Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

natremia nedir?

natremia : n. Kanda sodyum bulunması, natremi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsula : n. 1. İlaçların konulduğu mahfaza, kapsül; 2. Bazı organların çevresinde bulunan bağ dokusundan yapılmış zar.


dermatome : n. Gref olarak hazırlanmak üzere çeşitli kalınlıklarda deri plakaları kesebileln aygıt, dermatom.


deutoplasm : n. Döllenmiş ovum'da embriyo'nun gelişmesi için gerekli gıda maddelerinin, sarı granüller halinde içinde bulunduğu oluşum, yolk.


dissector : n. Teşrih yapan kimse, teşrihçi.


ethopropazine : n. Özellikle Parkinsonizmle ilgili rigiditede kullanılan antispazmodik bir ilaç.


extra : pref. Fazladan, dışında, ilaveten.


hemaphobia : n. Kan görmekten aşırı korkma, kan korkusu.


hesperanopia : n. Gece körlüğü. See: Night blindness.


hitch : n. Düğüm, bağ.


hyalophobia : n. marazi cam korkusu, camdan korkma hali, hiyalofobi.


hyle : n. Ana madde


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


inflammatory : a. 1. İltihapla ilgili, iltihaba bağlı; 2. İltihap gösteren, iltihaplı.


isocytosis : n. Kandaki alyuvarların eşit büyüklükte oluşu.


jigger : a. Özellikle tropik ülkelerde bulunan bir çeşit pire.


laryngoplegia : n. Gırtlak (larenks) felci, larengopleji.


metachromatic : a. 1. Aynı boya ile farklı renklerde boyanma bölgeleri gösteren; 2. Boya renginden değişik renkte boyanan.


oite : n. Dişi bakteri.


pedophobia : n. Çocukladan korkma, çocuklara karşı ürküntü besleme.


personology : n. Kişiliğin ve kişilik özelliklerinin incelenmesi.