulu madde birikmesi.


hypastenia : n. Hafif derecede kuvvet kaybı, enerji azlığı.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


metacarpectomy : n. Metakarp kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


nerve : n. Sinir, veter, asap, nervus.


neuropsychiatry : n. nöroloji ve psikiyatrinin birleşmeis ile meydana gelen bilim dalı.


osteocampsia : n. Kemik kavsi.


pecazine : n. Chloropromazine'e çok benzeyen bir fenotiazin türevi.


potter's rot : n. Çanak-çömlek sanayisinde çalışan işçilerde görülen bir çeşit pneumoconiosis.


preinvasive : a. İstila öncesi (tümörler hk.).


prospective : a. İleriye yönelik ,ileriyi kapsayan.


raffinase : n. biochem. Rafinozu parçalayan bir enzim, rafinaz.


siccus : a. Kurumuş kur.


statuvolence : n. Kendi kendine telkinle oluşturulan hipnoz hali.


suprabuccal : a. Yanak üstünde.