Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

naturopath nedir?

naturopath : n. Natüropati üzerinde uzmanlaşmış kişi, natüropat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceraceous : a. 1. Balmumu gibi, balmumana benzer; 2. Balmumu tabiatında, balmumundan yapılmış.


chorioadenoma : n. Koryon hücrelerinden gelişen iyi huylu tümör, karyon adenomu, karyoadenom.


cineritious : a. Kül renkli, cinereus.


costovertebral : a. Kaburga ve vertebraya ait.


deplete : v. Kan almak suretiyle beden dolgunluğunu izale etmek, boşaltmak.


dimercaprol : n. biochem. Ağız maden zehirlenmesinde kullanılan renksiz sıvı (C5H8,OS2).


dysontogenesis : n. Embriyonal veya fetal gelişimin kusurlu oluşu.


erethin : n. biochem. Zehirli tüberkülin cevheri.


extranuclear : Nüvedışı, çekirdeğin dışında bulunan, ekstanüklear


glycorrhea : n. Vücuttan şeker ifraz etme.


hyperalbuminemia : n. Kanda albümin miktarının aşırı artışı.


introspection : n. Kend idüşünce ve hislerini inceleme, iç gözlem.


ionization : n. Elektrik cereyanı ile iyonlara parçalanma (bölünme), iyonlaşma.


irrespirable : a. Teneffüs olunamaz.


isodontic : a. Dişleri hep birbirine benzeyen.


karyochrome : n. Çekirdeği kolayca boyanabilen sinir hürcesi.


paracenesthesia : n. Kendini iyi hissetmeme.


phimosis : n. Sünnet derisinin doğuştan veya hastalık sonucu anormal şekilde dar olması dolayısiyle penis başının dışarı çıkamaması, fimozis.


prosopectasia : n. Yüz büyümesi, büyük yüzlülük.


putrefactive : a. 1. Çürüme veya kokuşma ile ilgili; 2. Çürümeye sebep olan, kokuşma yapan.