Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

nasoseptal nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

nasoseptal : a. İki burun boşluğunu ayıran bölme ile ilgili, burun septumu'na ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpophalangeal : a. El bileği ve parmak kemikleriyle ilgili, hem el bileği hem parmak kemiklerini ilgilendiren.


cell : n. Hücre, göze, göz kapalı boşluk, odacık, cellula.


chorioadenoma : n. Koryon hücrelerinden gelişen iyi huylu tümör, karyon adenomu, karyoadenom.


concentrate : v. biochem. Teksif etmek, koyulaştırmak.


genual : a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.


helicoid : a. See: Spiral.


hematoma : n. Damarlardan çıkan kanın yaralanmamış deri altında toplanması, hematom.


intervention : n. 1. Araya girme, karışma, müdahale; 2. Herhangi bir ruhsalbozukluğu normale döndürme amacıyla psikoanalist'in telkin v.b. yollarla duruma müdahalesi.


labioplasty : n. Duda üzerinde yapılan estetik ameliyat.


monotonous : a. 1. Değişiklik göstermeyen, yeknesak, monoton; 2. Aynı tonda devam eden, alçalma ve yükselme göstermeyen (ses hakkında).


myometritis : n. Uterus kası iltihabı, miyometrit.


narcose : n. 1. Narkoz: Az uyuşturucu; 2. Uyuşuk.


orthochorea : n. Kişinin sadece ayakta iken koreik hareketler göstermesi ile belirgin kore şekli, ortokore.


osphyarthrosis : n. Kalça eklemi iltihabı.


palpitation : n. Kalb çarpıntısı, palpitasyon.


panniculitis : n. Yağ kıtığı tabakası iltihabı, panikülit.


pohnic : a. Sese ait.


photonephelometer : n. Bir eriyiğin bulanıklık derecesini ölçme aleti.


pollex : n. (pl. Pollicis). El başparmağı.


pyrology : n. Ateş veya hararet ilmi piroloji.