Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

natural nedir?

natural : a. 1. Tabii, normal. 2. Doğuştan; 3. Sun'i veya patoljik olmayan; 4. Kendiliğinden olan, naturalist.

natural child : Gayrimeşru çocuk.


natural history (science) : Tabiat bilgisi.


natural immunity : Tabii bağışıklık.


natural law : Tabiat kanunu.


natural philosophy : Fizik.


natural ventilation : Tabii havalandırma.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catgut : n. Katgüt.


chordee : n. Uretrit nedeniyle penisin ağrılı ereksiyonu.


clip : n. Ameliyat esnasında kanı durdurmaya yarayan alet, pens.


clitoridectomy : n. Klitorisin ameliyatla çıkarılması.


dietician : n. Diyet uzmanı.


dynamica : n. Enerji taşıma, hareket gösterme, faaliyet halinde bulunma.


electroencephalography : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyel farklarının kaydı ile uğraşan bilim dalı, elektroensifalografi.


gangliocytoma : n. Gangliyon hücreleri ihtiva eden tümör, gangliyositom.


vaccina : n. Sağırlar arasında yaygın olan bir hastalık.


hematochometer : n. Kan akımlarının süratini ölçme aleti.


heterochromatin : n. biochem. Kromozomlarda bulunan ve hafif boya alan kromatin maddesi.


keratoiditis : n. See: keratitis.


medullary : a. İliğe ait, medullaris.


newborn : n. Yeni doğmuş bebek. See: Neonate.


opaqueness : n. Donukluk.


postulate : n. İspata gerek duyulmaksızın var sayılan esas,kaziye.


propane : n. biochem. Ham petrolda bulunan bir hidrokarbon, propan.


pyramid : n. Konik tepe (kabartı), koni biçiminde tümsek, piramid.


schizogony : n. Eşeysiz (asexual) üreme, protozoerlerin birçok parçaya ayrılmak şeklindeki üremeleri, şizogoni.


sexless : a. ne erkek ne dişi özellği gösteren, cinsiyetsiz.