Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

natrium nedir?

natrium : n. biochem. See. Sodium.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeding : n. Kanama, hemonaji.


clitoritis : n. Klitoris'in iltihabı.


cranioplasty : n. Kafatasına uygulanan plastik ameliyat.


dioptre : n. Merceğin ışığı kırma gücünü belirtmede kullanılan birim, diopter, dioptri (Odağa bir metre uzaklıktaki merceğin ışığı kırma gücü).


diphtheriaphor : n. Difteri basili taşıyan kimse.


dysgeusia : n. T at alma duygusundaki bozukluk.


elevator : n. Kaldırıcı, yükseltici araç, herhangi bir şeyi yukarı kaldırmada kullanılan alet (çökme gösteren kemik kısmını yükselterek eski haline getiren alet gibi).


esmodil : n. Carbachol'a benzeyen antispazmodik bir ilaç.


hepatogenous : a. See: Hepatogenic.


histamine : n. biochem. Barsaklarda, histidinin yıkılması sonucu meydana gelen bir madde.


hormonoprivia : n. Hormonsuzluktan ileri gelen marazi durum.


iateria : n. See: Therapeutics.


lingula : n. (pl. lingulae) 1. Dilcik; 2. Dil şeklinde organ veya çıkıntı; 3. Beyinciğin ön lopçuğu.


mesophryon : n. Glabellumun merkez noktası.


monomeric : a. Tek parçalı, teksegmente ait, monomerik.


normal : a. Herhangi bir şekilde (yapı, görünüş, işlev v.s.) anormallik göstermeyen, tabii, normal.


orrhorrhea : i. Sulu dışkı.


pancytopenia : n. Kanda her çeşit hücrenin azalması, eritrosit, lökosit ve trombosit sayısının normalin altına düşmesi, pansitopeni.


proctostenosis : n. Anus veya rektumun darlığı.


sacrocostal : a. 1. Sakruma ve kaburgaya ait; 2. Kaburga gibi, 3. Sakrumkosta nahiyesi.