Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nearsighted nedir?

nearsighted : a. Uzaktan iyi görmeyen, miyopik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoconstriction : n. Bronş lümeninin daralması.


cardiopathy : n. Kalb hastalığı.


chlorhydria : n. Mide'de hidroklorik asit fazlalığı.


derivative : n. biochem. Müştak, türev.


epiphrenal : a. Diyafragma üzerinde.


erythrogenesis : n. Eritrositlerin oluşması.


estrus : n. Hayvanların gerek kızgınlık devresinde, gerekse bu devreden önce ve sonra görülen menstrüasyonla ilgili histolojik ve fonksiyonel olaylar, kızışma devresi, östrus.


fibroid : a. Lif gibi, lifi, lifsel, fibroid.


lactosuria : n. İdrarda laktoz bulunması, laktoz işeme, laktosüri.


gynandromorphism : n. Vücudun çeşitli dokularıda dişilik ve erkeklik vasıfları meydana getiren kromozomların bulunması.


hydroa : n. See: hydroa aestivale.


hypocalcemia : n. Kanda kalsiyum azalması, hipokalsemi.


masculinization : n. Kadında erkeğe hassekonder cinsiyet özellikleri (ses kalınlaşması kıllanma, adalî yapı v.s.)'nin meydana gelişi.


orchiatrophy : n. Testis'in büzülüp küçülmesi, testis atrofisi, orşiatrofi.


osteology : n. Kemikbilim, iskeletin bilimsel incelenmesi veya tanımı osteoloji, osteologia.


paraphora : n. Hafif derecede zihni bozukluk.


pericolitis : n. Kalın barsak çevresinin iltihabı, perikolit.


pyrogen : a. Vücut hararetini yükselten, pirojen.


rostral : a. 1. Gagası, gagabiçim, gaga şeklinde. Rostrum'a ait (embriyonda ön kısma doğru olan; 2. beyinde burna yakın olan).


rugae : n. Kırışıklık, buruşukluk, katlanma, genellikle gerginlik oluşumuna sebep olur.