Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

naturopathy nedir?

naturopathy : n. Fiziksel metotlarla tedavi usulü, natüropati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

care : n. İhtimam, bakım.


cholerophobia : n. Marazi kolera korkusu.


contraindicant : a. Hastada, belli bir tedavi veya müdahalenin uygulanmasına engel durum gösteren, bu uygulamaya mani teşkil eden.


distichiasis : n. Göz kapağının iç kenarında yer alan ikicni bir kirpik sırası.


egoism : n. Sadece kendini düşünme, yalnızca kendi çıkarını gözetme, bencillik ,egoizm.


emmeniopathy : n. Adetleri ilgilendiren herhangi bir bozukluk, adet düzensizliği


endocrin (e) : a. 1. İç salgı; 2. Bir bezin salgısını doğrudan doğruya kana karıştırması.


fumigant : n. Buharla dezenfeksiyon (fumigasyon)'da kullanılanl madde (sülfür v.s.).


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


homozygosity : n. Muayyen bir karakter bakımındaneş aleller ihtiva etme hali, homozigotluk.


hydric : a. 1. Su ile ilgili, 2. Hidrojen'le ilgil; 3. Hidrojenle birleşik.


hyposystole : n. Sistolün normalden daha az olması (kalb yetmezliğinin hafif başlangıç hali).


incisive : a. 1. Keser, kesici, keskin, incisivus; 2. Kesici dişlere ait.


leg : n. Bacak.


leukoderma : n. deri üzerinde yer yer süt beyazı lekeler halinde kendini gösteren pigment (melanin) kaybı ile belirgin durum, lökoderma.


light : n. 1. Işık; 2. (pl.) Hayvan akciğeri.


megacephaly : n. Başın normale oranla büyük oluşu.


melancholia : n. Merak, karasevda, malihülya, melankoli (ruhi ve bedeni faaliyetten uzak kalıp daimi kederli bir hava içinde bulunan ruh hastalarının hali).


pleuroscopy : n. Göğüs duvarının kesilmesi ile plevra boşluğunun muayene edilmesi, plöroskopi.


prepuberty : n. Buluğ'dan hemen önceki devre, buluğ öncesi dönem.