Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

nasosinusitis nedir?

nasosinusitis : n. Burun ek sinüslerinin iltihabı, nazosinüzit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bubonocele : n. Kasık fıtığı.


cephalomeningitis : n. Beyin zarlarının iltihabı.


cerebripedal : a. Beyine yaklaşan, beyin yönünde hareket eden.


clitoridotomy : n. Klitorisi kesme ameliyesi.


collutory : n. Ağzı yıkama, gargara.


dysmenorreha : n.Adet (aybaşı) güçlüğü, dismenor (ağrılı olur).


electrodiagnosis : n. Elektrikle teşhis, sinir ve kasların elektrik akımına karşı verdikleri reaksiyon.


eminence : n. Çıkıntı, tümsek, eminentia: Büyük toparlak çıkıntı.


extramastoiditis : n. mastoid çıkıntısına bitişik dokuların iltihabı.


frenzy : n. Delicesine taşkınlık, çılgınlığa yaklaşan aşırı heyecan ve coşku hali.


tertiary : a. Üçüncü (gelen).


graphology : n. Ruhi özellikleri tesbit amacıyla el yazısının incelenmesi, el yazısını inceleyen bilim dalı, grafoloji.


hodgkin's disease : n. Lymphadenoma, retikülo-endoteliyal sistemin ilerleyici karakter taşıyan hastalığı.


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


karyolysis : n. Hücre nüvesinin şişmesi ve kromatinin gittikçe eriyerek yok olması ile belirli bir nekrobiyoz şekli, karyoliz.


karyospherical : a. Küresel nüvesi olan.


mesocolon : n. Kolon mezosu.


myxedema : n. Tiroid bezi salgısındaki yetersizliğe abğlı olarak gelişen metabolizma hızında düşüş, kuruluk gösteren deri altında yaygın ödemler, saçlarda dökülme, zihni işlevler ve konuşmada ağırlaşma ile belirgin hastalık, miksödem.


neutron : n. Atomu nyüksüz bir parçası, nötron.


phosphorous : a. biochem. 1. Fosfor'la ilgili; 2. Fosfor ihtiva eden, fosforlu; . Fosfor niteliğinde, fosfor'a benzeyen.