Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

necrospermia nedir?

necrospermia : n. Spermatozoidlerin ölmesi, nekrospermi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boyle's anesthetic machine : n. Kloroform, eter, nitröz oksit ve oksijenle kullanılabilen anestezi aygıtı.


cardiomyoliposis : n. Kalb kasında yağ toplanması ile belirgin durum, kalb kaslarının yağlı dejenerasoynu.


celiace : n. Karın organlarının hastalığı.


chitinous : a. & 1. kitin'le ilgili; 2. Kitin'den oluşmuş; 3. Kitin niteliğinde, kitin yapısında.


cytotoxic : n. Hücreler için zehir karakterini taşıyan madde.


diphtheritis : n. See: Diphtheria.


diverticulum : n. (pl. diverticula). See: Diverticle:


geopathology : n. Hastalıkların değişik bölge ve çevresel şartlara göre gösterdiği özellileri konu alan bilim dalı.


hematoblastic : a. Kandaki renksiz küreciklere ait.


heteromorphism : n. 1. Farklı şekillerde bulunma veya değişik şekillere dönüşebilme niteliği, özellikle kimyada bir maddenin farklı şekillerde kristalize olma niteliği; 2. Bir canlının hayat sürecinin muhtelif devrelerinde farklı şekiler gösterebilme özelliği.


histamine : n. biochem. Barsaklarda, histidinin yıkılması sonucu meydana gelen bir madde.


kakosmia : n. Pis okku.


orthobiosis : n. Temiz ve sıhhi hayat, ortobiyoz.


pawlik's grip : n. Çocuk başının pelvisteki durumunu ortaya koymak için uygulanan bir yöntem.


paraglobulin : n. Kan serumu ve diğervücut sıvılarında bulunan bir çeşit globülin.


pelotherapy : n. Hastalığın, vücuda dıştan çamur uygulanması veya çamur banyosu ile tedavisi, çamur tedavisi.


pharmacy : n. 1. Eczacılık; 2. Eczane.


phototaxis : n. Işığa yönelme hareketi.


pimeloma : n. Yağ dokusundan gelişen iyi huylu tümör, pimelom.


pleonemia : n. Vücudun bir kısmında kan hacminin çoğalması, pleonemi.