Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

natremia nedir?

natremia : n. Kanda sodyum bulunması, natremi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

density : n. Kesafet, yoğunluk, dansite.


dipsotherapy : n. Vücuda giren sıvı miktarının azaltılmasını hedef alan tedavi metodu (Bazı hastalıklarda uygulanır).


figure : n. Şekil.


gastroxynsis : n. Mide bezleri tarafından aşırı hidroklorik asit salgılanması.


utero-ovarian : a. Rahim ve yumurtalığa ait.


hemolysis : n. Kırmızı kürelerdeki hemoglobinin intoksikasyon veya bakteri toksinleri ile dışarı çıkması, hemoliz.


homeotranplantation : n. Aynı türden bir şahıstan diğerine yapılan doku nakli.


immunoserum : n. Antikor ihtiva eden serum, bağışık serum.


narcotherapy : n. Narkotik ilaç uygulanışını takiben bilinç uyuşukluğu meydana getirilen hastada ruhsal çatışmaya sebep olan faktörlerin öğrenilmesini takiben psikoanalist tarafından uygun telkinlner yapılması esasına dayanan psikoterapi yöntemi, narkoterapi.


olfactory : a. Koklamağa ait, koku almağa yarayan, olfactorius.


paradidymis : n. Sperma (meni) kordonuna ait olan ve epididim üstünde bulunan küçük bir cisim, paradidim.


paraplegic : a. 1. Parapleji ile ilgili; 2. Parapleji niteliğinde; 3. Parapleji gösteren, parapleji'li kimse.


phag- : pref. Yeme, yutarak içine alma anlamına önek.


pharyngology : n. Yutakbilim, farengoloji.


phonems : n. Bir kelimeyi oluşturan seslerin her biri, fonem.


piezometer : n. 1. See: Piesimeter; 2. See: Orbitonometer.


pneumonorrhaphy : n. Akciğer dikilmesi.


register : n. 1. Bir kurumda isimleri resmi deftere kaydetme,resmi kayıta geçirme; 2. Resmikayıt defteri, kütük; 3. Sesin genişliği.


scabiophobia : n. Marazi uyuz korkusu.


statutory : a. 1. Kanuna uygun, kanuni; 2. Yürürlükte olan, geçerli.