Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

nearsightedness nedir?

nearsightedness : n. See. Myopia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytolysin : n. biochem. Hücreleri ayırıp dağıtan bir lizin veya antikor, sitolizin.


dialyzator : n. Diyaliz için kullanılan özel alet, diyaliz aleti.


egg : n. See: Ovum.


fetish : n. Büyülü telakki edilen ve erotik arzular veren cisim.


framycetin : n. Neomisine çok benzeyen bir antibiotik.


hemafecia : n. Kanlı dışkı, feçeste kan bulunması.


hemosozic : a. Kan yuvarlarının yokolmasını önleyen.


hydrochloceystis : n. Safra kesesinin sulu bir sıvı ile şişmesi.


inviable : a. Yaşama yeteneği olmayan, dış ortama uyacağı derecede gelişmemiş (fetüs hakkında).


leucopenia : n. Lökopeni.


megadont : a. Normalden çok büyük dişli.


neurogangliitis : n. Sinir ganglionunun iltihabı, nörogangliit.


palatopharyngeal : a. Damak ve yutak'la ilgili.


pancreatico- : pref. 1. Pankreas anlamına önek; 2. Pankreas kanalı anlamına önek.


plasmolysis : n. Hücre plazmasının ozmotik basıncı uygun olmayan bir ortamda tahrip olması, plazmoliz.


pneoscope : n. See: Pneomograph.


pouch : n. 1. Sıvı toplamış ur, kese; 2. Cep şeklinde boşluk; 3. See: A Glossary of Zoology.


prolabium : n. Dudağın görülen kısmı.


pronation : n. İçe dönme, pronasyon (aksi; supinasyon).


pyophthalmitis : n. Gözün cerahatli iltihabı, piyoftalmit.