Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nephritis nedir?

nephritis : n. Böbrek iltihabı, nefrit.

Acute glomenulo nephritis : Birinci tipte (Tip 1), genellikle bir sterptokok enfeksiyonunu takiben her iki böbrekte birden yayın bir iltihabi reaksiyon mevcuttur;


chronic nephritis : Üçüncü tip nefrit, kronik bir durumdur, genellikle birinci veya ikinci tiplerden sonra meydana gelir;


nephrotic nephritis : İkinci tip nefrit, masif ödem ve ileri derecede proteinüri ile kedini belli eden, sebebi henüz bilinmeyen kronik bir durumdur;


diffuse nephritis : Lifi nefrit;


glomerular nephritis : Glomerülleri tutan nefrit;


interstitial nephritis : Böbrek ana dokusunu tutan nefrit;


parenchymatous nephritis : Böbrek parenkimasını tutan nefrit;


saturnine nephritis : Kronik kurşun zehirlenmesine bağlı nefrit;


suppurative nephritis : Cerahatli nefrit;


Tubular nephritis : Tubulusları tutan nefrit.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clubfoot : n. Yumru ayak.


collapse : n.&v. 1. Kolaps, collapsus: Periferik damarların genişleyip muhitle kanın toplanması ile hasıl olan ağır bir tablo, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi; 2. Dimağın kansız kalması; 3. Çökmek, birdenbire düşmek.


epidemic, epidermal : a. Deriye ait derisel, cildi.


eşesion : n. Doku yüzeyinin derece derece harabiyeti, dokunun yüzeyel kısılarının gittikçe aşınma veya yenme göstermesi.


glossalgia : n. Dil ağrısı, glosalji.


heptogram : n. 1.Karaciğerin röntgen filmi; 2. Karaciğer atımlarını gösteren çizelge.


hyperhedonia : n. Anormal neşelilik.


hypnolepsy : n. Anormal uykusuzluk.


incompatible : n. Birbiriyle uyuşmaz, birbiriyle bağdaşmaz, birbirine ters.


ingestion : n. 1. Yeme, besin maddelerinin ağızdan, yutma sonucu mideye geçmesi; 2. Herhangi bir yabancı maddenin fagosit tarafından kendi içine alınması.


intrathoracic : a. Göğüsiçi.


kymoscope : n. Kan akımını müşahede etmekte kullanılan cihaz, kimoskop.


line : n. Çizgi, linea: Dar uzun ve basık küçük kabartı.


macrocyte : n. Çok büyük alyuvar.


metastasize : v. Vücudun bir organ veya kısmından diğerine geçmek.


migrate : v. Bir yerden diğer yere gitmek, bir yerden diğer yere geçmek, yer değiştirmek.


nematospermia : n. Spermatozoonların, normale oranla uzun kuyruk taşımaları hali.


orthopedics : n. İskeletin şekil bozukluklarını önleyen ve tedavi (tamir) eden tıp dalı, ortopedi.


parulis : n. Dişeti apsesi.


reno-intestinal : a. Böbrek ve barsağa ait.