Bugün : 22 Nisan 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

navicular nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

navicular : a. Kayık şeklinde, sandalsı, navicularis.

navicular bone : Sandal kemik (el ve ayak bileğindeki).


navicular disease : Atların topuk kemiğine arız olan bir hastalık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

branny : a. Kepek gibi, kepekli.


carpo-metacarpal : a. Elbileği ve kemiğine ait.


cellulipedal : a. Hücreye yönelen, hücreye doğru hareket gösteren.


cervicovaginal : a. Uterus servikis ve vagina ile ilgili.


chimney Sweep's Cancer : n. Skrotumda oluşan epitelioma.


cholangiogastrostomy : n. Bir safra kanalının mide ile anastomozu.


cohesive : a. 1. Yapıştırıcı, yapışmaya sebep olan; 2. Yapışma gösteren, yapışık.


concentration : n. 1. Sıvının buharlaşarak yoğun hal gelişi, yoğunlaşma, koyulaşma; 2. Zihnin belli bir konu üzerinde toplanması, dikkatin belli bir noktaya yönelmesi; 3. Eriyen madde ile eritici madde miktarı arasındaki oran, eriyik içindeki eriyen madde miktarı.


exophoria : n. Gözün görüş eksenini dışarıya doğru sapma eğilimi göstermesi.


heterology : n. 1. Yapı, şekil veya oluşum tarzı bakımından normalden uzaklaşma, özellikle yeni gelişen hücrelerin, yapı ve gelişim tarzı bakımından ana hücrelerden farklı oluşu, normal dışı gelişme; 2. Yapı bakımından benzer olmalarına rağmen bazı maddelerin farklı özellikler göstermesi hali.


hypopselaphesia : n. Deride duyarlığın ileri derecede azalışı, temas duyusunun zayıf oluşu.


insensibility : n. Tutunma yeri (kasların kemiklere tutunma yeri gibi), insersiyo.


isolysis : n. Hayvan eritrositlerinin aynı türden diğer bir hayvan kanıyla karşılaştığı zaman, izolizin etkisiyle hemoliz oluşu.


King's Evil : n. sıraca illeti.


laryngogram : n. Larenks'in röntgen ışınları aracılığıyla alınan filmi.


orchiepidid : n. Testis ve epididim iltihabı.


perivascular : a. Damarı saran.


pleurotomy. : n. Plevra'ya kesit yapmak, kesit yaparak plevra boşluğunu açma, plörotomi.


primiparous : a.1. İlk defa olarak çocuk doğuran; 2. İlk doğuma ait.


protocol : n. Bir hastanın hastalık hikayesini ve tedavisini yalızı olarak bildiren belge, protoko.