Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

natal nedir?

natal : a. 1. Doğuşa ait, 2. İlye (kabaete)'ye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadmium : n. biochem. Cd sembolü ile bilinen atom no:48 ve atom ağırlığı 112.41 olan madeni element, yumuşak ve beyaz bir maden, kadmiyum.


chromometer : n. Sıvının gösterdiği rengi ve bu rengin koyuluk derecesini ölçen araç, kromometre.


ectomorph : n. Ektomorfi gösteren kişi.


encephalometer : n. Kafatasını ölçme aleti, ensafalometre.


esohagectasis : n. Yemek borusunun genişlemesi.


euthanasia : n. 1. Acı çekmeksizin ölüm, ağrısız ölüm; 2. Hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.


hepatolytic : a. 1. Karaciğerhücrelerinin tahribi ile ilgili; 2. Karaciğer hücrelerini tahrip edici.


subencephalon : n. Varol köprüsü, soğanilik, bacaklar ve corpora quadrigemina


hapalonychia : n. Tırnakların anormal yumuşaması.


idiosyncratic(al) : a. Yaradılışa ait.


melasicterus : n. Derinin koyu esmer renk aldığı kronik hepatik ikter, melasikterus.


metatarsectomy : n. Metatars kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


monoblastoma : n. Monoblast tümörü.


pachycholia : n. Safranın anormal şekilde koyu kıvam gösterişi.


pachyperiostitis : n. Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.


parasympatholytic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini yok eden.


phlyctenule : n. 1. Çok küçük kabarcık; 2. Korena veya konjonktiv düğümcüğünün ülserli hali.


phrenetic : a. 1. Zihni bozuklukla ilgili; 2. Zihni bozukluk gösteren, deli.


polydactylia : n. El ve ayak parmakları adedinin normalden fazla olması, polidaktili.


pubis : n. (pl. Pubes) 1. Dış üreme organları bölgesi, çatı, leğen çatısı; 2. Çatı (kasık) kemiği, os pubis.