Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nearsightedness nedir?

nearsightedness : n. See. Myopia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


devolution : n. Katabolik değişme.


edema, oedema : n. Bedenin herhangi bir yerinde toplanan sulu madde, ödem.


electromagnet : n. Elektrik mıknatısı.


endocervix : n. 1. Uterus boynu kanalını örten müköz zar, 2. Uterus boynunun uterus boşluğuna açıldığı bölge.


enostosis : n. Kemiğin ilik kanalı içine doğru cereyan eden yeni doku büyümesi.


extrasystole : n. Normal sistol ritmine fazladan eklenen sistol.


glucose : n. biochem. Şeker, glükoz (C6H12O6).


physiologic(al) : a. Fizyolojiye veya vücut fonksiyonlarına ait, fizyolojik.


hyperazoturia : n. Azotlu maddelerin idrarda fazla çıkarılması, hiperazotüri.


indicanemia : n. Kanda indikan bulunuşu.


inelasitc : a. Elastikiyetsiz, esnek olmayan.


inguinoscrotal : a. Kasık ve skrotum'la ilgili.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


masturbate : v. Cinsel organlarını el ile uyararak veya herhangi bir yere sürterek cinsel tatmine erişmek, istimna yapmak.


metreurysis : n. Servikal kanalı su veya hava ile şişirilen torba aracılığıyla genişletme.


microstomia : n. Ağzın anormal ufaklığı, küçük ağızlılık, mikrostomi.


mitogneesis : n. Mitoz şeklinde bölünme.


moulage : n. Bir yapı veya lezyonun balmumundan yapılmış modeli, hastalıklı bir vücut parçasını cismiyle ve renkleriyle olduğu gibi gösteren ve balmumu veya alçıdan yapılan kalıp, mulaj.


odontoprisis : n. Dişlerin birbirine sürtünmesi sonucu gıcırtı meydana gelmesi, diş gıcırdaması, odontopriz.