Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

necrospermia nedir?

necrospermia : n. Spermatozoidlerin ölmesi, nekrospermi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bot : n. İnsan ve hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan bazı sineklerin larvası.


carbohemia : n. Kanda normal seviyenin üzerinde karbon dioksit bulunuşu, karbon dioksit'in atılamaması sonucu kanda birikim göstermesi.


cuirass : n. Yapay solunum için göğüse yerleştirilen mekanik bir aygıt.


cystadenoma : n. Gudde dokusunda görülen selim huylu kistik bir büyüme.


cystodiatherm : n. sistoskop aracılığı ile veya açık bir ameliyat sırasında idrar kesesi cidarlarına koterize edici elektrik akımı verilmesi.


cystoscirrhus : n. Sert kıvam gösteren mesane sarkomu.


disproportion : n. uygunsuzluk, oransızlık, nisbetsizlik.


drops : n. Damlatılarak kullanılan sıvı ilaç, damla ilaç.


faveolate : a. 1. Petekli; 2. Peteksi.


fusiform : a. İğbiçim, iğsi, fusiformis.


genuclast : n. Diz eklemindeik yapışıklıkları ortadan kaldırmada kullanılan cerrahi alet.


hemogastric : a. Midenin içine kan akmasına seep olan.


hemoglobinous : a. Hemoglobinli.


kineplastic surgery : n. Bazı adale gruplarının izole edilerek, modifiye bazı protezlerin çalışmasını sağlama içinde görevlendirildiği gibi bir çeşit ameliyat.


leukotrichia : n. Saç beyazlığı, saçın beyaz hali.


oligophosphaturia : n. İdrarda fosfat azalması, oligofosfatüri.


psychalgia : n. 1. Sinir sisteminde patlojik bir değişiklik olmadan duyulan ağrı, psikalji; 2.


psychogenic : a. Ruhi tesirlerden meydana gelen, psikojenik.


pulsatile : n. Nabız gibi atan.


roux-en-y operation : n. Kesilen jejunum'un distal ucu, mideye ağızlaştırılır, duodenum ve pankreasa ait usareleri ihtiva eden proksimal jejunumu kısmı ile de, ilk anostomoz yerinin yaklaşık 80 mm. kadar altında ikinci bir anostomoz yapılır.