Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nebula nedir?

nebula : n. (pl. nebulae). Göz bebeğine arız olan duman, nebula.

spiral nebula : Spiral nebula.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchial : a. Akciğerlerdeki nefes borularına (bronşlara) ait, bronchialis.


costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


dartoid : n. Skrotum derisi altındaki kas tabakası gibi istemdışı kasılma gösterebilen, işlev bakımından tunica dartos'a benzeyen.


ectoparasite : n. Konan organizmanın dış yüzeyinde yerleşerek yaşamını sürdüren asalak.


electrization : n. Elektriklenme.


embryotrophy : n. İlkel embriyonun beslenmesi.


gentamicin : n. Micromonospora purparea tarafından meydana getirilen bir antibiotik.


hypochlorization : n. Günlük yiyeceklerden tuzun azaltılması, tuz sınırlaması (Böbrek hastalıkları v.s. durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemi).


intrruption : n. Kesilme, kesinti, fasıla, ara.


kyphos : n. Kambur.


liquefaction : Sıvılaştırma, sıvılaşma, sıvı haline koyma veya gelme


micromethod : n. Damla büyüklüğünde sıvı ile çalışan kimyasal reaksiyonlar, mikrometod.


monoblastoma : n. Monoblast tümörü.


mucocele : n. Bir boşluk içinde mukus toplanması, mukosel.


odontogenesis : n. Dişlerin oluşması.


orrhomeningitis : n. Seröz zar iltihabı.


polarity : n. 1. Kutbiyet, polarlık, polarite; 2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya defetme özelliklerine sahip olma; 3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin tesiriyle hareket etme hali.


position : n. 1. Durum, vaziyet, şekil, yer, pozisyon; 2. Çocuğun uterus içindeki durumu; 3. Özel muayeneler için vücuda verilen bazı durumlar.


sacculus : n. (pl. Sacci). See: Sac.


saffron : n. Kendisinden koyu sarı bir boya maddesi elde edilen "Crocus sativus" adlı bitkinin kurutulmuş tohumları ,safran.