Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

nasoseptitis nedir?

nasoseptitis : n. Burun bölmesi iltihabı, nazoseptit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorator : n. Kalb seslerine ait gözle görülebilen kayıtların elde edilmesinde kullanılan aygıt.


carpophalangeal : a. El bileği ve parmak kemikleriyle ilgili, hem el bileği hem parmak kemiklerini ilgilendiren.


cellular : a. & 1. Hücrevi; 2. Hücreli.


colpoxerosis : n. Vagina kuruluşu, vagina mukozasının normal nemliliğini kaybederek kuruluk göstermesi.


culdocentesis : n. Vagina arka cidarından girilerek yapılan Douglas ponksiyonu.


dipsosis : n. See: Dipsomania.


ferment : n. Organların hücreleri içinde veya bunların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere tesir eden katalizörler, ferment.


frottage : n.1. Masajda oğma hareketi, oğma, masaj yapma; 2. Bir şeye devamlısürtünmekle cinsel haz duyma, özellikle, kalabalıktan istifade ederek kadına sürtünme ile cinsel hazza erişme, kertme (Bir cins cinsel sapıklık).


gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.


hydrophilic : a. Suyu emebilen su emici, nem alıcı.


iridokinesis : n. İrisin daralması ve genişlemesi, iridokinez.


leukemia : n. Lökositlerin devamlı şekilde çoğalması ve patolojik yapı göstermesi, lösemi (lemfoid veya miyeloid tipte olur).


madarosis : n. Kirpik veyakaş dökülmesi, kaşsızlık, kirpiksizlik.


mold : n. 1. iplikçik halinde yapı gösteren herhangi bir mantar, fungus; 2. Mantarın herhangi bir yüzey üzerinde meydana getirdiği küf tabakası; 3. Kalıba girmek, biçim almak; 4. Kalıp, herhagni bir oluşumun balmumu veya alçı yardımıyla çıkarılan şekli.


monorchism : n. Tek testisi olma hali, tek hayalılık, monorkizm.


mylohyoid : a. Azı dişlere ve lami kemiğe ait.


obduction : n. See: autopsy.


photodynesis : n. Işık tesiri altında hücre elementlerinin yer değiştiremsi.


pseudohypertrophic : a. 1. Psödohipertrofi ile ilgili, 2. Psödohipertrofi gösteren, psödohipertrofi ile belirgin.


rump : n. Kabaet, kıç, ilye,