Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

necrosis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

necrosis : n. Bir organın çürüyüp ölmesi, canlı dokunun mahdut bir bölümünün ölümü, gangren. nekroz.

arsenic necrosis : Diş civarı nekrozu, arsenik nekrozu;


anemic necrosis : Dokuda beslenme yetersizliği nedeniyle gelişen nekroz;


caseous necrosis : Yumuşak peynir manzarası gösteren nekroz (tüberkülozda olduğu gibi);


chemical necrosis : Kimyasal madde tahrişine bağlı olarak meydana gelen nekroz;


coagulation necrosis : Enfarktüs veya bazı zehirler etkisiyle meydana gelen, hücrelerde protein koagülasyonu ile belirgin nekroz;


cortical necrosis : Böbrek korteksinin nekroz (şiddetli kan kaybının eşlik ettiği şoku takiben gelişir);


fat necrosis : Yağ dokusunda hürcelerin lipaz v.b. enzimler etkisiyle yağ asitlerine parçalanması ile belirgin nekroz, yağ dokusu nekrozu:


liquefactive necrosis : hayatiyetini kaybeden dokunun yumuşama ve sulanma göstermesi ile eblirgin nekroz;


putrefactive necrosis : Bakterilerin sebep olduğu putrefaksiyon ile belirgin nekroz;


radiation necrosis : Aşırı dozda ışınlamaya bağlı olarak gelişen nekroz;


suppurative necrosis : Ölü dokuda cerahat birikiminin eşlik ettiği nekroz;


thrombotic necrosis : Trombüs nedeniyle oluşan nekroz;


tubular necrosis : Kan kaybı, ağır enfeksiyon, toksikasyon, dehidrasyon gibi etkenler sebebiyle gelişen böbrek iskemisine bağlı tübüllerde dejeneratif değişiklerle belirgin akut böbrek yetmezliği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cinchocaine : n. Yüzeysel (%12) anestezi ve infiltrasyon (%0,05-0,2) anestezisi için kullanılan güçlü yerel bir anestezik madde.


circumintestinal : a. Barsağın çevresinde, barsağı çevreleyen.


colloidal : a. biochem. Kolloide ait, kolloid yapısında, kolloid kuramında.


cortex : n. Kabuk, kortek, iki maddeden yapılmış organların çevredeki (dıştaki) maddesi.


detector : n. Herhangi bir şeyin varlığını gösteren araç, detektör.


drowsiness : n. Uyuşukluk, bilinç uyuşukluğu ile beraber seyreden uykulu hal, sersemlik hali.


epileptogenic : n. sara meydana getirebilme özelliğinde olan madde.


fluctuation : n. Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığı zaman verdiği dalgalanma duygusu, flüktüasyon, dalga hissi.


fragment : n. Kırılmış parça, fragman.


intermammary : a. Memeler arasında.


labrum : n. (pl. Labra). 1. Kenar; 2. dudak.


lageniform : a. Şişebiçim.


intradermal : a. Deri içinde.


leucoma : n. 1. Lökom: Korneanın beyaz renkteki (patolojik) lekesi; 2. Kornea kesafeti.


nasocope : n. Burun boşluklarını muayenede kullanılan, spekulum şeklinde alet, nazoskop.


neuromatous : a. Nevroma ait.


noct : pref. Gece anlamına önek.


nycterohemeral : a. Gece ve gündüzle ilgili.


omodynia : n. Omuz ağrısı.


otolaryngology : n. Kulağın ve larinksin yapısı, fonksyionları ve hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.