Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

natimortality nedir?

natimortality : n. Ölü doumların tüm doğumlara oranı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleic : a. Safraya ait.


cohesion : n. 1. Yapışma, ayrı olması gereken iki şeyin birbirine yapışması; 2. Bir maddeyi oluşturan moleküller arasındaki çekim kuvveti (Moleküllerin birbirine tutunmasını sağlar).


crystallin : n. biochem. Göz merceğinden elde edilen bir globülin.


eponychium : n. 1. Embriyo'da tırnak yataklarını örten, bilahare tırnakların geliştiği boynuzumsu tabaka; 2. Tırnak kenarlarını saran epidermis.


explode : v. 1. Patlatmak, infilak ettirmek, 2. Patlamak, infilak etmek.


extracranial : a. Kafatası (cranium) dışında.


exitus : n. 1. Dışarı çıkılacak yer; 2. Ölüm.


gliosis : n. Nevrogli dokusunun aşırı gelişimi; gliyoz.


subencephalon : n. Varol köprüsü, soğanilik, bacaklar ve corpora quadrigemina


indiguria : n. İdrarda indigo bulunuşu.


microblepharism : n. Göz kapaklarının anormal küçüklüğü.


mole : n. Et beni, ben, nevus.


nephropathy : n. Böbrek hastalığı, nefropati.


neurofibroma : n. Sinirlere ait bağ dokusundan kaynağını alan bir tümör.


omnivorous : a. 1. Her şeyi yiyen; 2. Hem et hem ot yiyen (hayvan).


ophthalmoscopy : n. Göz muayenesi, oftalmoskopi, retinoskopi.


oxypurine : n.biochem.Oksijenli pürin.


pyrexial : a. Hummalı, ateşli.


schizothorax : n. Ön göğüs duvarının doğuştan yarık oluşu.


scrofula : n. Sıraca.