Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

nauseant nedir?

nauseant : a. & n. Mide bulantısı veren (ilaç).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromidrosis : n. Özellikle ayaklarda meydana gelen aşırı miktarda ve kötü kokulu terleme.


citrin : n. biochem. P vitamini tesirine sahip olan ve limon suyunda bulunan billuri madde.


cytochemistry : n. Hücre kimyası, canlı hücrelerde seyreden kimyasal olayları inceleyen bilim dalı.


cytotherapy : n. Hayvan hücreleri ile yapılan tedavi.


deformation : n. Şeklini (biçimini) bozma, sakatlık.


epistrophic : a. Eksen kemiğe ait; epistrophicus.


gesture : n. Konuşurken sözü kuvvetlendirmek amacıyla yapılan el, yüz veya vücut hareketi, jest.


hexagon : n. Willis'in arter altıgeni (enkefalonda).


hypothyroidism : n. Tiroid salgısı noksanlığından doğan marazi durum.


infantile, infantine : n. 1.Çocuğa ait; 2. Çocukluk vasıflarını muhafaza etme.


infirmary : n. 1. Hastane; 2. Klinik; 3. Revir.


ionometer : n. Röntgen ışınlarının yoğunluğunu ölçme aleti, iyonometre.


metapophysis : n. Fıkra kemiğinde yurmu çıkıntı, kemik diyafizinin epifiz ile birleşen bölümü, metapofiz.


microzyme : n. Havadaki mikrop.


mournful : a. Kederli, elemli, yaslı.


nubility : n. Evlenecek çağa gelmiş olma, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş olma.


opticociliary : a. Görme ve kirpiksi sinirlere ait.


ovariectomy : n. Yumurtalığın ameliyatal çıkarılması, ovaryektomi, ooforektomi.


percolation : n. 1. Süzme; 2. Süzülme; 3. Filtredeng eçirme veya geçme.


pyrolysis : n. biochem. Sıcak tesiriyle erime.