Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nausea nedir?

nausea : n. 1. Mide buluntası; 2. Bulantıdan önce duyulan his, noze.

nausea gravidarum : Erken gebelik devresined genellikle sabahları görülen bulantı, gebelik bulantısı.


nausea navalis : Deniz tutması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorhexidine : n. Birçok bakteri üzerinde etkili olan antiseptik.


circumvascular : a. Damar çevresinde, damarı çevreleyen.


cleidotomy : n. Fetüs'ün köprücük kemiğini makasla keserek ikiye ayırma (Geniş omuz gibi doğumu imkansız kılan durumlarda, nadiren başvurulan bir yöntem).


crematorium : n. Cesetlerin yakılarak kül haline getirilmesini sağlayan kurum.


crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


deferential : a. Sperma kanalına ait, deferentialis.


dietl's crisis : n. Bir nephroptosis (yüzen böbrek) komplikasyonu.


edematous : a. 1. Ödem'le ilgili; 2. Ödem gösteren, ödemli.


edulcorate : v. biochem. Tmizlemek, asit veya tuz vs. maddeleri yıkayarak çıkarmak.


estrinization : n. Over hormonlarına bağlı olarak vagina epitelinde siklik değişiklikler meydana gelmesi.


uviometer : n. Ultraviyole dalgaları ölçen alet, üviometre.


indigitation : n. 1. Aynı oluşumun bir parçasının diğer bir parçası içine, eldiven parmağı şeklinde geçmesi, invajinasyon, özellikle barsak invajinasyonu; 2. Liflerin karşılıklı birbirine kenetlenme göstermesiyle belirgin kirişin kasa tutunma şekli.


intracerebral : a. Beyniniçinde.


midgut : n. Embriyonda orta barsak.


myosclerosis : n. Kas sertleşmesi, miyoskleroz.


occupational therapy : n. Ruhsal ve fiziksel hastalıklarda, hastanın özellikle el işleriyle uğraşmasını sağlayarak uygulanan tedavi yöntemi, meşguliyetle tedavi.


omarthritis : n. Omuz eklemi iltihabı, omartrit.


osteopath : n. Osteopati uzmanı.


oxyiodide : n. biochem.Oksijen ve iyotla birleşmiş bir element veya radikal.


paludism : n. See: Paludal fever.