Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

native nedir?

native : a. Tabii yerinde, normaml yerinde bulunan, nativus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparasitism : n. Bk. hyperparasitism.


chyliferous : a. 1. Kiluslu; 2. Kilus taşıyan, kilifer, chylifer.


cinefluorography : n. Floroskop ekranı üzerine akseden görüntülerin, sinema şeridi gibi seri halinde fotoğraflarının alınması.


contrectation : n. Karşı cinsten bir kimseyi sevip okşama, cinsel sevişme.


darrows solution : n. Potasyum klorür, sodyum klorür ve sodyum laktat ihtiva eden bir çözelti.


dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


dyschroa : n. Sarılıkta olduğu gibi cilt renginin değişmesi.


dysplasia : n.Anormal doku meydana gelmesi, displazi.


endoaneurysmorrhaphy : n. Anevrizma tedavisinde uygulanan bir ameliyat şekli. Matas ameliyatı.


fusion : n. 1. Kaynaşma; 2. Birbirine temas eden iki organın birbirine yapışması; 3. İki gözle görülen ayrı ayrı hayallerin birbiri üzerine intibak ederek tek bir hayal gibi görülmesi, füsyon.


gastropexy : n. Mide düşmesini tedavi için midenin karın ön duvarına dikilmesi, gastropeksi.


intelligence : n. Doğuştanmevcut olan akıl yeteneği.


uveoscleritis : n. Üvea ve skleranın birlikte iltihabı.


inductothermy : n.Endüktoterm cihazı ile sun'i hararet meydana getirilmesi, endüktotermi.


laryngocentesis : n. Larenksin delinmesi, larengosentez.


leptomeningopathy : n. Beyin zarları hastalığı.


machonnement : n. Çenenin çiğneme hareketi.


mesentery : n. Mezenter(yum), mesarika, incebarsak askısı, mesenterium.


narcotine : n. biochem. Afyondan çıkarılan billüri alkaloid (C22H20N7) ateş düşürücü ve tonik olarak kullanılır ve uyuşturucu değildir.


neogenesis : n. Yeni oluşan, neojenez.