Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

navicular nedir?

navicular : a. Kayık şeklinde, sandalsı, navicularis.

navicular bone : Sandal kemik (el ve ayak bileğindeki).


navicular disease : Atların topuk kemiğine arız olan bir hastalık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coccal : a. 1. Yuvarlak şekil gösteren bakteriler (coccus'lar) le ilgili; 2. Yuvarlak şekli gösteren bakterilere benzeyen.


coenzyme : n. biochem. Bir apoenzim ile birleştiği zaman hakiki enzim hüviyetini kazanan organik molekül, koenzim.


colloid : a. Jelatin gibi, jelatinsi, koloid.


dialyzed : a. Diyaliz yoluyla ayrılmış.


excited : a. Tahrik edilmiş, uyartılmış


fletcherism : n. Gıdanın iyi çiğnenmesi.


genus : n. (pl. 1. genera). Birkaç türden mürekkep cins; 2. Cins, türü.


glycocoll : n. biochem. Safra içinde bulunan billüri ve tatlımsı bileşim, amino-asetik asit.


gyrus : n. (pl. gyri). Kıvrım, girus.


haplodermitis : n. See: Haplodermatitis.


hemogastric : a. Midenin içine kan akmasına seep olan.


hypogastrium : n. Karnın alt nahiyesi, alt karın, hipgoastr(iyum).


masculinization : n. Kadında erkeğe hassekonder cinsiyet özellikleri (ses kalınlaşması kıllanma, adalî yapı v.s.)'nin meydana gelişi.


melanocyte : n. 1. Melanin yapan hürce melanosit; 2. See: Melanophore.


myopathic : a. Miyopatiye ait.


pemphigus : n. Derinin veya mukozanın veziküllü (büllü) hastalığı, pamfigüs


perceptible : a. Farkına varılabilir, hissedilebilir, seçilebilir, algılanabilir.


peridectomy : n. Panüs'ü tedavi amacıyla kornea'ya bitişik, yarım ay şeklinde konjunktiva parçası çıkarılması, bu amaçla yapılan göz ameliyatı.


phonoreceptor : n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.


proximal : a. Yakınsal, proksimal (Daha çok, taraflar için kullanılır ve gövdeye yakın anlamındadır), organın bağlanma noktasına yakın, proximalis.