Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nasorbital nedir?

nasorbital : a. Burun ve göz çukuruna ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conglutinant : a. Yapıştırıcı, kaynaştırıcı, özellikle yara kenarlarının bitişmesini hızlandırıcı.


ductus : n. (pl. ducti). See: duct.


ecdemomania : n. Patolojik gezinme arzusu.


extinction : n. 1. Ortadan kaldırma, yok etme, imha etme; 2. Ortadan kalkma, yok olma, imha olma; 3. Şartlı refleks'in kendisiin yaratan faktörün yetersizliği nedeniyle kayboluşu.


genu : n. (pl. genua). Diz


homologous : a. Yapı ve kaynak bakımından birbirine benzeyen.


hypophoria : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


hyzone : n. biochem. Üç atomlu hidrojen (H3).


impaludation : n. Sıtma hastalığını tedavi edme, sıtmatedavisi.


ipsation : n. Kendi vücudunda erotik bölgeleri uyararak cinsel tatmine erişme, kendi kendine cinsel doyum.


iridoavulsion : n. İris'i tutunduğu çevre oluşumlardan ayırarak tümüyle çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


medullitis : n. 1. See: Myelitis; 2. See: Osteomyelitis.


mensuration : n. Ölçme, mesaha.


obitus : n. Ölüm.


orthopantograph : n. Diş ve dişe bitişik oluşumların dışardan filminin alınmasını sağlayan röntgen aleti, ortopantograf.


orthopedia : n. See: Orthopedics.


periodontitis : n. Beriyodont iltihabı, periodontit.


pulmonitis : n. Akciğer iltihabı, pnömoni.


seroperitoneum : n. Periton boşluğunda sıvı toplanması.


space : n. Ara, aralık, mesafe, boşluk, spatium.