Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

natremia nedir?

natremia : n. Kanda sodyum bulunması, natremi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cascara : n. Purgatif etkisi olan bir bitki kabuğu, akdiken kabuğu, kronik kabızlıklarda kuru ekstresi tablet halinde sıvı ekstresi ise eliksir şeklinde kullanılır.


citral : n. biochem. Limondan elde edilen yağlarda mevcut bir aldehid (C10H16O).


cornu : n. (pl. cornua) 1. Boynuz; 2. Boynuzsu çıkıntı.


estruation : n. 1. Kızışma hali, memeli hayvan dişisinin erkekte cinsel ilişkiye şiddetli eğilim göstermesi hali; 2. Mememil dişisindeki kızışma devresi.


exogamy : n. Farklı hücrelerden meydana gelen elemenlerin birleşmesinden meydana gelen döllenme.


hypacusia : n. İşitmede azalma, hipakuzi.


ischospermia : n. Meni salgılanmasının durması.


malarial : a. Sıtmalı.


menouria : n. Adet esnasında, uterus ile mesane arasındaki fistül sebebiyle idrarın kanlı gelişi.


methyl : n. biochem. Metil a) CH3 sembolü ile bilinen bir radikal, olan alkolünün esası. b) Birçok organik katışıkların idrokarbonik esası.


nongranular : a. Sitoplazmasında granül adı verilen tanecikler göstermeyen, granülsüz.


palamture : n. Parmaklarınbirbirine yapışık oluşu veya aralarında, birbirine bağlayıcı doku şeridi bulunuşu.


pigmentolysis : n. Boya (pigment) nın eriyip yokolması.


plasmasome : n. Lökosit taneciği.


protozoiasis : n. Vücudunda protozoer, cinsinden parazit bulunma.


racemose : a. Salkım gibi, salkımlar halinde yetişen.


reagin : n. Allerjik reaksiyonlarda görülen bir çeşit antiokr.


skein : n. Mitozun erken safhalarında görülen ipliksi şekil.


somatology : n. Somatoloji: 1. Canlı vücutları fizik bakımından incleme bilgisi, 2. Fizyoloji ve anatomi bilgisi.


sorbefacient : a. & n. . Gıdaların emilmesini arttıran (ilaç).