Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

naturopath nedir?

naturopath : n. Natüropati üzerinde uzmanlaşmış kişi, natüropat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clairvoyance : n. Normal olarak göze görünmeyenşeyleri görme,fevkalade görme hassası, başkasının düşüncesini okuma hassası.


derm(a) : n. See: Cutis or Corium.


dissociation : n. biochem. 1. Parçalara veya elementlere ayrılma (ayırma); 2. Ayrışma, çözüşme.


electrocoagulation : n. yüksek frekanslı ceryanla dokuların bazı kısımlarının pıhtılaştırılması.


empyema : n. Kapalı bir boşlukta cerahat toplanması, ampiyem.


endometroid : a. Endometre benzer.


galactophoritis : n. Süt kanalı veya kanallarının iltihabı.


tentative : n. 1. Tecrübi, deneysel; 2. Değişebilir.


head : n. Baş, kafa.


hematotympanum : n. Orta kulak boşluğuna kanama, kanama nedeniyle timpan boşluğunda kan toplanması.


hypovenosity : n. Venlerin kusurlu gelişimi, hipovenozite.


iridal : a. İrise ait.


laryngology : n. Boğaz hastalıkları şubesi, larengoloji, larenks bilgisi, gırtlakbilim.


leukoerythroblastosis : n. Kanda gerek löksit gerekse eritrositlerin genç şekillerinin artışı ile belirgin, anemi'nin de eşlik ettiği patolojik durum, lökoeritroblastoz.


micronychia : n. Tırnakların çok küçük oluşu.


molecular : a. Zerrevi, moleküle ait veya moleküllerden oluşan.


naupathia : n. Deniz tutması, nausea navalis


oasis : n. (pl. oases). Hastalıklı bir bölgede bulunan sağlam doku adacığı veya noktası.


organo- : pref. Organla ilgili.


primipara : n. 1.İlk defa olarak doğurankadın; 2. Yalnız bir çocuk doğurmuş olan kadın, primipar.