Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

navicular nedir?

navicular : a. Kayık şeklinde, sandalsı, navicularis.

navicular bone : Sandal kemik (el ve ayak bileğindeki).


navicular disease : Atların topuk kemiğine arız olan bir hastalık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

eczema : n. Ekzema, deride kaşıntı şişme, kızarma, vezikül oluşu gibi belirtilerle görülen akut ve kronik hastalık (ya şveya kuru olabilir).


ethene : n. See: ethylene.


foreign : a. Yabancı.


galactan : n. biochem. Hidrolize olduğunda galaktoz meydana getiren hidrokarbon.


gametogenesis : n. Gametlerin oluşu, gametojenez.


glycolipid : n. Karbonhidrat ve yağ asitlerinden oluşan bileşik.


hydrolactometer : n. Sütteki su yüzdesini ölçmede kullanılan araç, laktometre.


influenzal : a. 1. İnfluenza (grip) ile ilgili; 2. İnfluenza'ya bağlı, influenza'nın sebep olduğu.


ingestion : n. 1. Yeme, besin maddelerinin ağızdan, yutma sonucu mideye geçmesi; 2. Herhangi bir yabancı maddenin fagosit tarafından kendi içine alınması.


introitus : n. Bir boşluğa veya aralığa girme.


ischolochia : n. Lohusalık devresindeki kanla karışık akıntı (loşi)'nın kesilmesi.


lithia : n. biochem. Lityum oksidi.


microbiopsy : n. Şüpheli bölgeden mikroskopik tetkik için çok küçük doku parçası alınması, mikrobiyopsi.


momentum : n. 1. Bir cismin hareket miktarı, moment; 2. Kitlenin sürat ile çarpımı.


naturalist : n. Tabiat bilgisi alemi veya mütehassısı tabiatçı.


pachydactylia : n. El ve ayak parmaklarının büyümesi, pakidaktili.


parathymia : n. Sürmenaj, zihni gerginlik.


periosteal : n. Periyosta ait.


phytosterol : n. biochem. Bitki sterolü.


pneumococcal : a. 1. Pnömokok'la ilgili; 2. Pnömokok'a bağlı, pnömokokların sebep olduğu.