Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

natremia nedir?

natremia : n. Kanda sodyum bulunması, natremi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dement : n. Bunama gösteren kişi.


dispersion : n. 1. İntişar, dağılım, dağılma, çözgünlük; 2. Ayrışma; .Erime (ışın); 4. Koloid solüsyonu.


hyperchylia : n. Mide suyunun aşırı salgılanması.


iodinophil : a. 1. İyot boyası ile kolayca boyanan; 2. İyot boyası ile kolayca boyanan herhangi bir oluşum (hücre, doku v.s.).


luadable : a. Sıhhatli, zararlı olmayan.


loiasis : n. Batı Afrika, Nijerya ve Kamerun'da görülen özel bir filarisis şekli.


macrocyst : n. Büyük hacım gösteren kist, iri kist, makrokist.


masto- : pref. Meme, göğüs.


mastotomy : n. Memenin ameliyatla çıkarılması, mastotomi.


mesorrhaphy : n. Mezenter dikişi, mezonun dikilmesi.


microscope : n. Mikroskop.


morula : n. Embriyonun ilk gelişim safhalarından olup, blastomerler salkım şeklinde bir araya gelirler.


Naphazoline hydrochrolide : n. biochem. Damarları büzücü bir bileşim.


octigravide : n. Sekizinci defa gebe kalan kadın.


onychogenic : n. Tırnak yapan, onikojen.


osteoblast : n. Kemik hücresi (osteosit)'ni oluşturacak öncü hücre, genç kemik hücresi.


osteometry : n. Kemiklerin ölçülmesi, osteometri.


perioosteorrhaphy : n. Periyostun dikilmesi.


pilula : n. Küçük yuvarlak ilaç, hap.


pilus : n. (pl. pili). 1. Kıl, tüy, vücut yüzeyini örten kıl veya tüylerden her biri; 2. Bazı bakterilerin sahip olduğu, iplik şeklinde ince uzantılardan her biri.