Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nephrocardiac nedir?

nephrocardiac : a. Böbrek ve kalbe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnose : a. 1. Etle ilgili; 2.Ete benzeyen, et gibi, et kıvamında.


centrosclerosis : n. Kemik iliğinin, fibrosis sonucu sertleşmesi, kemik iliği sklerozu.


cognition : n. Aklın bilme veya idrak kabiliyeti.


costal : a. Kaburgaya ait, costalis (costarius).


didymodynia : n. Testis ağrısı.


fibrinocellular : a. Fibrin ve hücrelerden yapılmış.


galactoschesia : n. süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.


hilitis : n. Akcierlerin hiluslara yakın kısımlarının iltihaplanması, hilus iltihabı, hilit.


histiocytosis : n. Kanda fazla miktarda histiosit bulunuşu ile belrgin patolojik durum.


ketosteroids : n. l. Keto grubu ihtiva eden steroidler.


leptochymia : n. Vücut sıvılarının anormal şekilde azalması hali.


lumen : n. (pl. lumina). Tüp şeklinde organın içindeki boşluk.


lymphogranulomatosis : n. See: Lymphogranuloma.


macrognathia : n. Altçenenin anormal büyüklüğü, makrognati.


nephric : Böbreğe ait.


oarium : n. See: Ovary.


pneumopleuritis : n. Akciğer plevra iltihabı.


recess : n. Çukur, çukurcuk, recessus.


sectio : n. 1. Kesme; 2. Kesit.


sleeplessness : n. Uyuyamama hali, uykusuzluk.