Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

nauseant nedir?

nauseant : a. & n. Mide bulantısı veren (ilaç).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ectal : a. Dış, harici


ectotrichophyton : n. Saçlarda hastalığa sebep olan bir mantar türü.


election : n. Seçme.


encephalalgia : n. Baş ağrısı.


ergometer : n. Kas kontraksiyonlarının gücünü, dolayısıyla kasın çalışma yeteneğini ölçen alet.


flatulent : a. Mide veya barsakta yel (gaz) hasıl eden, bu yele ait.


fregut : n.Embryo'da, gelişerek sindirim sisteminin büyük birkısmını (yutak, yemekborusu, mide, incebarsaklar) oluşturacak olan kısım.


glycogenosis : n. Glikojen metabolizmasını düzenleyen enzimlerden herhangi birinin eksikliği sebebiyle vücutta aşırı glikojen depolanması ve hipoglisemi ile belirgin çocuklarda görülen doğuştan mevcut hastalık, glikogenoz (Eksik olan enzimi ile glikojen toplanan organ ve dokulara göre çeşitli tipleri ayırt edilir).


phrenoptosis : n. Diafragma'nın, gevşeme sebebiyle aşağıya sarkması, diafragma prolapsusu, frenoptoz.


homocladic : a. Aynı arter dalları arasında anastomoz gösteren.


hydrochlorate : n. biochem. Hidroklorik asidin tuzu, hidroklorat.


inhibit : v. Önlemek, durdurmak, baskı altında tutmak.


laloneurosis : n. Sinirsel kaynaklı konuşma bozukluğu.


leischmania : n. İnsanın vücudunda yuvarlak, kanlı jelozda kuyruklu şekil alan bir cins parazit, layişmanya.


nervular : a. 1. İncecik damarlı, 2. İnce sinirli.


oculomotorius : n. Göz oynatıcı sinir, okulomotor (yus), nervis oculomotorius.


papaverine : n. Opium'dan elde edilen düz kasların spazmını çözücü etkiye sahip bir alkaloid, papaverin hidroklorid.


paries : n. (pl. paritees). Duvar, çeper, cidar.


psychologic : a. 1. Psikoloji (ruh bilim) ile ilgili, 2. Ruhsal durumla ilgili, ruhsal etkenlere abğlı, psikolojik.


reclination : n. Saydamlığını kaybetmiş göz merceğini arkasındaki boşluğa doğru döndürme, bu amaçla yapılan katarakt ameliyatı, reklinasyon.