Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

native nedir?

native : a. Tabii yerinde, normaml yerinde bulunan, nativus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caelotherapy : n. Dini inanış ve telkinlerin tedavide kullanılması, bazı hastalıkları dini telkinle tedavi metodu.


cheromania : n. Aşırı neşe, seviçn ve haz gösterileriyle belirgin akıl hastalığı.


circumorbital : a. Orbita çevresinde, orbita'yı çevreleyen.


diaceturia : n. İdrarda diasetik asit (asetoasetik asit) bulunuşu.


dialysate : n. Dializ'e konu olan madde, dializ esnasında yarı geçirgen zardan süzülen madde.


ecology : n. Organların muhitleriyle karşılıklı münasebetlerinden bahseden biyoloji kısmı, ekoloji.


fibrinogen : n. biochem. Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein, fibrinojen.


geotropism : n. Yeredoğrulum.


glycocholate : n. biochem. Glikokolik asidin tuzu.


heart : n. Kalb, cor. cordis.


idant : n. Verasette bir faktör olarak kabul edilen kromozom.


liquefaction : Sıvılaştırma, sıvılaşma, sıvı haline koyma veya gelme


neuroglioma : n. İçinde sinir hücreleri bulunan gliyom.


nos(o)- : pref. Hastalık.


nucleohistone : n. biochem. Lenfosit nüvelerinden çıkarılan ve nüklein ve histondan ibaret olan bir nükleoprotein.


peroxide : n. biochem. Peroksid, oksijenli us.


pint : n. Yarım litrelik ölçü, bir galonun sekizde biri, pint.


predation : n. Birbirine karşı zararlı tesirelri olan fakat aynı zamanda birbirine muhtaç olan iki canlı türü arasındaki ilgi.


proctatresia : n. Anu sveya rektumun kapalı olması.


pseudocartilaginous : a. Kıkırdaksı, kıkırdak şeklinde.