Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

nauseous nedir?

nauseous : a. 1. Mide bulandıran; 2. Tiksindirici; 3. Mide bulantısına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canaliculus : n. Kanalcık, kanalikül.


cannula : n. Vücuda bir sıvı vermek veya bir sıvıyı vücut dışına boşaltmak için kullanılan içi boş tüp, sonda, kanül.


chondrofibroma : n. Yapısında yer yer kıkırdak dokusundan oluşan odaklar gösteren fibrom, kondrofibrom.


citronellal : n. biochem. Citronella yağının esas maddesi.


costa : n. (pl. costae). Kaburga.


lactocrit : n. Yağdaki süt miktarını ölçen alet.


lactogenic : a. Süt salgısını uyaran.


heterodermic : a. Başka bir şahıstan alınan deri ile yapılmış.


interseptal : a. İki septum arası, iki septum arasında.


in-vivo : n. Canlı dokularda, yaşayan dokular üzerinde.


isotonic : a. biochem.Eşit ozmotik basınçta olan.


laryngoplegia : n. Gırtlak (larenks) felci, larengopleji.


oari- : pref. Yumurtalık (ovarium) anlamına önek.


ootid : n. Olmuş (gelişmiş) yumurta.


opisthocheilia : n. Dudakların normal yerine oranla gride bulunuşu.


precapillary : a. Küçük damar, son ucu kapiller halinde devam eden küçük arter veya ven.


salpingopharyngeal : a.Östaki borusu ve farenks'le ilgili.


salve : n. Merhem.


sickling : n. Kanda oraksı hücrelerin gelişimi.


syndesmography : n. Bağların tarifi.