Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

natural nedir?

natural : a. 1. Tabii, normal. 2. Doğuştan; 3. Sun'i veya patoljik olmayan; 4. Kendiliğinden olan, naturalist.

natural child : Gayrimeşru çocuk.


natural history (science) : Tabiat bilgisi.


natural immunity : Tabii bağışıklık.


natural law : Tabiat kanunu.


natural philosophy : Fizik.


natural ventilation : Tabii havalandırma.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioscopy : n. Kalbi müşahede, kalb muayenesi, kardiyoskopi.


centrifugal. : a. Merkezden uzaklaşan, merkezden çevreye doğru hareket gösteren, merkezkaç.


conitomy : n. Glotisin altında hava alma yollarının açılması, Konyotomi.


flow : a. 1. Akı; 2. Muayyenzamanda akan su v.s.miktarı.


gaucher's disease : n. Özellikle yahudi ırkına mensup çocuklarda görülen ender bir familial hastalık.


uterus : n. Rahim, döl yatağı, döllük.


hexasaccaride : n. biochem. Hidrolize olduğunda 6 molekül şeker açığa çıkaran madde.


hydrotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği nemli ortamda yönelme veya nemli ortamdan uzaklaşma eğilimi, hidrotropizm.


iridocyclectomy : n. İris ve kirpiksi cismin ameliyatla çıkarılması.


lymphology : n. Lenf bilgisi, lenfoloji.


mature : a. Tam gelişmiş, yetişkin, olgunlaşmış, ergin, olgun.


menouria : n. Adet esnasında, uterus ile mesane arasındaki fistül sebebiyle idrarın kanlı gelişi.


mucinemia : n. Kanda müsin bulunuşu, müsinemi.


neuroid : a. Sinire benzer, nevroid (nöroid).


odontoparallaxis : n. Diş intizamsızlığı.


olfactology : n. Kokubilim, koklama (duyusu) ilmi; olfaktoloji.


phenyl : n. biochem. Tek değerli radikal (C6H5).


phrenic : a. 1. Diyaframa ait, frenki, phrenicus; 2. Kafaya ait.


proct : pref. 1. Rektum anlamına önek; 2. Anüs anlamına önek.


spirometer : n. Ciğerlerin nefes alma ve verme yeteneğini ölçme aleti, spirometre.