Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nasorbital nedir?

nasorbital : a. Burun ve göz çukuruna ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatistics : n. İnsan organizmasıyla ilgili biyolojik olayların sonuçlarını istatistik metotlarına uygulayarak inceleyen bilim dalı, biyoistatistik.


cephalin : n. Özellikle beyin ve omurilik dokularında bulunan fosfordan zengin bir madde, sefalin.


crenocyte : n. Kenarları yıldız şekli gösteren eritrosit (Hemoliz sonucu oluşur).


cynanthropy : n. Hastanın kendini köpek olmuş zannettiği bir çeşit delilik.


discrimination : n. Birbirinden ayırt etme, tefrik etme.


erythroblast : n. Hemositoblast'dan sonra gelen en genç kırmızı seri hücreis.


galactose : n. biochem. Süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker.


hemolytopoietic : a. Kan hücrelerinin yokolması ve oluşumuna ait.


hypogalactia : n. Süt salgılanmasında azalma.


injector : n. 1. Şırınga, enjektör; 2. Enjeksiyon yapan iğneci.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


mediastinography : n. Mediastinum'un röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması;


pelviureterograhy : n. See. Pyelography.


pigmentolysin : n. Boya (pigment) yı yokeden bir lizin.


preparative : a. Hazırlık mahiyetinde, hazırlayıcı.


putrescent : a. Çürümekte olan çürüyen.


retinene : n. Işık tesiriyle rodopsin şeklini alan bir pigment.


sideropenia : n. Vücdun ve kanın demirsiz kalması, vücut veya kanda demir azalması, sideropeni.


sincipital : a. Alınla ilgili.


sycosis : n. Saç veya kıl foliküllerine arız olan ve bulaşık olmayan bir hastalık, sikoz (özellikle sakal kılı foliküllerinin iltihabı).