Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

navel nedir?

navel : n. Göbek, omfalon, umbilicus.

navel string : Göbek kordonu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiosclerosis : n. Kalb dokularının abğ dokusu artımına bağlı olarak sertleşmesi (Koroner arterlerde sertleşme ve tıkanmalar da olaya eşlik eder).l


cinnamon : n. Barsak gazlarını giderici etkisi olan ve orta derecede astrenjan tesire sahip aromatik bir ağaç akbuğu.


clavicular : a. Klavikulaya ait, clavicularis.


complement : n. biochem. Normal kanda bulunan ve özel amboseptor ile birleştiğinde bakteri veya diğer hücrelerin tahrip olmasını sağlayan madde, kompleman.


dehydrogenase : n. biochem. Hidrojen iyonlarının naklini kolaylaştıran enzim.


dextran : n. Özel bakterilerin şekere etki etmeleri ile elde olunan ve geçici olarak plasma yerini tutabilen madde.


diabrotic : a. Aşındırıcı, kemirici.


endotracheal : n. Soluk boruus içinde.


hippocratist : n. Hipokrat okuluna mensup hekim, Hipokrat'ın tıp öğretisine inanan ve bu sistemi uygulayan hekim.


homoiothermic : a. Etraf harareti ne olursa olsun vücut hararetini sabit tutan.


intussusceptum : n. Barsak bölümlerinin birbiri içine girmesi olayında, içeride kalan kısım, içeriye doğru giren bölüm.


jaborandi : n. Güney Amerikaya mahsus "jaborand" adlı bitkilerin kurutulmuş yapraklarından alınıp terletmek ve salyayı çoğaltmak için kullanılan ilaç.


karyotype : n. Hücre kromozomlarının yapı,biçim ve diziliş bakımından gösterdiği türe has durum, hücre kromozomlarının gösterdiği türe has örnek.


lapina : n. Tavşanlardan elde edilen aşı maddesi, lapina.


medicate : v. 1. İlaçlarla tedavi etmek; 2. İçine ilaç almak.


miction : n.İşeme.


mycetoma : n. El ve ayak kemiklerine tesir eden mantardan doğan bir hastalık, kemik marazı.


nasofrontal : a. Burun ile alın bölgesine (kemiklerine) ait.


nephrectomy : n. Böbreğin ameliyatla çıkarılması, nefrektomi.


neutral : a. biochem. Ne asit ne de kalevi mahiyetinde olan, nötr, mutedil