Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nephelometer nedir?

nephelometer : n. Sıvı bulanıklığını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dyad : n. biochem. Atomdan oluşmuş bir molekül, iki değerli atom.


egg : n. See: Ovum.


facies : n. See: face.


hormonogenic : n. Hormonun oluşmasıyla ilgili.


lymphatolysin : n. Lenf dokusuna tesir eden toksin.


maieusiophobia : n. Doğum yapmaktan aşırı korkma, doğum korkusu.


nonconductor : n. Isı veya elektrik veya sesi iyi nakletmeyen madde, iletken olmayan.


palmic : a. 1. Kalb atımı veya nabız'la ilgili; 2. Palmus hastalığı ile ilgili.


peptonization : n. Proteinlerin pepsin etkisiyle pepton'lar haline dönüşmesi, peptonizasyon.


periblepsis : n. Akıl hastasında gözlerin belli bir noktaya uzun süre takılıp kalması, bu nitelikle belirgin bakış hali.


phenylacetylurea : n. Toksik etkisi olmayan güçlü bir antikonvülsan.


phleborrhaphy : n. Ven dikilmesi, fleborafi.


polyarticular : a. 1. Çok sayıda eklemi ilgilendiren; 2. Çok sayıda eklemi tutan, çok sayıda eklemi etkileyen.


polyp : n. Saplı mukoza uru, polip, polypus.


pontile : a. Köprü şeklindeki doku parçası (pons) ile ilgili, özellikle pons cerebelli ile ilgili.


psoitis : n. Psoas kası veya kılıfının iltihabı, psoit.


rhombencephalon : n. Yamuk beyin, rombenkefal.


rimula : n. (pl. rimulae). Çok küçük çatlak.


scratch : n. 1. Tırmık, tırnak beresi; 2. Hafif yara.


show : n. Doğum veya adette öncü olarak gelen kan, işaret.