Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

naupathia nedir?

naupathia : n. Deniz tutması, nausea navalis

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

body : n.  pl. bodies]. 1. Vücut, beden; 2. Madde, cisim, corpus.


circumvascular : a. Damar çevresinde, damarı çevreleyen.


deflection : n. 1. Bir tarafa dönme, bir yana hareet etme, sapma; 2. Elektrokardiyogram'da görülen dalga şeklindeik eğri; 3. Fikir ve düşüncelerin bilinç kontrolundan uzaklaşması, baskı altındaki fikir ve düşüncelerin kontrolsuz hale dönüşmesi; 4. Fetüs başının doğum esnasında, çenesi sternum'dan uzaklaşmak üzere ekstensiyon hareketi yapması.


dysthymia : n. Ürkeklik, fobi, marazi melankoli, zihni ıstırap.


endodascope : n. Endodiyaskopi'de vücut boşluğuna yerleştirilen röntgen tüpü.


endotracheal : n. Soluk boruus içinde.


frigorism : n. Vücudun tümünün veya bir kısmının uzun süre aşırı soğuğa maruz kalışının yarattığı dolaşım bozukluğu nedeniyle oluşan patolojik durum.


hemasthenosis : n. Kan dolaşımı noksanlığı.


hypoglottis, hypoglossis : n. 1. Dilin alt kısmı 2. See: Ranula.


image : n. Işık etkisi veya mercek vasıtasiyle meydana gelen suret; hayal, imaj.


incus : n. Örs (kemik).


karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).


microcosmic : a. İnsan'la ilgili, insan vücuduyla ilgili.


myonarcosis : n. Kasın uyarıya karşı kayıtsız kalışı, kas duyarlılığının olmayışı, miyonarkoz.


oxaluria : n. İdrarda bol miktarda oksalat çıkarılması, oksalüri.


phacoglaucoma : n. Göz merceğini ilgilendiren glokom.


phacolysis : n. Göz merceği erimesi, fakoliz.


phacozymase : n. biochem. Göz billur cisim (lens christallina) den elde edilen bir enzim.


posthetomy : n. Sünnet.


quadruped : a. Dört ayaklı hayvan.