Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

natimortality nedir?

natimortality : n. Ölü doumların tüm doğumlara oranı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacogeusia : n. Hoşa gitmeyen tat, tiksinti yaratan tat.


cytometer : n. Hücrelerin, özellikle kan hücrelerinin sayılmasında kullanılan alet, sitometre.


diprosopus : n. Çift yüze sahip hilkat garibesi (Gövde kol ve bacaklar tek fetüs halinde gelişmiştir).


dominance : n. Hakimiyet, üstünlük, bir şeyin beraber bulunduğu diğer bir şeye veya şeylere oranla daha etkili ve hakim oluşu.


eponychium : n. 1. Embriyo'da tırnak yataklarını örten, bilahare tırnakların geliştiği boynuzumsu tabaka; 2. Tırnak kenarlarını saran epidermis.


expire : v. 1. Soluk vermek, nefes vermek; 2. Ölmek son nefesini vermek.


galeropsia : n. Galeropia.


hydatidiform : a. Hidatide benzer.


imide : n. biochem. İki hidrojen atomu bir asit grupla yer değiştirebilen monobazik asit amonyak.


incest : n. Akraba (hısım) lar arasında cinsi münasebet, akraba ile zina.


jurisprudence : n. Hukuk bilimi.


medicochirurgial : a. Hem tıbba, hem de cerrahiye ait olan, her iki dalı da ilgilendiren.


micrometer : n. En küçük ölçüde mesafeleri ölçmek için mikroskopla kullanılan alet, mikrometre.


osmodysphoria : n. Belirli kokulardan nefret etme.


oubain : n. Strophanthus gratus tohumlarından elde edilen, kalb üzerine uyarıcı etkiye sahip bir glikozid (Kalb yetmezliğinde kullanılır).


petrifaction : n. Taş sertliği kazanma, taşlaşma.


pneumohydropericaridum : n. Perikard boşluğunda gaz ve sıvı toplanması.


sanguivorous : a. Kan içen, kan içerek yaşayan.


scurf : n. Baş kepeği, konak, kabuk.


sero-immunity : n. Antiserumdan ileri gelen bağışıklık.