Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

navicular nedir?

navicular : a. Kayık şeklinde, sandalsı, navicularis.

navicular bone : Sandal kemik (el ve ayak bileğindeki).


navicular disease : Atların topuk kemiğine arız olan bir hastalık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botulin : n. biochem. Bozulmuş gıdalarda bazan bulunan bir toksin, clostridium botulinum tarafından salgılanan toksin.


brush : n. Fırça, elleri veya diğer bir oluşumu (diş v.s.) temizleme amacıyla kullanılan sert kıldan yapılmış araç.


deoxidation : n. See: Deoxygenation.


dystrophia : n.See: Dystrophy.


electrocardiograph : n. Elektrokardiyogramı kaydeden cihaz, elektrokardiyograf.


embryoblast : n. Blastosist'te ilerde embriyo'yu oluşturacak olan hücre kümesi.


excernant : a. Boşaltıcı


foramen : n. (pl. foramina). Delik: Bri boşluğu başka bir boşluğa birleştiren delik veya bir kanalın ağzı.


gastrostolavage : n. Mide fistülü yolu ile midenin yıkanması.


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


hyperbaria : n. Yüksek atmosfer basıncına maruz kalışın sebep olduğu vücutta bazı belirti ve bozukulklarla belirgin patolojik durum.


hyperbilirubinemia : n. Kanda bilirubin fazlalığı.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


insanitary : a. Gayrisıhi, sıhhate zararlı.


local paralysis : Vücudun bir bölümünde meydana gelen felç.


masculinity : n.Erkeklik, erkek vasıflarına sahip olma.


multifetation : n. Rahim içinde üç veya daha ziyade fetüs'ün gelişmesiyle belirgin çoğul gebelik, multifetasyon.


myelocystocele : n. Omuriliğin kistik tümörü, miyelosistosel.


neurodynia : n. Sinir ağrısı.


panic : a. Panki, korku ile telaşa kapılma.