Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

neocytosis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

neocytosis : n. Kanda neositlerin bulunması, neositoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphor : n. biochem. Kafur, "cinnamonum camphora" dan distilasyon yolu ile elde edilen uçucu, katı bir yağ (C10H16O).


breast : n. 1. Göğüs toraks; 2. Meme, mamma.


chemicocautery : n. biochem. Kimyasal vasıtalarla yakma.


cinchocaine : n. Yüzeysel (%12) anestezi ve infiltrasyon (%0,05-0,2) anestezisi için kullanılan güçlü yerel bir anestezik madde.


dol : n. Ağrı birimi, ağrının şiddetini belirtmede kullanılan ünite.


ecarteur : n. Kesitlerin iki kenarlarını birbirinden uzaklaştırmağa yarayan alet, ekartör.


elutriation : n. Bir maddenin yıkama ve süzme yoluyla diğer maddelerden ayrılması, birkaç kere yıkama ve süzme yoluyla maddenin yabancı unsurlardan arındırılarak saf hale getirilmesi.


eruption : n. Tezahür, kızartı, kabarık, erüpsiyon.


gnathitis : n. Çene iltihabı.


tenontodynia : n. Kiriş ağrısı.


hexaloidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının altı katına sahip oluşu.


hexasaccaride : n. biochem. Hidrolize olduğunda 6 molekül şeker açığa çıkaran madde.


hyalitis : n. Hiyaloid zar iltihabı, hiyalit.


hypophosphite : n. biochem. Hipofosforik asidin herhangi bir tuzu, hipofosfit.


hysterotomy : n. 1. Çocuğu karından çıkarma ameliyatı; 2. Sezaryen usülü ile ameliyat, histerotomi.


ideophrenia : n. Fikir ve düşüncelerde anormallikle belirgin akıl hastalığı.


luadable : a. Sıhhatli, zararlı olmayan.


orbicular : a. Dairesel, dairevi, orbicularis.


pancreatography : n. Pankreas radyografisi.


pedal : a. 1. Ayak veya ayaklarla ilgili; 2. Herhangi bir alette ayak olarak nitelendirilen kısımla ilgili, bu kısma ait.