Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

natal nedir?

natal : a. 1. Doğuşa ait, 2. İlye (kabaete)'ye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crenation : n. Çentikleşme, çevresinde çentikler gösterme, özellikle hemoliz sonucu büzüşen eritrosit kenarlarının, yuvarlaklığını kaybederek yıldız şekli alması.


ferricyanide : n. biochem. Üç değerli (FeCN6) radikaline sahi olan kimyasal bileşim.


physalis : n. (pl. physalides). Dev kanser hücresi.


habenular : a. Habenulaya ait.


hypobaric : a. 1. Çevreye oranla basıncı daha düşük, normal atmosfer basıncından daha düşük basınca sahip (gaz hakkında); 2. içine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha düşük yoğunluğa sahip, bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha düşük (eriyik hakkında).


iodinophilous : a. İyot boyası ile kolayca boyanabilen.


ketogenesis : n. keton cisimciklerinin oluşması, ketogenez.


malacia : n. Bir dokunun patolojik olarak yumuşaması, malasi.


maltodextrin : n. biochem. Maltoza çevrilebilen bir dekstrin.


map : n. Grafik, şema, harita.


maxilla : n. (pl. maxillae). Üstçene (kemiği), maksilla.


neurokeratin : n. Sinir sistemi destek doku hücrelerinde ve sinir kılıflarında bulunan bir cins keratin ,nörokeratin,


ophthalmodynamometry : n. Göz arterindeki kan basıncının, oftalmodinamometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmodinamometri.


perodactylia : n. Parmakların doğuştan yetersiz gelişme veya şekil bozukluğu göstermesi hali.


polyphasic : a. Çok safhalı.


ponos : n. Çocuk kala-azarı.


salpingian : a. Fallop (dölyatağı) borusuna ait.


scapulothoracic : a. Kürekkemiği ile göğüse ait.


spissated : a. Koyulaşmış koyu (kesif) hale gelmiş veya getirilmiş.


thiamine : n. Çeşitli bitkisel ve hayvansal gıdalarda bulunan, eksikliğide beriberi adı verilen hastalık tablosunun oluştuğu bir bileşik, vitamin B1, tiamin.