Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

natron nedir?

natron : n. biochem. Tabii sodyum karbonat, soda veya sodyum hidroksid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylemia : n. Kanda kilüs bulunuşu, kilüs'ün kana geçişi.


cysto-urethropexy : n. İdrar kaçırmanın önüne geçmek için yapılan ve idrar kesesi ile üst uretranın ön tarafa tespit edilmesini sağlayan girişim.


denture : n. Diş takımı, takım dişleri, takma diş.


exodeviation : n. Dışa dönme, içinin dışa dönmesi.


exhibitionism : n. 1. Kendini teşhir etme anomalisi; 2. Kendi üree (cinsel) organın başkaları tarafından görülmesinden zevk alma eilimi.


fertilize : v. İlkah etmek, tohumlamak, aşılamak.


fibrination : n. Kanda fibrin çokluğu (fazlalığı), fibrinasyon.


hashimoto's disease : n. Orta yaşlı kadınlarda görülen v orta dereceli hipertiroidizm'e sebep olan tiroid büyümesi.


hematite-miner's lung : n. Hematit endüstrisinde çalışan kimselerde meydana çıkan bir çeşit silicosis.


hemianesthesia : n. Yarım anestezi (vücudun yarısını).


hemolysis : n. Kırmızı kürelerdeki hemoglobinin intoksikasyon veya bakteri toksinleri ile dışarı çıkması, hemoliz.


homozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinin aynı oluşu hali, homozigoz.


hypoventilation : n. Akciğerlerdeki havanın normalden az olması.


leguminivorous : a. Fasulye, bezelye, nohut, mercimek vb. baklagil sebzelerle beslenen, bu gıdalardan oluşan diyetle yaşayan.


oneiroscopy : n. Hastanın akli durumunu teşhis edebilmek için rüyaları tahlil etme.


overstrain : n. Aşırı gerginlik veya yorgunluk.


oxytocia : n.Çabuk odğum.


pneumotropism : n. Bir madde veya canlının akciğer dokusuna fazla ilgi göstermesi.


priapus : n.Erkek cinsel birleşim organı, kamış, penis.


radicular : a. Köke ait, köksel, radiküler, radicularis.