Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

native nedir?

native : a. Tabii yerinde, normaml yerinde bulunan, nativus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoclination : n. Arka dişlerden herhangi birinin dikine değil de yanağa doğru gelişme göstermesi.


chloridemia : n. Kanda klorid miktarının artışı, idrarla atılması gereken kloridlerin kanda birikim göstermesi.


effectiveness : n. Etkililik, müessiriyet.


emmission : n. Dışarı verme, çıkarma, ihraç inzal: Özellikle uykuda semen (belsuyu)'in akması, emisyon.


fissuration : n. Çatlaklık.


forage : n. Hipertrofi gösteren prostat bezinde elektrik akımı aracılığyla kanal oluşturma ameliyatı.


gonycampsis : n. diz kavsi.


homozygous : a. Kromozom aynı yerde benzer genler taşıyan.


hypercapnia : n. Kanda karbon diyoksit fazlalığı.


icterogenic : a. Sarılığa sebep olan, ikterojenik.


inoculator : n. Aşı yapmada kullanılan araç (şırınga v.s.).


intrapericardial : a. Perikart içi, perikart içinde.


laryngotomy : n. Gırtlak ameliyatı, larengotomi.


lyse : v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, parçalamak; 2.Erimek, çözülmek, parçalanmak.


meningorrhagia : n. Beyin zarı (meninks) kanaması.


misopedia : n. Çocuksevmeme, çocuklardan nefret, çocuk düşmanlığı, mizopedi.


myelomenia : n. Adet esnasında omurilikten kanamanın olması, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, miyelomeni


pharyngoscopy : n. Yutak muayenesi, farengoskopi.


schilder's disease : n. Zeka geriliği ile birlikte görülen kalıtsal dejeneratif bir hastalık.


spermatogonium : n. (pl. Spermatogonia). Testis tübülüslerinin cidarlarıda bulunan ilkel jerm hücreleri.