Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

natrium nedir?

natrium : n. biochem. See. Sodium.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonization : n. biochem. Kömürleş(tir)me.


concoction : n. İki veya daha ziyade madde karışımından meydana gelen tertip, karışım.


eponym : n. Hastalık, bulgu, organ, oluşum vs'ye onun üzerinde çalımış kimsenin adına dayanılarak verilen kişi ismi.


equinism : n. At yürüyüşü


estruation : n. 1. Kızışma hali, memeli hayvan dişisinin erkekte cinsel ilişkiye şiddetli eğilim göstermesi hali; 2. Mememil dişisindeki kızışma devresi.


feces : n. Dışkı, büyük aptes, feçes, faeces.


gametocide : n. Sıtma parazitlerini öldüren ilaç.


oaric : a. Yumurtalığa ait.


onychogryposis : n. Tırnakların içe kıvrılması, batan tırnak, pençe tırnak.


osteomalacia : n. Kemikleri yumuşatan bir hastalık, osteomalasi.


panimmunity : n. Tam bağışıklık.


paragraphia : n. Yazarken sözcükleri yerinde kullanamama, istenilen anlamı verecek sözcükleri seçememe sebebiyle düşündüğünü yazı halinde ifade edememe.


parametropathy : n. Parametrium'u tutan herhangi bir hastalık.


pepsis : n. Hazım.


podiatry : n. Ayak hastalıkları bilgi ve tedavisi, podiyatri.


rhinedema : n. Burun mukozasının şişmesi, burun ödemi.


rhizoid : a. Kök şeklinde.


socia parotidis : n. Parotis bezine tutunmuş, adacık halinde küçük bez kitlesi, ek parotis parçası.


sporotrichum : n. "Sporotrichum schenkii" başta olmak üzere bazı türlerinin sporotrikoz'a sebep olduğu bir mantar cinsi.


testosterone : n. biochem. Erkeklik hormonlarından biri, testosteron (C19H26O2).