Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nates nedir?

nates : n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi (See: Buttocks); 2. Corpora quadregemina'nın ön çifti.

nates corpora bigemina optica : Görme ikiz cisimleri (yanyana iki ilye kabartısına benzediğinden).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephalia : n. See: Brachycephaly.


centiliter : n. Litre'nin yüzde biri, santilitre.


flavism : n. Saçın sarılığı.n. Sarılık (deri v.s.).


vaccinophobia : n. Marazi aşı korkusu.


inflatable : a. Hava veya sıvı ile şişebilen, bu şekilde şişirilebilen.


labial : a. Dudağa ait, labialis.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


mercurialize : v. Cıva ile tedavi etmek.


muscarine : n. "Amanita muscaria" adlı mantardan elde edilen asetilkolin etkisine benzer etkilere sahip zehirli bir madde, muskarin.


nodal : a. 1. Yumru ile ilgili, düğümle ilgili; 2. Düğümsü.


ovariotherapy : n. See: Ovotherapy.


ovariotomy : n. Yumurtalık veya yumurtalık tümörü çıkartılması, ovaryotomi.


phalangeal : a. Falanksa ait.


phytase : n. biochem. Karaciğer ve kandan çıkarılan ve fitini parçalayan bir enzim, fitaz.


posttyphoid : a. Tifo sonu, tifo sonrası.


pot : n. Kalp.


release : n. Salınma, açığa çıkam, serbest kalma.


sialoadenectomy : n. Salya bezinin kesilerek çıkarılması.


sterilize : v. 1.Sterilize etmek, mikroplarını kırmak; 2. Kısırlaştırmak; 3. Döl vermeyen.


swallow : v. & n. 1. Yutmak; 2. Yudum, yutma.