Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

natrium nedir?

natrium : n. biochem. See. Sodium.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colporrphaphy : n. 1.Vagina'daki yırtık kenarlarının karşılıklı birleştirilerek dikilmesi; 2. Vagina ön veya arka duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak kesik kenarların tekrar dikilmesi.


ecarteur : n. Kesitlerin iki kenarlarını birbirinden uzaklaştırmağa yarayan alet, ekartör.


electrosyntesis : n. Elektrik etkisi altınad bir bileşim oluşumu, elektrosentez.


endarterium : n. Arterin iç tabakası, intima.


frochilich's syndrome, dystrophia adiposogenitalis : n. Hipotalamusla ilgili bozukluk dolayısıyla sekonder olarak gelişen hipofiz ön lob yetersizliği nedeniyle meydana gelen, ender, ancak karakteristik özellikler gösteren bir hastalık.


hepatonephromegaly : n. Hem karaciğerhem böbreğin büyümesi.


lacrimal : a. gözyaşına ait, lacrimalis.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


hemokoniasis : n. Kanda aşırı miktarda eritrosit parçacıklarının bulunuşu.


inspiration : n. Nefes alma, enspirasyon.


kibe : n. see: Chilblain.


kinesodic : a. İstemli kasları harekete yönelten uyarılar veya bu uyarıların iletimiyle ilgili.


lipochromogen : n. Lipokron öncüsü made.


medullary : a. İliğe ait, medullaris.


mesaraic : a. Mezentere (mesarikaya) ait, mesenterialis, mesentericus.


nystagmograph : n. Nistagmus halinde gözküresinin hareketlerini kaydeden alet, nistagmograf.


pectose : n. biochem. Olmamış meyvalarda bulunan ve daha sonra pektine çevrilen şekerli madde, pektoz.


ped- : pref. 1. Çocuk anlamına önek; 2. Ayak anlamına önek.


periaortic : a. 1. Aort yakınında, aort'a komşu, aort'a bitişik, 2. Aort'u çevreleyen.


pharmac(o)- : pref. İlaçla ilgili, ispençiyazi.