Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

nearsighted nedir?

nearsighted : a. Uzaktan iyi görmeyen, miyopik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biuret : n. biochem. Üre ve protein analizlerinde kullanılan billuri bir üre türevidir (C2O2N3H5).


calciferous : a. 1. Kireçli, kireç hasıl eden; 2. Kalsiyumlu, kalsiyum hasıl eden.


double : a. 1. Çift, iki kat, iki misli; 2. İkiye katlanmış.


ecmnesia : n. Eski olayları hatırlamakla yenileri unutma hali.


epidermophytosis : n. Epidermorphyton türü mantarlarla meydana gelen manter enfeksiyonu.


epiphyseal : n. Epifiz'le ilgili.


fluxion : n. Vücudun bir taraında kan v.s. toplanmasından hasıl olan şiş.


focus : n. 1. Odak, mihrak, foküs: Işınların bir mercekten geçtikten sonra toplandıkları nokta; 2. Bir hastalık proçesinde mikropların kümelendiği yerler.


germiculture : n. Mikropların kültür ortamında üretilmesi, bakteri kültürü yapılması.


glossocele : n. Dil şişmesi.


injury : n. 1.Yara; 2. Zedelenme, yaralanma, bozulma.


intrruption : n. Kesilme, kesinti, fasıla, ara.


leiotrichy : n. Saçların düz oluşu, düz (kıvırcık olmayan) saça sahip olma hali.


libra : n. (pl. librae) 1. 325 gramlık libre; 2. Muvazene, denge.


malaise : n. Kırıklık, keyifsizlik.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


mastotomy : n. Memenin ameliyatla çıkarılması, mastotomi.


ontogeny : n. 1. Organizmanın kaynak ve gelişimi; 2. Buna ait tarih ve bilgi, ontojeni.


orthotherapy : n. Vücudun duruşunu düzelterek yapılan tedavi.


pepsinuria : n. İdrarda pepsin bulunuşu.