Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

natremia nedir?

natremia : n. Kanda sodyum bulunması, natremi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennoid : a. Mukus gibi, mukus'a benzer.


chloropenia : n. kanda klorid miktarının ileri derecede azalması.


clavus : n. Bir cilt tüberkülü.


colpoptosis : n. Vaginanın düşmesi (sarkması), kolpoptoz.


coproporphyrin : n. biochem. Dışkı (feçes) ve idrarda bulunan bir porfirin.


croupy : a. Boğmacalı.


diaceturia : n. İdrarda diasetik asit (asetoasetik asit) bulunuşu.


elytroptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya sarkması, vagina prolapsusu.


epithelial : a. Epitel'e ait.


feverish, feverous : a. 1. Hararetli, ateşli, 2. Sıtmalı, sıtma getiren; 3. Ateş veren.


hemiatrophy : n. Yarım atrofi (vücudun tek tarafında olan).


lentiglobus : n. Göz merceğinin küresel çıkıntısı.


nymphomaniacal : a. 1. Nemfomani ile ilgili; 2. Neformani gösteren, nemfomani ile belirgin.


ophthalmodynamometry : n. Göz arterindeki kan basıncının, oftalmodinamometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmodinamometri.


ovariostomy : n. Yumurtalığın drenajla ameliyatı, ovaryostomi, ooforostomi.


pachyvaginalitis : n. Tunica vaginalis'in iltihabı ve kalınlaşması.


pestilent : a. Tehlikeli, öldürücü, salgın bulaşıcı.


pilo- : pref. Kıl, saç anlamına önek.


polyodontia : n. Diş adedinin normalden fazla olması, çok dişlilik, poliyodonsi.


prostatovesiculectomy : Prostat ve mein kabarcıklarının çıkarılması.