Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

natrium nedir?

natrium : n. biochem. See. Sodium.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiloropexia : n. Vücutta fazla miktarda klor tutulması.


consultant : n. Müşavir hekim (doktor), konsültan.


diplegia : n. İki taraflı felç, dipleji.


mia : .


hartnup disease : n. Doğuştan mevcut olan protein metablizması ile ilgili bozukluk.


hematomphalocele : n. Kan ihtiva eden göbek fıtığı.


ileum : n. ince barsağın son bölümü, ileum


innidiation : n. Hücrelerin sürüklendikleri bir yerde gelimeleri.


katharometer : n. Bazal metabolizma hızını ölçen özel alet.


kiotomy : n. Vulva'nın ameliyatla çıkarılması, kiyotomi.


macrocranium :


orthopantograph : n. Diş ve dişe bitişik oluşumların dışardan filminin alınmasını sağlayan röntgen aleti, ortopantograf.


peritoneopathy : n. Periton hastalığı.


phrenicoexeresis : n. Frenik sinirin kesilmesi.


precordium : n. Kalb bölgesi.


proximo-ataxia : n. kol veya bacağa ayın yere arız olan ataksi.


psychogenesis : n. Akli veya ruhi faaliyet tesiriiyle vücude gelme, psikojenez, akıl gelişimi, zihin gelişim.


respirable : a. Teneffüs olunur, solunabilir.


rhomboid : a. Eşkenar dörtgen şeklinde romboid.


saw : n. Testere, cerrah testeresi 8kemik cerrahisinde kullanılır).