Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nasosinusitis nedir?

nasosinusitis : n. Burun ek sinüslerinin iltihabı, nazosinüzit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermolipoma : n. Epitelyal dokulardan fakir, yağ dokusundan zengin bir cins dermoid tümör (Özellikle orbita'da görülür).


esophagitis : n. Özofagus iltihabı, özofajit.


fluoride : n. Fluorine'nin bir elementi veya bir kök ile bileşimi, hidrofulorik asidin bir tuzu.


gastrosis : n. Mide hastalığı.


hematospectroscopy : n. Kanın spektroskopla muayenesi.


incus : n. Örs (kemik).


insulator : n.Elektrik veya ısıyı iletmeyen madde,izolatör.


kation : n. See: Cation.


lienocele : n. Dalak fıtığı, liyenosel.


lunar : a. Ay şeklinde, aysel.


men : pref. Her ay tekrarlayan uterus kanaması (adet) anlamına önek.


micro- : pref. Küçük, ufak.


molluscum : n. Yumuşak deri tümörü, moluskom.


morphine, morphia : n. biochem. Afyon hülasası, afyonun ana ve en faal alkaloidi, morfin (C17H19N2+H2O), morphina, morphinum.


oxidate : v. biochem. See: oxidize.


phacometachoresis : n. Göz merceğnin yer değiştirmesi.


photo-ophthalmia : n. Kuvvetli ışık etkisiyle meydana gelen göz iltihabı, özellikle yoğun ışığın sebep olduğu konjunktiva iltihabı.


polymyxin : n. biochem. Bacillus polymyxa'dan elde edilen antibiyotik bir madde, polimiksin.


pseudo-parkinsonism : n. Postensefalitik kaynaklı olmayan paralysis agitans semtom ve belirtileri.


pyrophobia : n. Marazi ateş korkusu, pirofobi.