Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

nephelometer nedir?

nephelometer : n. Sıvı bulanıklığını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopneumonia : n. Akciğerle nefes borularının iltihabı.


cariated : a. Et veya kemikleri çürümüş.


craniopharyngioma : n. Embriyoner artıklardan gelişen bir beyin tümörü (kraniofaringeal kanal atıklarından kaynaklanır ve genellikle cella turcica üzerinde gelişir).


ejaculatio : n. See: ejaculation.


funduscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muayenede kullanılan alet, funduskop.


heterolysin : n. Belli bir türe ait hayvan hücrelerini eritici etkiye sahip diğer bir tür hayvana ait madde, heterolizin.


inhalation : n. Buğu, gaz veya ufak damlacıklar haline getirilmiş sıvıların solukla alınması, inhalasyon.


intravenous : a. Kara damar içi, entravenöz.


isophoria : n. İki gözün görm eeksenlerinin mutabakatı, izofori.


jejunoileostomy : n. Jejunumu ilyumla ameliyatla birleştirme.


kerunophobia : n. Marazi şimşek korkusu, keronofobi.


lanthanum : n. biochem. La sembolü ile bilinen, atom no:57 ve atom ağırlığı: 138.92 olup, aluminyumla alakalı kimyasal element, lantan.


leukomyelopathy : n. Omurilik beyaz maddesinin hastalığı, lökomiyelopati.


linolenic acid : n. Doymamış temel bir yağ asidi.


metrocele : n. Rahim (uterus) fıtığı, metrosel.


overproduction : n. Normal miktarın üstünde oluşma (Normalin üstünde salgı meydana gelişi gibi).


pentad : n. biochem. Beş değerli bir element.


periganglionic : a. Ganglion çevresinde, ganglionu çevreleyen.


plasmocytoma : n. Özellikle kemik iliğindeki plazma hücreleri (plazmosit'ler)'den gelişen kötü huylu bir tümör; plazmositom.


polyspermia, polyspermism : n. Çok tohumluluk, sperm bolluğu, polispermi.