Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

natremia nedir?

natremia : n. Kanda sodyum bulunması, natremi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccinator : n. Üfürtücü kas, buc(s) inator.


cytogenesis : n. Hücre oluşumu, sitojenez.


decollement : n. Dekolman: Bir organın normal olarak, üzerine tutunmuş olduğu dokudan ayrılması (mesela Retina Dekolmanı).


didymitis : n. Testis iltihabı.


dysbasia : n. Yürümede güçlük, disbazı.


enterostomy : n. Barsağın fistülizasyonu, enterostomi.


eusol : n. Kalsiyum klorür ve asit borik'ten hazırlanan antiseptik bir çözelti.


extern : n. 1. Hastanede asistan doktor; 2. Hastane kadrosunda olup, hastanede yatıp kalkmayan doktor ziyaretçi hekim.


furunculosis : n. Çıbanlar nedeniyle meydana gelen durum.


gallon : n. biochem. dört litrelik bir İngiliz ölçüsü, galon.


globin : n. biochem. Heoglobinden çıkarılan bir protein.


hemarthrosis : n. Eklem boşluğuna kan dolması, hemartroz.


homogeny : Bünyece birbirine benzeyiş, tecanüs.


hyoglossus : n. Dilaltı, hiyoglas.


hyperthymism : n. timus bezinin aşırı çalışması, timüs bezindeki aşırı faaliyet sonucu meydana gelen patolojik durum.


lithiasis : n. Böbrek, safra kesesi v.s'De taş oluşumu, lityaz.


odontosteophyte : n. Diş tümörü.


oesophagostomum : n. Çeşitli türleri hayvan barsaklarında hastalığa sebep olan bir yuvarlak solucan cinsi.


oligomorphic : a. Büyümesi sırasında az şekil değişikliği gösteren (mikro-organizmalar hakkında söylenir).


osteopath : n. Osteopati uzmanı.