Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

nephelometer nedir?

nephelometer : n. Sıvı bulanıklığını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bullate : a. Kabarcıklı gibi görünen.


chordoma : n. Omurgayı oluşturan embriyoner doku artıklarından gelişen tümör (Omurganın üst veya alt kısmında görülür).


colostrum : n. Doğumdan sonra, bazan memelerden ilk gelen az kazein ve çok albüminli süt, kolostrom.


curability : n. Tedaviden istifade yeteneği, iyileşme yeteneği, şifa oranı.


diaclast : n. Fetüs'ün kafa kemiklerini kırmağa mahsus özel alet.


dysmoiphogenic : n. Hamilelik sırasında alındıkları takdirde fetusun anormal şekillerde gelişmesine sebep olan ilaçların nitelenmesi için kullanılan bir deyim.


fibro-sarcoma : n. Fibromun sarkomlaşmış hali.


glycyrrhiza : n. Öksürük ilaçlarında ve tat verici olarak da başka ilaçların yapımında kullanılan bir kök, meyan kökü.


lagnosis : n. Erek veya kadında aşırı cinsel arzu.


heterology : n. 1. Yapı, şekil veya oluşum tarzı bakımından normalden uzaklaşma, özellikle yeni gelişen hücrelerin, yapı ve gelişim tarzı bakımından ana hücrelerden farklı oluşu, normal dışı gelişme; 2. Yapı bakımından benzer olmalarına rağmen bazı maddelerin farklı özellikler göstermesi hali.


inosemia : n. Kanda fibrin fazlalığı, inosemi.


manganite : n. biochem. Bir manganez filizi.


migratory : a. Bir yerden diğer yere geçen, yer değiştirici, gezgin.


myelogone : n. Miyeloid seriden ilkel hücre, miyelogon.


myoneuralgia : n. Nevraljik kas ağrısı.


osmonosology : n. Koklama duyusu bozuklukları bilgisi.


prerectal : a. Rektum önünde.


progaster : n. Embriyo'da barsağı meydana getirecek olan boşluk şeklinde taslak, barsağın ilk şekli.


progress : v. & n. 1. İlerlemek, 2. İlerleme.


pyloralgia : n. Pilorun ağrılı spazmı, piloralji.