Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

natimortality nedir?

natimortality : n. Ölü doumların tüm doğumlara oranı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colocynthin : n. biochem. Kolosint'den çıkarılan kuvvetli müshil cevher.


Crowning : 1. dişi kaplama, diş üzerine metal (altın, gümüş v.s.)'den ince tabaka geçirme, dişe kron takma; 2. Doğum seyrinde fetüs başı saçlı derisinin gerilen vulva'dan göründüğü ve ağrılar arası devrede de geri çekilmediği devre, taçlanma devri.


dimple : n. 1. Küçük çukur, deri üzerindeki ufak çukurluk (Yanak, çene v.s. derisi üzerinde); 2. Küçük çukur veya çukurluklar oluşturmak, çukurluğa sebep olmak.


tiploidy : n. Hücrenin yarısı anneden yarısı babadan gelmek üzere, türe has kromozom sayısı göstermesi hali (insan vüctu hücrelerinde 23'ü anneden 23'ü babadan gelmek üzere 46 kromozom bulunur).


emergent : a. 1. Bir boşluk veya diğer bir kısımdan dışarıya çıkan; 2. Ansızın meydana gelen, ani olan.


encephalomyelopathy : n. Beyin ve omurilikle ilgili hastalıklar.


femorotibial : a. Femur ve tibyaya ait.


phylogenetic : a. Tür'ün evrimi ile ilgili, filogenez'le ilgili.


tenoreceptor : n. Kiriş içinde bulunan bir sinir reseptörü.


hematopexis : n. See: Hematopexia.


heterochronic : a. Normal zamanı dışında oluşan, değişik zamanlarda oluşan.


histaminemia : n. Kanda histamin bulunması, histaminemi.


homozygote : a. Homozigotluk arzeden, homozigot.


leucocyte : n. Akyuvar, lökosit, kandaki beyaz kürecik.


odontiatria : n. Dişçilik, diş hekimliği (See: Dentistry).


palladium : n. biochem. Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.7 olan kimyasal element.


pathopsychology : n. Hastalık psikolojisi.


renovirus : n. "Respiratory enteric orphan virus" kelimelerinin kısaltılmış şekli.


rhacoma : n. 1. Deriyi sıyırma, sıyrılma, sıyrık; 2. Sarkık skrotum testis torbasının sarkık duruşu.


sarcolysis : n. Yumuşak dokuların ayrılıp dağılmaları, sarkoliz.