Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

natural nedir?

natural : a. 1. Tabii, normal. 2. Doğuştan; 3. Sun'i veya patoljik olmayan; 4. Kendiliğinden olan, naturalist.

natural child : Gayrimeşru çocuk.


natural history (science) : Tabiat bilgisi.


natural immunity : Tabii bağışıklık.


natural law : Tabiat kanunu.


natural philosophy : Fizik.


natural ventilation : Tabii havalandırma.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


coitophobia : n. Cinsel birleşim'den aşırı korkam, cinsi münasebete karşı koruk ve ürküntü gösterme.


cornual : a. Boynuza ait.


cuticular : a. Dış deriye ait, epidermis'le ilgili.


elastinase : n. biochem. Esnek (elastik) dokuyu eriten bir enzim.


enclave : n. Organ veya dokunun içine sarılmış şey.


epidural : a. Dura materin üst veya dış kısmında olan.


esculin : n. biochem. At kestanesi kabuğundan çıkarılan glikosit.


formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.


friar's balsam : n. Eskiden bronşit tedavisinde kullanılan bir madde.


hypererotism : n. Cinsel his ve davranışlarda aşırılık gösterme, aşırı cinsel arzu.


inomyositis : n. See: Fibromyitis.


instillator : n. Herhangi bir boşluğa damla damla sıvı akıtma amacıyla kullanılan alet.


manducation : n.Çiğneme.


methylampretamine hydrochloride : n. Ampetamine benzer etkisi olan bir merkez sinir sistem uyarıcısı.


mucomembranous : a. Mukozadan oluşan, mukozalı.


para-appendicitis : n. Apandis civarında peritonla örtülü olmayan kısımların iltihabı.


patellofemoral : a. Patella ve femura ait.


peccant : a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; 2. Sıhhati bozan, hastalığa sebep olan.


photodynamics : n. Işığın bitkiler üzerindeki harekete sevkedici etkisini ve bu etki nedeniyle oluşan hareketelri konu alan bilim adlı, fotodinamik.