Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

nature nedir?

nature : n. Tabiat, natura.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dactylic : a. Se: Dactylar.


diploid : a. Yarısı anneden yarısı babadan gelmek üzere, türe has kromozom sayısı gösteren (hücre).


drastic : n.&a. 1. Kuvvetli müshil; 2. Tesiri kuvvetli olan.


educe : v. Bileşik bir katışıktan bir elementi ayırmak.


erythrodextrin : n. biochem. İyodinle kırmızı boynan dekstrin.


exhibition : n. İlaç olarak verme.


gastrodiaphanoscopy : n. mide duvarlarını arkadan ışık vererek aydınlatmak suretiyle yapılan mide muayenesi. gastrodiyasfanoskopi.


terror : n. Korku krizi, şiddetli korku, dehşet, pavor.


hematochometer : n. Kan akımlarının süratini ölçme aleti.


hyperergia : Aşırı derecede alerji.


hypoglossal : a. Dil altında bulunan, dil altı.


intramuscular : a. Adale (kas) içi, entramüsküler.


karyotype : n. Hücre kromozomlarının yapı,biçim ve diziliş bakımından gösterdiği türe has durum, hücre kromozomlarının gösterdiği türe has örnek.


lipophagia : n. 1. Lipofai. Yağın eriyip yokolması; 2. Yağı bitirme, yağ yeme.


lukewarm : a. Ilık, orta derecede sıcak, ne sıcak ne soğuk (sıvı hakkında); 2. İsteksiz, gayretsiz, kayıtsız, gevşek.


mortility : n. Dışardan bir etki olmadan kendi kendine hareket yeteneği, motilite.


neurorelapse : n. Frengi tedavisinden sonra beliren had sinir semptomları.


orrhorrhea : i. Sulu dışkı.


ovoglobulin : n. Yumurta akı globülini.


oxyesthesia : n. Duyuların anormal veya marazi keskinliği.