Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

natality nedir?

natality : a. Bir yıl içinde bin kişiye düşen canlı doğum sayısı, doğum oranı, natalite.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bornholm disease : n. Coxsackie B grubunun etken olduğu viral bir hastalık.


cat scratch disease : n. Kedi tırmığı hastalığı, tipik birtularemi türü.


defecate : v. Defihacet etmek, boşalmak (barsaklar)


dendron : n. Sinir hücresinin dallanma gösteren protoplazmki uzantısı, dendrit.


granulosis : n. Granül oluşumu, granüloz.


hard : a. Şiddetli, ağır.


hemiepilepsy : n. Yarım epilepsi (vücudun tek tarafında olan).


hoof-bound : a. & a. Tırnağı sıkışmış, sakat tırnaklı.


hydroxide : n. biochem. Bir maden veya radikalin hidrojen ve oksijen ile oluşturduğu bileşim, hidroksit.


hyperparathyroidism : n. Paratiroid bezlerini aşırı faaliyeti.


megalomania : n. Azamet hastalığı, büyüklük kuruntusu, büyüklük kompleksi, meaglomani


normochromasia : n. Hücre veya dokuda normal boyama reaksiyonu, normokromazi.


pahgophobia : n. Yemekten tiksinme, yemeğe karşıürküntü gösterme.


planoconcave : a. bir yüzü düz, diğer yüzü içbükey (concave) olan.


plethysmograph : n. Bir vücut kısmının hacmini ve dolayısıyle kan muhtevasını ölçen alet, pletizmograf.


pseud(o) : pref. Yalancı, yanlış psödo.


redislocation : n. Bir organ veya parçanın normal durumuna getirilişini takiben yeniden yerinden kayma veya çıkma göstermesi, redislokasyon.


sarcode : n. See: Protoplasm.


subcostalis : n. (pl. Subcostales). Kaburgaaltı kası.


subplacenta : n. Decidua parietalis.