Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

natural nedir?

natural : a. 1. Tabii, normal. 2. Doğuştan; 3. Sun'i veya patoljik olmayan; 4. Kendiliğinden olan, naturalist.

natural child : Gayrimeşru çocuk.


natural history (science) : Tabiat bilgisi.


natural immunity : Tabii bağışıklık.


natural law : Tabiat kanunu.


natural philosophy : Fizik.


natural ventilation : Tabii havalandırma.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canaliculus : n. Kanalcık, kanalikül.


cancellous : a. Bünyesi sünger gibi olan.


botryotherapy : n. Üzüm tedavisi, sadece üzümle veya diyete bol üzüm ilavesiyle bazı hastalıkların tedavisi (kabızlık tedavisinde olduğu gibi).


chloralformamide : n. biochem. Acı, renksiz kokulu ve billüri bir madde (uyuşturucudur).


cryptophthalmus : n. Üst ve alt göz kapaklarının doğuştan birbirine yapışık oluşu.


glucosamine : n. biochem. Bir glikoprotein türevi (C6H11O5NH2).


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


hyaloserositis : n. Seröz zarların iltihabı, hiyaloserozit.


hypotropia : n. Gözün görüş ekseninin aşağıya doğru sapma eğilimi göstermesi.


hyps(o) : pref. Yükseklik, irtifa, boy.


leukorrhea : n. Vaginadan gelen beyazımtrak akıntı.


mastitis : n. Meme iltihabı, mastit (emzikli kadınlarda görülür).


mesal : a. See: Mesial


microphthalmia : n. Gözlerin normale oranla çok küçük oluşu, mikroftalmi.


nosomania : n. Bir kimsenin kendisinde belirli bir hastalık bulunduğuna dair sabit bir fikre saplanmış olması, nozomani.


omalgia : n. Omuz bölgesinde romatizmal ağrılar, omalji.


pseudosmia : n. Hiçbir sebebe bağlı olmayan koku duyma, psödozmi.


ringworm : n. 1. Halka halinde çıkan bir cilt hastalığı; 2. Umumiyetle çocuklarda görülen kellik.


scanner : n. Radyoaktif izotop'un incelenen organ veya dokudaki dağılımını belirlemekte kullanılan araç.


sialotic : a. Salya akışına ait, siyalotik.