Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

natremia nedir?

natremia : n. Kanda sodyum bulunması, natremi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrology : n. Kanseri konu alan bilim dalı, kanser bilimi.


blepharopachynsis : n. Göz kapağının kalınlaşması.


chylifaction : n. Kilüs'ün oluşması.


conus : n. (pl. coni): See: Cone.


costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


dermatoma : n. Sınırlı bir deri bölgesinin, tümörü andıracak şekilde kalınlaşması, sınırlı deri hipertrofisi.


embryotroph : n. Embriyo'yu besleyen sıvı madde (Trofoblastların desidua üzerine enzimatik etkisi sonucu oluşur).


esophagism : n. Yemek borusunun spazmı, yemek borusu duvarındaik kasların kasılmasına bağlı olarak organ lümeninin daralması.


euthhyroid state : n. Trioid fonksiyonunun normal sınırlar içinde olması.


hepatotoxin : n. biochem. Karaciğer hücrelerini yokeen bir toksin, hepatotoksin.


hypobaric : a. 1. Çevreye oranla basıncı daha düşük, normal atmosfer basıncından daha düşük basınca sahip (gaz hakkında); 2. içine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha düşük yoğunluğa sahip, bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha düşük (eriyik hakkında).


isomorphic : a. Aynı şekli gösteren, eş şekilli, izomorf.


lying-in period : n. Doğum sona erdikten soraki ilk 10 günü kapsayan erken devre.


methacholine : n. Etki şekli asetilkoline benzeyen, ancak daha dayanıklı ve daha tesirli olan bir bileşim.


negativism : n. Akıl hastalıklarının her şeye karşı düşüncesizce ayak diremesi ve herşeyin aksini iddia etmesi, negativizm.


oculo- : pref. gözle ilgili.


pachyderma : n. See: Pachydermia.


pediform : a. Ayağa benzer, aşak şeklinde.


pelycalgia : n. Pelvis'te hissedilen ağrı, pelvis ağrısı.


phosphorus : n. biochem. P sembolü ile bilinen, atom no: 15 ve atom ağırlığı: 30.975 olan kimyasal element, fosfor.