Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

natality nedir?

natality : a. Bir yıl içinde bin kişiye düşen canlı doğum sayısı, doğum oranı, natalite.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataract : n. Göz perdesi, lensin saydamlığının kaybolması, katarakt.


conversion : n. 1. Dönüşme, değişme, çevrilme, bir maddenin başka bir madde haline dönüşmesi; 2. doğumu kolaylaştırmak amacıyla yan geliş gösteren fetüs'ü baş veya makat pozisyonuna getirme, dolayısıyla fetüs'ün pozisyonunu değiştirme.


crymotherapy : n. Tedavi amacıyal soğuk uygulanması, soğuk tedavisi.


cystolutein : n. biochem. Yumurtalık kistlerinden çıkarılan sarı pigment.


gallstone : n. Sarfa taşı.


global : n. Küre şeklinde, küresel.


laryngoparalysis : n. Larinks felci.


lochiometra : n. Loşi birikmesi ile uterusun şişmesi.


metreurynter : n. Servikal kanalı genişletme amacıyla kullanılan su veya hava ile şişirilen torba.


monitor : n. 1. Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak; 2. Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör.


natrium : n. biochem. See. Sodium.


neutralization : n. 1. Bir eriyiğin asit veya alkali (kalevi) niteliğini ortadan kaldırma, nötür yapma, nötralizasyon; 2. Herhangi bir şeyin tesirini ortadan kaldırma, tesirsiz hale getirme.


obex : n. Obeks.


percuss : v. muayene maksadiyle parmak veya aletle hafiğf hafif vurmak.


perinephric : a. Böbreği saran, perinefrik.


phalangosis : n. Kirpiklerin içe doğru kıvrılarak göze batması hali.


phalanx : n. (pl. phalanges). Parmak kemiği, dizi kemiği, falanks.


pituitectomy : n. Hipofiz bezinin ameliyatla çıkarılması.


polycythemia : n. Deveran eden kanda eritrosit çoğalması, polisitemi.


porokeratosis : n. Üstü boynuzsu doku ile örtülü keratoz.