Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

natron nedir?

natron : n. biochem. Tabii sodyum karbonat, soda veya sodyum hidroksid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bridge : n. Diş köprüsü, briç.


catarrhal : a. 1. Nezleli; 2. Nezleye ait.


chylomicronemia : n. Kanda yağ zerreciklerinin bulunuşu.


digestive : a. 1. Hazma ait; 2. Hazmettirici.


endogenous : a. İç sebeplerden doğan, andojen.


expulsive : a. Çıkartıcı, defedici, ihraç edici.


hydropneumothorax : n. Pleura boşluğuna sıvı sızması ile birlikte meydana gelen pnömotoraks olayı.


hypermorph : a. & n. Vücudun üst kısmı olan ve oturduğu zaman kısa görünen (şahıs).


neoplasia : n. Yeni doku oluşumu.


neuropathology : n. Sinir (sistemi) hastalıkları patolojisi, nevropatoloji.


odontiasis : n. 1. Dişlerin etleri yarıp çıkması, diş sürmesi; 2. Diş sürmesi dolayısıyla gelen hastalık.


osteo-epiphysis : n. Kemiksi epifiz.


pharyngopalatine : a. Yutak ve damağa ait, yutak-damak.


pneumatogram : n. Pnömatograf tarafından kaydedilen grafik.


pyoxanthine : n. Piyosinan oksidasyonundan elde edilen kahverengiye çalan pigment.


schistoprosopus : n. Yarık yüzlü ucube.


soluble : a. Eriyebilir.


specular : a. Speküloma ait.


sternomastoid : a. Gğüs kemiği, köprücük kemiği ve mastoid çıkıntıya ait.


subperiosteal : a. Periyost altı, periyost altında bulunan.