Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

navicular nedir?

navicular : a. Kayık şeklinde, sandalsı, navicularis.

navicular bone : Sandal kemik (el ve ayak bileğindeki).


navicular disease : Atların topuk kemiğine arız olan bir hastalık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


endodascope : n. Endodiyaskopi'de vücut boşluğuna yerleştirilen röntgen tüpü.


epicystitis : n. İdrar kesesi üstü iltihabı, episistit.


furfuraceous : a. 1.Kepekli; 2. Kepeğe benzer.


glomerulitis : n. Böbrek yumaklarının iltihabı, glomerülit.


uviolize : v. Ultraviyole ışınlarına maruz bırakmak.


hemochromogen : n. biochem. Hem ve azotlu bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


infraclavicular : a. Klavikulaaltı.


ischogalactia : n. Lohusalık devresinde süt salgılanmasının durması.


kinesiotherapy : n. kasları harekete sevkederek tedavi, hareket sistemini ilgilendiren bir hastalık veya bozukluğ düzeltme amacyla kişiye aktif ve pasif hareketler yaptırma, kinezyoterapi.


ligamentopexis : n. Aşağı sarkmoş veya arkaya dönmüş uterus'u gevşemiş ligamentum teres uteri'leri kısaltma veya bu bağlar aracılığıyla karın duvarıda askıya alma suretiyle normal yerine tesbit etme, bu amaçla yapılan ameliyat.


moldy : a. 1. Küf tabakası ile örtülü; 2. Küflenmşi, küflü.


mumps : n. Kabakulak hastalığı, epidemik parotid.


olecranon : n. Dirsek çıkıntısı, olekran.


phacomalacia : n. Yumuşak katarakt, fakomalasi.


pharyngodynia : n. Yutak ağrısı, farengodini.


purpuric : a. 1. Purpura hastaığına ait, 2. Erguvan renkli aside ait.


quackenstedt's test : n. Lomber ponksiyon sırasında gerçekleştirilen, bir test.


sea : n. Deniz.


sex : n. Cinsiyet, cinsiyet, cinslik, erkeklik veya dişilik.