Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

naupathia nedir?

naupathia : n. Deniz tutması, nausea navalis

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centigrade : Yüz dereceye taksim edilmiş, santigrad.


cineritious : a. Kül renkli, cinereus.


consolidation : n. Sertleşme, konsolidasyon


costotomy : n. Kaburgaların kesilmesi, kostotomi.


cremaster : a. & n. Asıcı, kreman (kas).


echinostoma : n. Birço omurgalıların barsaklarında bulunan Trematoda sınıfına mensup bir parazit cinsi.


ejecta : n. Dışarı atılan madde.


epiphylaxis : n. Normal filaksinin çoğalması, epifilaksi.


ethanolamine oleate : n. Varislerin tedavisinde kullanılan büzücü bir madde.


humectation : n. 1. Nemlenme, rutubetlenme; 2. Nemlendirme, tedavi amacıyla nemli tutma; 2. Doku hücreleri arasına seröz sıvı sızması.


immobility : n. Hareketsizlik, kımıldamama veya yerinden oynatılamama hali.


instep : n. Ayağın üst kısmı, tabanın oyuk tarafının üstündeki kısım.


introducer : n. Herhangi bir boşluk veya kanal içinet üp v.s. sokmada kullanılan araç, özellikle larenks'ten tüp geçirmede kullanılan araç.


masthelcosis : n. Meme dokusunda ülser oluşması.


neuroanastomosis : n. İki sinir arasında anastomoz yapılması.


osteochondral : a. Kemik ve kıkırdağa ait.


osteologist : n. Kemik bahsi uzmanı, osteolojist.


para- : pref. Yanında, yan, para.


perikaryon : n. 1. Sinir hücresinin gövde kısmı, nöron gövdesi; 2. Çekirdek dışındaki hücre kitlesi, protoplazma, sitoplazma.


perineoscrotal : a. Perine ve skrotum'lailgili.