Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

nasoseptal nedir?

nasoseptal : a. İki burun boşluğunu ayıran bölme ile ilgili, burun septumu'na ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbo-urethral : a. Üretra soğanına ait.


colporrhexis : n. Vaginanın yırtılması, vajen yırtığı.


costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


cystosclerosis : n. Sertleşme gösteren kist, bağ dokusu artımı sebebiyle sertleşmiş kist.


gastroparalysis : n. Mide felci.


glottis : n. (pl. glottides). Nefes borusunun ağzı, gırtlak dili, glottis, glottidis.


guilt : n. Suçluluk duygusu.


gyrate : v. & a. 1. Dönmek, bir eksen etrafında daire şekilnde devretmek; 2. Halka veya helezon şeklinde bükülmüş.


homogenous : a. Aynı cinsten olan mütecanis, homojen.


hypopinealism : n. Kozalaksı bezin faaliyet azalması.


kyphotic : a. 1. Kifoz'la ilgili; 2. Kifoz gösteren, 3. Kifoz'lu kişi.


maschaladenitis : n. Koltuk altı bezlerinin iltihabı.


meibomian glands : n. Göz kapaklarının iç yüzeylerinde yer alan yağ guddeleri.


mucosanguineous : a. Sümük ve kandan oluşan.


multiterminal : a. Çok elektrodlu.


orchilytic : a. Testis dokularını yok eden.


palatal : a. Damağa ait.


phagy- : suff. Yoketme, yeme.


photo-allergy : n. Işığa maruz kalan ciltte alerji meydana gelmesi.


polychroma : n. Renk oluşumunun çoğalması, polikromi.