Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

natrium nedir?

natrium : n. biochem. See. Sodium.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebellitis : n. Beyincik iltihabı.


clip : n. Ameliyat esnasında kanı durdurmaya yarayan alet, pens.


conoid : a. konik, konimsi, konoid, conoides


epignathous : a. Üst çenesi, alt çene üzerinde ileriye doğru çıkıntı gösteren.


gastrocolpotomy : n. Karın duvarı aracılığıyla vagina'nın üst bölümüne kesit yapma, bu şekilde kesit yaparak vagina'ya girme.


giddiness : n. Baş dönmesi, denge kaybı ve göz kararmasının eşlik ettiği geçici sersemleme hali.


incudomalleal : a. Örs kemiği ve malleusa ait.


inoculate : v.&a. 1. Aşılamak; 2. Aşılanmış, aşılı.


mimic : a. 1. Konuşurken yapılan yüz hareketi; 2. Taklit amacıyla yapılna yüz hareketi, mimik.


myogelosis : n. Kas sertleşmesi, miyojeloz.


odont : a. Dişlek.


phot(o)- : pref. Işık, ışıkla ilgili.


pleuropneumonia : n. Plörezi ile beraber seyreden, şiddetli plevra ağrısının hakim olduğu pnömoni, plöropnömoni.


pneumoplelography : n. Böbrek pelvisi içine oksijen zerkettikten sonra yapılan piyelografi.


polycystic : a. İçinde birçok kist veya boşlukları olan, çok keseli veya çok boşluklu, polikistik.


promontory : n. Çıkıntı, promontrium.


psychocatharsis : n. Kişide ruhsal gerginlik yaratan bilinçaltı korku ve komplekslerin açığa çıkarılması, kişideki ruhsal gerilimin bu yolla hafifletilmesi (Bu amaca hizmet eden bir psikoterapi yöntemi).


reconstructive : a. Yeniden oluşturucu, normal haline getirici.


sinistrad : adv. Sola doğru.


splenopexy : n. Düşük veya yer değiştirmiş dalağın dikişle tesbiti, splenopeksi.