Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nauseous nedir?

nauseous : a. 1. Mide bulandıran; 2. Tiksindirici; 3. Mide bulantısına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalotribe : n. Fetüs başını ezmeye ve çekmeye mahsus özel doğum aleti.


chitinous : a. & 1. kitin'le ilgili; 2. Kitin'den oluşmuş; 3. Kitin niteliğinde, kitin yapısında.


cystine : n. biochem. Kemik ve saç v.s'de ve nadiren idrarda bulunan beyaz billüri bir madde, mesane taşı, tabiatta serbest olarak bulunabilen, kükürtlü bir amino-asid, sistin.


devisceration : n. İç organların çıkarılması, göğüs veya karın duvarını delerek iç organların dışarı çıkarılması (Fetüs'te).


electronegative : a. Menfi (negatif) elektrikli


electroscission : n. Bir organı elektrikle çıkarma ameliyesi, elektrikle yapılan ameliyat.


exsection : n. Kesip çıkarma, bir organı ameliyatla çıkarma.


lacerated : a. yırtılmış, yırtık.


implantation : n. dişlerin tekrar yerine konması, emplantasyon.


methyl salicylate : n. biochem. Romatizma tedavisinde kullanılan özel kokulu sıvı (C8H8O3).


neurotherapy : n. sinir hastalığı tedavisi, nevroterapi, psikoterapi.


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


nosogeny : n. See: Pathogenesis.


obsidional : a. Mevzi savaşı sırasında vukubulan.


obstetrics : n. Doğum işlerinde uzmanlık, ebelik, doğum bilgisi.


oligomania : n. Hafif dereceli akıl hastalığı, hafif derecede manyaklık, oligomani.


orrhotherapeutic : a. Serum tedavisine ait.


pathogneic : a. Patojeni veya patojeneze ait.


rectoscopy : n. Rektum mukozasının muayenesi, rektoskopi.


selenium : n.biochem. Se sembolü ile bilinen, atom no: 34 ve atom ağırlığı 78.96 olan kimyasal element, selenyum.