Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

natal nedir?

natal : a. 1. Doğuşa ait, 2. İlye (kabaete)'ye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breck feeder : n. Prematüre ve zayıf bebeklerin beslenmesinde bir çeşit biberon.


certifiable : 1. Gerekli yerlere bildirilmesi zorunlu (enfeksiyöz hastalık vs); 2. Kanun gereği akıl hastanesine yatması zorunlu (hasta).


collar-bone : n. Clavicula, köprücük kemiği.


erythrocytorrhexis : n. Eritrositlerin parçalanması, eritrositlerin küçük parçacıklara ayrılarak dağılması.


fatal : a. Ölüme götüren, ölümle sonuçlanan, öldürücü (hastalık v.s)


gasterhysterotomy : n. Karın duvarı aracılığıyla uterusu açma, fetüsü bu yolla doğurtmak için uygulanan ameliyat, sezaryen.


hypoprothrombinemia : n. Kanda protrombin noksanlığının mecut olması.


ideoplastia : n. Hipnotize edilen hastada meydana gelen hipnotist'in telkinlerine müsait sakin durum.


ileocolic : a. İleum ve kalın barsağa ait, ilyokolik.


metallurgy : n. Maden tasfiyeciliği bilgisi.


methotriimeprarazine : n. Felçli uzuvlarda duyulan ağrıların giderilmesinde kullanılan bir madde.


nephropexy : n. Yerinden ayrılmış böbreğin normal yerine tesbiti, nefropeksi.


neurosyphilis : n. Merkezi sinir sisteminde ağır tahribatla belirgin frengi, nörosifiliz.


perichord : n. Embriyo'da omur taslaklarını oluşturacak hücrelerin oluşturduğu kordon (notochord)'u zar şeklinde saran tabaka, notochord kılıfı.


pornographomania : n. Müstehçen yazı, resim v.b. şeylere aşırı düşkünlük, bu nitelkite şeyelri toplayıp biriktirme eğilimi, pornografomani.


proteopeptic : a. Proteini hazmeden.


refrangibility : n. Işığın kırılma yeteneği.


scanner : n. Radyoaktif izotop'un incelenen organ veya dokudaki dağılımını belirlemekte kullanılan araç.


stage : n. 1. Mikroskopta muayene edilecek cismin konulduğu yer; 2. Devre (hasatlık, v.s.), safha, muayene, müddet.


sun stroke : Güneş çarpması.