Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

nausea nedir?

nausea : n. 1. Mide buluntası; 2. Bulantıdan önce duyulan his, noze.

nausea gravidarum : Erken gebelik devresined genellikle sabahları görülen bulantı, gebelik bulantısı.


nausea navalis : Deniz tutması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bowel : n. Barsak.


cephalodidymus : n. Göğüs, pelvis, kol ve ayak kısımları tek vücut halinde bitişmiş olmasına rağmen başları ayrı yapışık ikizler.


cephalopathy : n. Baş vya beyini ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.


cnemial : a. Alt bacakla ilgili.


colloidoclasis : n. Kan kolloidlerinin stabilitesinin bozulamsı.


colpatresia : n. Vagina'nın kapalı oluşu.


coprecipitin : n. biochem. İki veya daha fazla canlılar üzerine tesir yapan presipitin.


dichromophilic : a. Asit ve bazik boyalarla boyanan.


dysarthrosis : n. Bir eklemin hareket kabiliyetinin şekil bozukluğu veya hastalık sonucunda azalması.


exothyropexy : n. Büyümüş tiroid bezini, organdaü atrofi oluşturmak amacıyla ameliyatla boyun dışına tesbit etme.


galactorrhea : n. Sütün çok fazla gelmesi (akması).


hema, hemato : pref. Kan.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


illuminism : n. Kişinin manevi varlıklarla temas halinde olduğuna, onlarla karşılıklı konuştuğuna inanması, bazı psikoz tiplerinde görülen bu tür kuruntularla belirgin durum.


intracapsular : a. Kapsül içinde olan veya vücuda gelen, kapsüliçi.


karyolytic : a. 1. Karyolize ait veya karyoliz meydana getiren; 2. Hücre nüvelerini yokeden.


kyphoscoliosis : n. Kamburluk.


macrolymphocyte : n. Normale oranla daha büyük lenfosit, iri lenfosit.


mast- : pref. Meme anlamına önek.


metaphysitis : n. Metafiz iltihabı.