Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nasoseptal nedir?

nasoseptal : a. İki burun boşluğunu ayıran bölme ile ilgili, burun septumu'na ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

branny : a. Kepek gibi, kepekli.


chondroxiphoid : a. 1. Ensiform kıkırdak (processus xiphoideus)'la ilgili; 2. Kaburgaların kıkırdak uçları ve ensiform kıkırdak'la ilgili.


defective : Sakat, natamam, noksan, kusurlu, hatalı eksik, defektif.


endodiascopy : n. Herhangi bir vücut boşluğu içine yerleştirilen röntgen tüpü (endodiyaskop) aracılığıyla yapılan röntgen muayenesi, endodiyaskopi.


fistuloenterostomy : n. Ameliyatla eski safra kanalını kapatarak barsağa açılan yeni bir safra yolu oluşturma.


gastralgokenosis : n. Midenin boş oluşu nedeniyle oluşan ağrı, açlık ağrısı.


goniocraniometry : n. Kafatası açılarının ölçülmesi.


tenotomy : n. Kiriş ameimyatı, tenotomi.


gravitational : a. Yerçekimi etkisi altında kalan yerçekimine bağlı olarak meydana gelen.


hematocelia : n. Periton boşluğunda kan toplanması, hematoseli.


hirsute : a. 1. Kıllı; 2. Pösteki gibi kaba tüylü.


histodiagnosis : n. Dokuların mikroskopik muayenesi ile yapılan teşhis.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


malleo-incudal : n. Malleus ile inkusa ait.


mycotoxin : n. Mantar tarafından salgılanan toksik madde, mikotoksin.


nephrogen : n. Kaynağını böbrekten alan, nefrojen.


odontocia : n. Diş yumuşaması, odontosi.


orectic : a. 1. Arzu veya iştaha ait; 2. İştah verici.


psychoneurotic : a. 1. Psikonevroz'la ilgili; 2. Psikonevroz gösteren kişi, psikonevrozlu.


ricketsiosis : n. Rickettsia cinsi mikro-organizmaların sebep olduğu enfeksiyon, riketsia enfeksiyonu.