Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

necator nedir?

necator : n. Bir çeşit kancalı kurt.

necator americanus : Barsaklarda yerleşerek diyare, kilo kaybı ve anemi ile seyreden hastalığa sebep olan necator türü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemicocautery : n. biochem. Kimyasal vasıtalarla yakma.


coprolith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, feçes taşı.


deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


dysoxidizable : a. biochem. Kolaylıkla asitleşemeyen.


dystonic reaction : n. Mental ilaçların etkisini nitelemek için kullanılan bir deyim.


fasciorrhaphy : n. Fasyanın dikilmesi.


hematochyluria : n. İdrarda kilus ve kan çıkması, hematokilüri.


kopophobia : n. Yorgunluktan aşırı korkma, yorulup bitkin düşmekten aşırı ürkme.


meiotic : a. 1. Meyozis'le ilgili; 2. Meyozis şeklinde bölünme gösteren, meyotik.


microtrauma : n. Mikroskopik lezyon veya yara.


oothec- : pref. Yumurtalık anlamına önek.


opalescence : n. Çeşitli renkler gösterme hali, yanardönerlik.


oxophenarsine hydrochloride : biochem. Spiroket hastalıklarında kullanılan beyaz kokusuz toz (C6H6AsNO2.HCı).


penis : n. Kamış, penis, erkek üreme organı, phallus.


periphacus : n. Göz merceği kapsülü.


phlog(o)- : pref. İltihap.


premalignant : a. Habaset oluşumundan önce.


presubiculum : n. Hippocampus kıvrımının, koku yolları ile subiculum arasında kalan kısım.


reinfection : n. Aynı mikrop veya bir benzeri ile tekrar enfeksiyona tutulma, reenfeksiyon.


retrolabyrinthine : a. Kulak labirenti ardı.