Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

nebula nedir?

nebula : n. (pl. nebulae). Göz bebeğine arız olan duman, nebula.

spiral nebula : Spiral nebula.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costopleural : a. Kaburgalar ve göğüs zarı ile ilgili.


epigenetics : n. Gelişim olayını sebeplerile inceleyen bilim dalı.


erythrocytes : n. Dolaşım kanında bulunan ve normalde nukleus ihtiva etmeyen kırmızı kan kürecikleri, eritrositler.


subiliac : a. İlyumaltı, ilyum altında bulunan.


sublingual : a. Dilaltı, dil altında bulunan.


grow : v. Büyümek, gelişmek, çıkmak.


hippus : n. 1. Pupilla çapıın spazmodik olarak azalıp çoğalması; 2. İrisin tremoru.


hydroperitoneum : n. Periton boşluğunda sulu sıvı toplanması.


keratoleukoma : n. Korneada beyaz donukluk.


leiotrichous : a. düz saça sahip düz saçlı.


tuberculoid leprosy : Deri üzerinde basilden fakir, tüberküloz lezyonlarına benzer kenarları sınırlı nodüllerle belirgin sinir sisteminde harabiyete uzanan lepra şekli.


lymphoblastoma : n. Lenfosit serisine ait hücreler ihtiva eden tümör, lenfoblastom.


musculous : a. See: Muscular.


myopathy : n. Kas hastalığı, miyopati.


neuroplasm : n. Sinir hücresi protoplazması.


neurotomist : n. Sinir anatomisi veya ameliyatı uzmanı.


notched : a. Çentikli, üzeri diş veya dantela şeklinde çentikler gösteren.


plasmacytosis : n. Kanda plazmosit sayısının aşırı artışı.


pleur(o) : pref. 1. Plevra (ile ilgili); 2. Kaburga (ile ilgili).


pylorostenosis : n. Pilor stenozu.