Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

natimortality nedir?

natimortality : n. Ölü doumların tüm doğumlara oranı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

exophtalmic : a. Ekzoftalmiye ait.


glioblastoma multiforme : n. İleri derecede habaset gösteren bir beyin tümörü.


glutethimide : n. Orta etki süresine sahip olan hipnotik.


goniometer : n. Açıları ölçme aleit, gonyometre.


lacrimase : n. Gözyaşı salgısından elde edilen bir enzim.


physiognomist : n. Fizyonomi mütehassısı, fizyonom.


teratoid : a. Ucube şeklinde.


vaccines : n. pl. Ölü veya gücü azaltılmış bakteri hücrelerini ihtiva eden suspansiyon veya hülasalar.


homotype : n. Şekil ve görevleri aynı olan iki simetrik organdan her biri (el gibi) veya şekil ve görev bakımından birbirine benzeyen iki parçadan her biri (humerus ve femur gibi), homotip.


hypocalcia : n. Kalsiyum noksanlığı, kalsiyumsuzluk.


keratometry : n. Korneayı ölçme ameliyesi (bilgisi), keratometri.


myelinoma : n. Miyelin tümörü.


orris : n. İris florentina kökü olup, dış macunu, ilaç veya lavanta imalinde kullanılır.


orthodiagram : n. Ortodiagrafi yoluyla elde edilen film.


ovification : n. Yumurtalıkta olgun ovum'un oluşması.


pesticide : n. Zararlı böcekleri öldürücü kimyasal madde (ilaç).


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.


plumbism : n. Kurşun zehirlenmesi.


postpneumonic : a. Pnömoin sonu, pnömoni sonrası.


retinal : a. Retinaya ait.