Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

nephrocardiac nedir?

nephrocardiac : a. Böbrek ve kalbe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blue : n. biochem. Mavi boya.


dentagra : n.1. Diş ağrısı; 2. Diş çekmeğe mahsus özel alet.


drivelling : n.1.Ağızdan salya akması, salya akışı; 2. Çocukca konuşma,budalaca konuşma.


dumbness : n. Mütizm: Konuşamama, bazı akıl hastalarının konuşmak istememeleri hali, afazi.


electronarcosis : n. Beyinden elektrik akımı geçirere bilinci ortadan kaldırma, bu şekilde kişiyi bayıltma (Şakak bölgeleri üzerine uygulanan elektrotlar aracılığıyla gerçekleştirilir).


feminization : n. Dişilik vasıflarının gelişimi, kadınlaşma, dişileşme.


gestaltism : n. Algılanan unsurların zihinde, parçalara ayrılamayan bütün halinde oluştuğunu kabul eden görüş, gestalt teorisi.


gonyocele : n. diz sinoviti, gonyosel


hypernoia : n. Aşırı zihin faaliyeti.


iniencephaly : n. Oksipital kemik üzerindeki yarıktan bir kısım beyin dokusunun fıtık şeklinde dışarı taşması ile belirgin doğuş anomalisi, iniensefali.


kinetics : n. Hareket mekanizması ve hareket değişimlerini hareketin kendisin etkileyen faktörlerle ilişkisini konu alan fizik dalı, hareket bilimi, kinetik.


medicochirurgic : a. see: medicochirurgical.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.


nonprotein : n. Protein dışı herhangi bir madde.


osteoblastic : a. 1. Osteoblastlara ait; 2. Osteoblastlardan oluşmuş.


osteologist : n. Kemik bahsi uzmanı, osteolojist.


polyeshetic : a. Poliyesteziye ait.


prediabetes : n. 1. Diyabet öncesi; 2. Hafif diyabet.


proctorrhea : n. rektumdan sümük (mukus) çıkması.