Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

naturopathy nedir?

naturopathy : n. Fiziksel metotlarla tedavi usulü, natüropati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalgia : n. Baş ağrısı.


chasma : n. Esneme, istemdışı ağızın açılıp kapanması.


chromophore : n.1. Boya madesi (pigment) ihtiva eden herhangi bir hürce; 2. Renkli maddeye, rengini veren atom grubu.


collagenolytic : a. Kollajen'in erimesine sebep olan, kollajen'i eriten.


concrescence : n. Beraber büyüme, birleşme.


eosinophilic : a. Eozin'le kolayca boyanan, eozin'i kolayca alan.


eschar : n. Yakıcı bir madde temasiyle deri üzerinde meydana gelen kabuk, eskar.


flavonoid : n. biochem. P vitaminine benzeyen ve kanamaya karşı kullanılabilen maddelreden biri.


gender : n. Cins, cinsiyet.


hypermorph : a. & n. Vücudun üst kısmı olan ve oturduğu zaman kısa görünen (şahıs).


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


myelotoxin : n. İlik hücrelerini yok eden bir toksin.


ochrometer : n. Kapiller tansiyonu ölçme aleti, okrometre.


osteoanagenesis : n. Kemik rejenerasyonu.


paracolitis : n. Kolon serozasının iltihabı, parakolit.


periglandular : a. Salgı bezi çevresinde, salgı bezini çevreleyen.


proctorrhaphy : n. Rektum dikilmesi.


quadrumanous : a. dört ayağı el şeklinde yapı ve ödev gösteren, dört elli.


radio-iodinated human serum albumin : n. Beyin lezyonlarının teşhisi ve yerlerinin tesbiti için, ayrıcakan ve plazma hacimlarının ölçülmesinde, dolaşım zamanının ve kalp debisinin hesaplanmasında yararlanılan bir madde.


raffinose : n. biochem. Pamuk tohumunda ve pancar küsbesinde bulunan bir şeker, meltoz.