Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

nausea nedir?

nausea : n. 1. Mide buluntası; 2. Bulantıdan önce duyulan his, noze.

nausea gravidarum : Erken gebelik devresined genellikle sabahları görülen bulantı, gebelik bulantısı.


nausea navalis : Deniz tutması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cribrose : a. Kalbursu, kalbur gibi, cribrosus.


cupric : a. biochem. Bakırdan içinde bakır olan.


embalm : v. Tahnit etmek, ölüyü bozulmaması için ilaçlamak, mumyalamak.


endocrinopath : n. İç salgı bezi veya bezlerine bağlı hastalık gösteren kişi.


evaporation : n. Tebahhur, buharlaşma, evaporasyon.


exopathy : n. Vücut dışı etkene bağlı olarak gelişen herhangi bir hastalık, vücut dışından kaynaklanan hastalık.


excementosis : n. Bir diş kökünün çapında bir fazlalığı intaç eden sementin anormal gelişimi, eksementoz.


filipuncture : n. İçinde bulunan kanın pıhtılaşmasını sağlamak amacıyla bir aneurisma'nın içine iplik inceliğinde bir tel sokulması.


hemosiderin : n. biochem. Retikulo endotelyal sistemde tahrip olunan eritrositlerden açığa çıkankahverenginde, demir ihtiva eden pigment.


hydromeningocele : n. Kafatası üzerindeki bir açıklıktan beyin zarlarının veya omurga üzerindeki bir açıklıktan omurilik zarlarının, içi serebrospinal sıvı ile dolu kese şeklinde dışarı taşması, hidromenengosel.


metamerism : n. 1. İki bileşiğin yapı bakımından aynı olmasına rağmen farklı özellikler göstermeleri hali, izomerizm, metamerizm; 2. Benzer parçaların seri halinde diziliş göstermesi (omurların dizilişi gibi).


nucleiform : a. Çekirdek şeklinde, çekirdek biçiminde.


orth(o)- : pref. Doğru, normal.


pentobarbital : a. Sedatif ve hipnotik olarak kullanılan kısa etkili bir barbitürat (müstazar adı nembutal).


peritrichal : a. Üzeri kamçı şeklinde uzantılar veya titrek tüylerle örtülü (bakteri veya hücre hakkında).


polymeria : n. Vücut kısımlarının aded itibariyle normalden fazla oluşu, polimeri.


proctophobia : n. Rektum hastalığından anormal derecede korkma.


pyocnanin : n. biochem. Cerahatta bulunan mavi bir pigment.


radix : n. (pl. radices). Kök.


sallowness : n. Derinin pembe rengini kaybetmesi hali, solukluk, solgunluk.