Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

nates nedir?

nates : n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi (See: Buttocks); 2. Corpora quadregemina'nın ön çifti.

nates corpora bigemina optica : Görme ikiz cisimleri (yanyana iki ilye kabartısına benzediğinden).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipedal : a. 1. Her iki ayakla ilgili; 2. İki ayaklı; 3. İki ayak yardımıyla yapılan.


blastula : n. Morula'yı oluşturan hücre kümesinin artması ve ortada boşluk farklılaşmak üzere yeni bir diziliş göstermesiyle belirgin gelişim devresindeki gebelik ürünü.


blepharon : n. Göz kapağı.


blepharoplasty : n. Göz kapağı üzerinde herhangi bir şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla yapılan estetik ameliyat.


cramp : n. Kas veya kas grubunun aniden istem dışı ağrılı kasılması, kramp.


cranial : a. Kafatasına ait, kafa tarafı, cranialis.


deciduous : a. Süreksiz, düşürücü.


dextrophobia : n. Vücudun sağ tarafında yer alan organ ve oluşumlardan aşırı tiksinme.


ecology : n. Organların muhitleriyle karşılıklı münasebetlerinden bahseden biyoloji kısmı, ekoloji.


embologenic : a. Emboli meydana getirme özelliği olan, emboli yapabilen.


entropion : n. Göz kapaklarının içe kıvrılması, çipil gözlülük.


febris : n. See: Fever.


gemmule : n. 1. Ana hücreden gelişen, ilerde ayrılarak yeni bir canlıyı oluşturacak tomurcuklardan her biri, tomurcuk, gemül; 2. Sinir hücresi dendriti üzerinde ince lif eşklindeki uzantılardan her biri.


indifferent : a. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeyen, yansız, tarafsız; 2. Hissiz, duygusuz, kayıtsız.


intra-appendicular : a. Apendiks içi, apendiks içinde.


intrapulmonary : a.Akciğeriçi.


ischial : n. See: ischiatic.


kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.


misogamist : n. Evlenmeden nefret eden kimse, mizogram.


monochorea : n. Tek taraflı kore.