Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

nearsighted nedir?

nearsighted : a. Uzaktan iyi görmeyen, miyopik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirurgenic : a. Cerrahi müdahaleye bağlı olarak gelişen, ameliyat sonucu oluşmuş.


drum : n. Kulak davulu, timpan.


esculin : n. biochem. At kestanesi kabuğundan çıkarılan glikosit.


gelatinoid : a. Jelatin'e benzeyen, jelatin gibi.


glutethimide : n. Orta etki süresine sahip olan hipnotik.


intensive : a. 1. Tedrici aşılama suretiyle tedaviye ait; 2. Yoğun; 3. Kuvvetli, şiddetli.


lacuna : n (pl. lacunae). kemikte bulunan boşluk, delik, çukur, lakuna.


laking : Eritrositlerin yapısındaki hemoglobin'in açığa çıkması, kanın hemoliz oluşu.


uveoscleritis : n. Üvea ve skleranın birlikte iltihabı.


ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


inflammable : a. 1. Kolay yanar, kolayca tutuşur; 2. Kolay tahrik olunur, kolay sinirlenir.


kakosmia : n. Pis okku.


lith(o) : Pref. taş.


neurospongioma : n. See: Neuroglioma.


nutrition : n. 1. Beslenme; 2. Besin maddesi, besin, gıda.


osmodysphoria : n. Belirli kokulardan nefret etme.


otologic : a. Otolojiye ait.


paratenon : n. Bir kirişin bulunduğu boşluğun etrafındaki gevşek bağ dokusu.


photobacterium : n. Bazı balık ve benzeri hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan ışıldama özelliğine sahip bir bakteri cinsi (Bu cins bakterilerin kültür yüzeyleri de fosfor gibi ışıldama gösterir).


prehyoid : a. Hiyoid kemiği önünde bulunan, hiyoid kemik önü.