Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

necrospermia nedir?

necrospermia : n. Spermatozoidlerin ölmesi, nekrospermi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemoreceptor : n. Vücuttaki kimyasal değişimleri hissederek refleks etki ile bir kısım vücut fonksiyonlarını düzenleyen hücre topluluğu (özellikle carotid ve aortik cisimciklerde bulunan bu hücre kümeleri vücuttaki kimyasal değişimlere karşı hassastır. mesela bu mekanizma ile kanın O2 seviyesini kontrol altında tutarlar ve buna göre solunum ve dolaşım merkezlerinin çalışmasını düzenlerler).


cytolysis : n. Hücrelerin dejenerasyon dağılma, mahvolma veya parçalanma, ayrılma gibi durumlarla karşılaşması.


denervate : n. Bir organ veya oluşuma ait siniri kesmek.


diaphysitis : n. Diyafiz iltihabı.


diploic : a. Kafa kemiklerinin iki laminası arasındaki süngersi dokuya ait, diploik, diploicus.


dispersidology : n.biochem. Koloid kimyası.


drop : n. Damla.


emiction : n. 1. İşeme; 2. İdrar.


evocator : n. Embriyo'da gelişimi kontrol eden hücre kümesi (organizer)'nin salgıladığı madde.


fistulous : a. 1. Fistül'le ilglii; 2. Fistül gösteren; 3. Fistülebenzeyen, fistül şeklinde.


frontoparietal : a. Frontal ve paryetal kemiklerle ilgili.


subiliac : a. İlyumaltı, ilyum altında bulunan.


hypotensor : n. Tansiyon düşürücü madde (ilaç).


impaludism : n. Sıtma, özellikle kişide ileri derecede bitkinliğe uzanan kronik astma.


myelotoxin : n. İlik hücrelerini yok eden bir toksin.


niemann-pick disease : n. Lipid metabolizmasını ilgilendiren bir hastalık.


phlebosclerosis : n. Ven duvarlarının anormal kalınlaşması ve sertleşmesi, fleboskleroz.


ptomainemia : n. kanda ptomaine bulunuşu.


pygal : a. İlyeye (kabaete) ait, pigal.


rectococcygeal : a. Rektumv e koksiks ile ilgili.