Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

nebulizer nedir?

nebulizer : n. Bir sıvının çok ince partiküller (spray) halinde dağıtılmasını sağlayan aygıt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroidea : n. Gözün retina ile sklera arasında kalan damardan zengin orta tabakası, gözün damar tabakası, koroidea.


cryobiology : n. Canlılar üzerinde soğuğun etkilerini ve canlıların soğua karşı davranışlarını inceleyen bilim dalı.


decongestant : a. 1. Konjesyonu azaltıcı; 2. Konjesyonu azaltıcı veya giderici ilaç.


diaphane : n. Hücreyi dıştan saran saydam zar, hücre zarı.


drepanoycte : n. Orak şekli gösteren eritrosit.


endothelioma : n. Endotel dokusundan (damar cidarı veya zarlarından) menşe alan ur, endotelyom.


esophagismus : n. Ösofagus spazmı.


gastromalacia : n. Mide duvarlarının yumuşaması, gastromalasi.


gerontal : a. See: geratic.


interictal : a. Nöbet sırasında gelen, krizde olan.


hamulus : n. (pl. hamuli). 1. Çengelcik; 2. Çengelsi (kancası) çıkıntı.


hemostat : n. 1. Kesik damar ucunu sıkıştırarak kanamayı durdurmada kullanılan pens; 2. Bastırarak kanamayı kontrolde kullanılan küçük gazlı bez parçası.


homostimulation : n. Bir organı, özellikle salgı bezini aynı organa ait hayvansal doku özü verme suretiyle uyarma, homostimülasyon.


hypophrenia : n. Akıl zafiyeti, zayıflık, akıllılık. hipofreni.


infratemporal : a. Şakakaltı.


keratalgia : n. Kornea ağrısı.


lipopenia : n. Kanda yağ noksanlığı, lipopeni.


lochiorrhea : n. Aşırı miktarda loşi ifrazı.


luciferin : n. biochem. Lusiferaz tesiri altında ışık neşreden bir madde, lusiferin.


microsomia : n. Vücudun anormal kısalığı, cücelik, bodurluk, mikrosomi.