Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

nasus nedir?

nasus : n. (pl. Nasi). Burun (Dışardan görülen kısım).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.


complex : n. 1. Basit olmayan karışık, muğlak; 2. Çeşitli unsurların birleşmesinden oluşan madde ,bileşik; 3. Bilinçaltında daimi baskı altında tutulan fakat kişinin davranışlarını büyük ölçüde etkileyen fikir veya duygu, kompleks; 4. Elektrokardiyogram'da kalp faaliyetindeki belli bir olayı gösteren dalga kısmı, dalga kompleksi.


consultant : n. Müşavir hekim (doktor), konsültan.


heptose : n. biochem. Molekülünde 7 karbon atom ihtiva eden bir şeker maddesi.


hyperkeratosis : n. derinin kornea tabakasının aşırı derecede büyümesi, hiperkeratoz.n. Epidermis'te kalınlaşmaya uzanmak üzere aşırı keratin oluşması.


immunodefiency : n. Kişide, herhangi bir sebeple yeterli bağışıklık oluşamaması hali, bağışıklık yetersizliği.


keratometer : n. Kornea kavislerini ölçmekte kullanılan alet ,keratometre.


lepraphobia : n. Lepra'dan aşırı korma, cüzzamlılarla temastan ve cüzam almaktan aşırı ürkme.


micropus : n. Ayakları çok küçük kişi.


morcellation : n. İri bir tümör ve oluşumun parçalara ayrılarak çıkarılması.


mythophobia : n. Yalan söylemekten duyulan marazi korku, mitofobi.


oculus : n. (pl. oculi). Göz.


onychohelcisis : n. Tırnakların ülserli hali.


oophoroma : n. Habis yumurtalık tümörü.


otoganglion : n. Kulak ganglioynu, Arnold düğümü.


per : pref. Vasıtası (yolu) ile.


plasticity : n. İstenilen şekle konulabilme, yoğrulabilme.


pleuroclysis : n. Plevra boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


pneumococcemia : n. Kanda nömokok bulunması, pnömokoksemi.


polyhydruria : n. İdrarın anormal sulu olması, polidrüri.