Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

naturalist nedir?

naturalist : n. Tabiat bilgisi alemi veya mütehassısı tabiatçı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabasis : n. Hastalığın hafiflediği dönem, hastalık belirtilreinin gerilediği devre.


charbon : n. Bacillus anthracis'in sebep olduğu hastalık;


cytoclasis : n. Hücrelerin tahrip olmlası, hücrelerin ölümü.


darwinism : n. Darwin tarafından ileri sürülen tabii seleksiyon esasın dayanarak türlerin kökeni ve gelişimini izah eden teori, türlerin evrimi teorisi (Bu teoriye göre yüksek sınıf hayvanlar, aşağı sınıf hayvanların, tabii seleksiyon sonucu evrimi ile meydana gelmişlerdir).


dermophlebitis : n. Cilt venlerinin iltihabı, dermoflebit.


eclecticism : n. Hastalıkları özel ilaçlarla, özellikle bitkisel kaynaklı ilaçlarla tedavi eden tıp ekolu, eklektisizm.


estimation : n. Ölçme, tain etmek, hesaplamak,


farina : n. 1. Mısır v.s. unu; 2. Nişasta.


gastrobrosis : n. Mideyi delme.


hemoglobinopathy : n. Hemoglobin ile alakalı anormal durumlar.


heteromorphosis : n. 1. Harabiyete uğramış dokunun kendisini normal yapısından farklı olarak yenilemesi; 2. Vücudun herhangi bir kısmında orada bulunmaması gereken doku veya organ oluşmasıyla belrigin gelişim anomalisi, bu nitelikte malformasyon.


inflammatory : a. 1. İltihapla ilgili, iltihaba bağlı; 2. İltihap gösteren, iltihaplı.


labial : a. Dudağa ait, labialis.


lithoscope : n. Taşı görerek muayene aleti; litoskop.


macromastia : n. Memelerin aşırı büyüklüğü, büyük memelilik, makromasti.


meningoencephalomyelitis : n. Meninks, beyin ve omurilik iltihabı.


myoseism : n. Belli bir kas veya kas grubunda düzensiz kasılmalar görülmesi hali, miyoseizm.


ophthalmorrhexis : n. Gözküresi yırtılması, oftalmoreksi.


palatomaxillary : a. Damak ve üst çene kemiği (maxilla) ile ilgili.


pericyazine : n. Chloropromazine'e oranla daha güçlü olan bir fentiazin türevi.