Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

natural nedir?

natural : a. 1. Tabii, normal. 2. Doğuştan; 3. Sun'i veya patoljik olmayan; 4. Kendiliğinden olan, naturalist.

natural child : Gayrimeşru çocuk.


natural history (science) : Tabiat bilgisi.


natural immunity : Tabii bağışıklık.


natural law : Tabiat kanunu.


natural philosophy : Fizik.


natural ventilation : Tabii havalandırma.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellated : a. Süngerimsi yapı gösteren, gözenekli.


canthoplasty : n. Göz kapakları arasındaki aralığın ameliyatla genişletilmesi.


craniopharyngeal : a. Kafatası ve farenkse ait.


cryoprobe : n. Dondurucu sonda, biopsi amacı için kullanılabilir.


cystotome : n. 1. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri; 2. Mesane veya safra kesesine kesit yapmada kullanılan bistüri.


evacuant : a. & n. Boşaltıcı (müshil, lavman, v.s.).


gomme : n. Frenginin üçüncü döneminde rastlanan oluşumlar, goma.


intermammary : a. Memeler arasında.


hemic : a. Kana ait.


infertile : a. Çocuksahibi olma yeteneği az veya bulunmayan.


lung : n. Akciğer.


magnesian : a. biochem. Magnezyuma ait.


mycogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, mikogastrit.


oxonuria : n. See: Acetonuria.


parental : a. 1. Anne ve baba ile ilgili; 2. Anne ve babadan gelen, anne ve babadan alınan.


phenindamine : n. Sedatif yan etkileri olmayan bir antistaminik olan ve ağız yoluyla kullanılabilen.


polydactylia : n. El ve ayak parmakları adedinin normalden fazla olması, polidaktili.


polyhydramnios : n. Amnios sıvının çok meydanag elmesi.


pro re nata : adv. Duruma göre, icaba göre.


pseudomenstruation : n. Endometriyum'da siklik değişiklikler olmaksızın adeti andıran belli zaman aralıklarıyla kendini gösteren uterus kanaması, yalancı adet, psödomenstrüasyon.